φαρμακευτικη απθ
Δραματική μείωση της χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της σχολής, από 380-400 χιλιάδες ευρώ ετησίως περίπου στο 1/10, δηλαδή σε 35-50 χιλιάδες ευρώ και υποστελέχωση με μόλις 18 καθηγητές για 750 φοιτητές!

Ακόμα ένα λυπηρό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίον αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση τη στήριξη του δημοσίου Πανεπιστημίου, έρχεται από τη Φαρμακευτική σχολή του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης.

Την ίδια στιγμή που ο κ.Πιερρακάκης θέλει να φτιάξει ιδιωτικά πανεπιστήμια στα οποία θα εισαγονται φοιτητές με 7 και 8 στις πανελλήνιες, και ενώ διαφημίζει ότι αύξησε τη χρηματοδότηση των δημοσίων ΑΕι, η εν λόγω σχολή πάσχει από ακραία υποστλέχωση και υποχρηματοδότηση...

Συγκεκριμένα, επήλθε δραματική μείωση της χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της σχολής, από 380-400 χιλιάδες ευρώ ετησίως περίπου στο 1/10, δηλαδή σε 35-50 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Αυτό έχει ως συνέπεια την αδυναμία απόκτησης νέου εξοπλισμού αλλά ακόμα και της συντήρησης του υπάρχοντος και ήδη πεπαλαιωμένου εξοπλισμού της σχολής. 

Σχετικά με την υποστελέχωση,  το Τμήμα  αυτή τη στιγμή αριθμεί μόλις δεκαοκτώ (18) μέλη ΔΕΠ για αριθμό περίπου 750 φοιτητών (ν+2), έχοντας έτσι με διαφορά την πρώτη θέση όσον αφορά την αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες μεταξύ ομοειδών Τμημάτων, δηλαδή αυτών που παρέχουν όχι μόνο θεωρητική αλλά και εργαστηριακή εκπαίδευση!.

Η αναλογία αυτή είναι ιδιαίτερα δυσμενής αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι από τις 18-04-2023 το Τμήμα  απονέμει «Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου» (integrated Master), ο οποίος προϋποθέτει την υποχρεωτική εκπόνηση πειραματικής διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός πλήρους εξαμήνου. Πέραν όμως των δυσμενών συνεπειών της υποστελέχωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία, η μείωση του αριθμού των μελών ΔΕΠ κάτω του αριθμού των είκοσι ενός (21), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4957/2022 οδήγησε στην κατάργηση των τριών (3) Τομέων που λειτουργούσαν στο Τμήμα μας, με συνέπεια την κατάργηση και του Διοικητικού Συμβουλίου, δυσχεραίνοντας σημαντικά και τη διοικητική λειτουργία του Τμήματος...

Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία εξωραίζει η κυβέρνηση...

Τι λένε οι φοιτητές

O σύλλογος φοιτητών φαρμακευτικής ΑΠΘ προσπαθεί να φέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα του τμήματος, που προβληματίζουν βαθύτατα και δημιουργούν ένα αίσθημα αβεβαιότητας και ανησυχίας στους φοιτητές.

Tα προβλήματα αυτά είναι άμεσα συσχετιζόμενα με την υποβάθμιση και παραμέληση του δημοσίου πανεπιστημίου - και, όπως λένε,  η εγκαθίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα τα επιδεινώσει.

Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, έχει φτάσει στο απροχώρητο και οι φοιτητές εκφράζουν  βάσιμες ανησυχίες για το μέλλον των σπουδών τους και τη λειτουργία του τμήματος.

Σύλλογος Φαρμακευτικής ΑΠΘ: Ιδού γιατί κάνουμε καταλήψεις

Στο πλαίσιο των γενικότερων μαζικών κινητοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα πανελλαδικά, ο φοιτητικός σύλλογος Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ παίρνει την πρωτοβουλία, ευαισθητοποιείται, οργανώνει δράσεις και προσπαθεί να ακουστεί! Έτσι ο φοιτητικός σύλλογος τάσσεται κατά του νομοσχεδίου που εγκαθιδρύει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και παρακάμπτει το άρθρο 16 του Συντάγματος, προχωρώντας στην 4η εβδομάδα κατάληψης - όπως προκύπτει και από το πλαίσιο που υπερψηφίστηκε στις γενικές συνελεύσεις, δύο εκ των οποίων οι πιο μαζικές των τελευταίων ετών - .

Με αφορμή λοιπόν την κατάληψη οργανώνονται δράσεις με κύριο στόχο την ενημέρωση και των ίδιων των φοιτητών αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας σχετικά με την πληθώρα των ήδη υπαρχόντων προβλημάτων που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια το τμήμα, και εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο υποβάθμισης και εξαθλίωσης του δημοσίου. Όπως είναι λογικό τα προβλήματα αυτά προβλέπεται να επιδεινωθούν με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, οδηγώντας το τμήμα μεθοδικά και σταθερά στην ακραία παραμέληση από τους αρμόδιους φορείς που θα καταστεί απειλητική προς την βιωσιμότητα του.

Συγκεκριμένα, τα κυριότερα και ζωτικής σημασίας θέματα που μαστίζουν τη σχολή είναι η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση και η έλλειψη κτηριακών υποδομών. Παρατίθεται αυτούσιο το ψήφισμα της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ, 25/01/2023 :

«Ως μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής εκφράζουμε ομόφωνα την αγωνία μας για τη βιωσιμότητα του Τμήματός μας τα αμέσως επόμενα χρόνια, λόγω της ακραίας υποστελέχωσης. Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Φαρμακευτικής υπηρετούν μόλις δεκαεννέα (19) μέλη ΔΕΠ (γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα και την πρόσφατη κατάργηση των Τομέων του) και δύο (2) μέλη ΕΔΙΠ, ενώ απεβίωσε το μοναδικό μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος λόγω ανίατης νόσου, παραιτήθηκε ένα (1) μέλος ΔΕΠ και επίκεινται άλλες επτά (7) αφυπηρετήσεις μελών ΔΕΠ λόγω ορίου ηλικίας, με αναμενόμενο αποτέλεσμα ως τον Αύγουστο του 2026 το Τμήμα Φαρμακευτικής να έχει χάσει το 42% των μελών του.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η ακραία αυτή υποστελέχωση οδηγεί το Τμήμα με βεβαιότητα σε αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας. Παράλληλα δε, το Τμήμα Φαρμακευτικής αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα έλλειψης κτιριακών υποδομών, τα οποία έχουν αποτυπωθεί και στην πρόσφατη έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος στα πλαίσια της πιστοποίησης του ΠΠΣ από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παρ’ ότι υφίσταται (ακριβοπληρωμένη) προμελέτη για την ανέγερση νέου κτιρίου Φαρμακευτικής από το έτος 2005 (βλ. εδώ), καμία πρυτανική αρχή δεν προχώρησε στον προγραμματισμό υλοποίησης του έργου.

Αυτή η συνεχιζόμενη κατάσταση αδικεί πρωτίστως τους φοιτητές μας, οι οποίοι αξίζουν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και ισότιμη μεταχείριση με τους φοιτητές των υπολοίπων Τμημάτων Φαρμακευτικής της χώρας. Αρκεί η σύγκριση με την κατάσταση των άλλων δύο Τμημάτων Φαρμακευτικής της χώρας, (ΕΚΠΑ και Πανεπιστημίου Πατρών) και της μέριμνας που έτυχαν από τις διοικήσεις των αντιστοίχων ΑΕΙ, για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της ευθύνης των διοικήσεων του ΑΠΘ.

Για τους παραπάνω λόγους και με αφορμή την πρόσφατη πρόταση κατανομής των θέσεων ΔΕΠ που κατατέθηκε από τον αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία το Τμήμα μας για άλλη μία χρονιά από το 2019 έως σήμερα, δεν λαμβάνει ούτε μία νέα θέση ΔΕΠ:

  • Εκφράζουμε τη δυσφορία μας για την διαχρονική εγκατάλειψη του Τμήματος Φαρμακευτικής από τις αρχές του ΑΠΘ

  • Εκφράζουμε τη διαφωνία μας με την προτεινόμενη κατανομή νέων θέσεων, η οποία στερείται στρατηγικής και οράματος, απλά κινείται στη λογική της συντήρησης συσχετισμών του παρελθόντος και ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόφαση de facto κατάργησης του Τμήματος Φαρμακευτικής, αφού το υπάρχον προσωπικό θα αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές Υποχρεώσεις.

  • Καλούμε τους φοιτητές και τους επιστημονικούς συλλόγους μας να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια για τη διάσωση και ουσιαστική αναβάθμιση του Τμήματος»

Επιπλέον ο ίδιος ο πρόεδρος της σχολής, κ. Καχριμάνης συνέταξε μια επιστολή για μια από τις προαναφερθείσες δράσεις, στην οποία  χαρακτηριστικά αναφέρει:

  • « Όσον αφορά τις κτιριακές υποδομές, το Τμήμα Φαρμακευτικής ποτέ δεν απέκτησε δικές του εγκαταστάσεις, όπως συνέβη με τα άλλα δύο Τμήματα Φαρμακευτικής της χώρας. Οι διοικήσεις του ΑΠΘ -με ελάχιστες εξαιρέσεις- αδιαφόρησαν, πιθανώς λόγω της ασήμαντης επιρροής ενός ολιγομελούς Τμήματος στις εκλογές των διοικητικών οργάνων του ιδρύματος. »

  • « Όσον αφορά την υποχρηματοδότηση, αποτελεί ευρύτερο πρόβλημα των ελληνικών ΑΕΙ ιδιαίτερα από το 2011 και μετέπειτα. Όσον αφορά το Τμήμα μας συγκεκριμένα, επήλθε δραματική μείωση της χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων μας από 380-400 χιλιάδες ευρώ ετησίως περίπου στο 1/10, δηλαδή σε 35-50 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Αυτό έχει ως συνέπεια την αδυναμία απόκτησης νέου εξοπλισμού αλλά ακόμα και της συντήρησης του υπάρχοντος και ήδη πεπαλαιωμένου εξοπλισμού μας. »

  • « Όμως το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, είναι το πρόβλημα της υποστελέχωσης σε όλα τα επίπεδα: Σε επίπεδο μελών ΔΕΠ το Τμήμα μας αυτή τη στιγμή αριθμεί μόλις δεκαοκτώ (18) μέλη ΔΕΠ για αριθμό περίπου 750 φοιτητών (ν+2), έχοντας έτσι με διαφορά την πρώτη θέση όσον αφορά την αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες μεταξύ ομοειδών Τμημάτων, δηλαδή αυτών που παρέχουν όχι μόνο θεωρητική αλλά και εργαστηριακή εκπαίδευση. Η αναλογία αυτή είναι ιδιαίτερα δυσμενής αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι από τις 18-04-2023 το Τμήμα μας απονέμει «Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου» (integrated Master), ο οποίος προϋποθέτει την υποχρεωτική εκπόνηση πειραματικής διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός πλήρους εξαμήνου. Πέραν όμως των δυσμενών συνεπειών της υποστελέχωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία, η μείωση του αριθμού των μελών ΔΕΠ κάτω του αριθμού των είκοσι ενός (21), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4957/2022 οδήγησε στην κατάργηση των τριών (3) Τομέων που λειτουργούσαν στο Τμήμα μας, με συνέπεια την κατάργηση και του Διοικητικού Συμβουλίου, δυσχεραίνοντας σημαντικά και τη διοικητική λειτουργία του Τμήματος. »

Αξίζει να γίνει μία αναφορά στην καθημερινότητα των φοιτητών του τμήματος, οι οποίοι υποχρεούνται να μετακινούνται μεταξύ κτηριακών εγκαταστάσεων άλλων σχολών του ΑΠΘ, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους. Αυτό συμβαίνει καθώς το ¨κτήριο¨ της φαρμακευτικής αποτελείται από 3 μόνο ορόφους και είναι συστεγασμένο με άλλα δύο τμήματα, της πληροφορικής και του βιολογικού. Στο κτήριο αυτό πραγματοποιούνται μόνο εργαστηριακές ασκήσεις και όχι μαθήματα αφού δεν υπάρχει ο απαραίτητος χώρος.

Τέλος, ένα ακόμα πρόβλημα το οποίο προέκυψε, αφορά τους εισακτέους στο νέο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών ( εισακτέοι το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και μετά) το οποίο οδηγεί στην λήψη ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) . Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων, στο τελευταίο έτος σπουδών, την υποχρεωτική εκπόνηση 2 τριμήνων πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 51 (ΦΕΚ 82/τ. Ά/2017), όπως αυτό τροποποίησε το Π.Δ. 38/2010 (Α΄78), σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό και σε νοσοκομείο υπό την εποπτεία της φαρμακευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. Παρόλαυτα, απαραίτητη για την συμμετοχή στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος είναι η εκπόνηση 4 – και όχι μόνο 2- τριμήνων πρακτικής άσκησης(όπως προβλέπει το Υπουργείο Υγείας). Αυτή η ασυνεννοησία/ασυμβατότητα δημιουργεί απτά και μεγάλης σημασίας εμπόδια στους τελειόφοιτους φοιτητές.

Όπως γίνεται λοιπόν κατανοητό, το μέλλον των φοιτητών αλλά και της λειτουργίας του τμήματος είναι αβέβαιο, και η σοβαρότητα της κατάστασης επιβάλλει άμεση αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων.

Σύλλογος φοιτητών Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εσείς γνωρίζετε τι σημαίνει «νείρομαι»;

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 24 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 24/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

istoria kai anthropologia
ΠΑΜΑΚ: Εγκρίθηκε η αγορά 4 νέων κτιριακών εγκαταστάσεων - Οι προδιαγραφές
Δείτε αναλυτικά τις περιοχές και τις προδιαγραφές των κτιριακών εγκαταστάσεων που θα αγοράσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΠΑΜΑΚ: Εγκρίθηκε η αγορά 4 νέων κτιριακών εγκαταστάσεων - Οι προδιαγραφές
keraies_kinitis_0.jpg
Αγιος Δημήτριος: Ασφαλιστικά μέτρα από τον Δήμο για τη μη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δίπλα σε σχολεία
Δήμαρχος: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατέψουμε την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και των δημοτών μας»
Αγιος Δημήτριος: Ασφαλιστικά μέτρα από τον Δήμο για τη μη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δίπλα σε σχολεία
Φοιτητής, μεταπτυχιακό
Επαγγελματικά δικαιώματα πρώην ΤΕΙ: Πέφτουν «βροχή» τα πρόστιμα, το κράτος εξακολουθεί να αδρανεί...
Και νέο πρόστιμο €22.840 υπογράφηκε σήμερα για να καταβληθεί σε 21 αποφοίτους - Συνολικά οι χρηματικές ικανοποιήσεις σε αποφοίτους πρώην ΤΕΙ έχουν...
Επαγγελματικά δικαιώματα πρώην ΤΕΙ: Πέφτουν «βροχή» τα πρόστιμα, το κράτος εξακολουθεί να αδρανεί...