Προγραμμάτων επιμόρφωσης στα Καταστήματα Κράτησης - Τα προσόντα των εκπαιδευτών
Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης, άθλησης, δημιουργικής απασχόλησης κ.α, για τους κρατουμένους στα Καταστήματα Κράτησης - Τα προσόντα των εκπαιδευτών

Στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας οργανώνονται και υλοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσης, άθλησης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δημιουργικής απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης για όλους τους κρατούμενους, Έλληνες και αλλοδαπούς.

 Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων των κρατουμένων, η αξιοποίηση του χρόνου κράτησης και η προετοιμασία της κοινωνικής τους επανένταξης.

 Απαραίτητο προσόν για την ανάληψη διδακτικού έργου είναι ο συναφής με το αντικείμενο του προγράμματος τίτλος σπουδών ή, στην περίπτωση των εμπειροτεχνών και των μη πτυχιούχων, η συναφής με το αντικείμενο του προγράμματος επαγγελματική εμπειρία. 

Ως προς τα ουσιαστικά προσόντα, η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας ως εξής: 

α) εκπαιδευτές με εμπειρία στην άσκηση διδακτικού έργου σε Κατάστημα Κράτησης, 

β) εκπαιδευτές με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης, 

γ) εκπαιδευτές με διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

δ) εκπαιδευτές με διδακτική εμπειρία στην  εκπαίδευση  ευάλωτων  κοινωνικών  ομάδων  και  

ε) λοιποί.

 Δείτε το Φ.Ε.Κ.

  Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, άθλησης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δημιουργικής απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τους κρατουμένους στα Καταστήματα Κράτησης.

Διαβάστε περισσότερα: Με 50€ προκαταβολή αποκτήστε το ECDL με δάσκαλο σε ολιγομελή τμήματα

best of network

σχετικά άρθρα

ΓΓΠΠ: Έκτακτο δελτίο για ισχυρές καταιγίδες χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους
ΓΓΠΠ: Έκτακτο δελτίο για ισχυρές καταιγίδες χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
ΓΓΠΠ: Έκτακτο δελτίο για ισχυρές καταιγίδες χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους