Νοσηλευτής στο Δήμο Κέρκυρας
Εύρεση εργασίας 

Πρόσληψη ενός Νοσηλευτή (ΤΕ Νοσηλευτών & ελλείψει αυτών ΔΕ Νοσηλευτών), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως σαράντα δύο (42) ημέρες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά στη λειτουργία του προγράμματος των Δημοτικών Κατασκηνώσεων και Δημιουργικής Απασχόλησης στη νησίδα ΒΙΔΟ του Δήμου Κέρκυρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο (1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α εντός προθεσμίας δύο (02) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα και ειδικότερα από Δευτέρα 07/08/2017 έως και Τρίτη 08/08/2017.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2661362775 – 776

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα