ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι "χρησμοί" του ΟΟΣΑ  για το ζήτημα των διορισμών και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Το σύστημα διορισμών και προσλήψεων των εκπαιδευτικών καθώς και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών θα είναι δύο από τα οκτώ πεδία της εκπαίδευσης που θα "μελετηθούν" από τον ΟΟΣΑ.

Όπως έγραψε προ ημερών το alfavita.gr o Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας στο Παρίσι με τον Γενικό Γραμματέα του OECD Mathias Cormann,  τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων Andreas Schleicher στο πλαίσιο της διάσκεψης της UNESCO και βέβαια με τον Γιώργο Παγουλάτο που έχει αναλάβει τη θέση του Μονίμου Αντιπροσώπου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.).

Σύμφωνα με πληροφορίες έγινε ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις πολιτικές για την παιδεία που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και διεθνώς, ενώ επικεντρωθήκαν σε πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα και στις αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ωστόσο η συνάντηση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε και μια είδηση πέρα από τις συζητήσεις. Το υπουργείο Παιδείας θα υπογράψει συμφωνία με τον ΟΟΣΑ για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο προτάσεις «θεραπευτικής αγωγής» για την σχολική εκπαίδευση από διεπιστημονική επιτροπή του οργανισμού.

Να το ξεκαθαρίσουμε: Στόχος είναι να προωθηθούν ευρείες αλλαγές, καθώς οι προτάσεις του ΟΟΣΑ θα έρθουν να  αναπτύξουν και κυρίως να νομιμοποιήσουν όσα δρομολογούνται από το υπουργείο Παιδείας. Όπως και παλιότερα (Θυμίζουμε παλιότερες Εκθέσεις του ΟΟΣΑ για την Ελληνική Εκπαίδευση και όχι μόνο) ο διεθνής αυτός Οργανισμός καλείται να παρουσιάσει μια Έκθεση για την Ελληνική Εκπαίδευση (στα πλαίσια βεβαίως των κατευθύνσεων του που είναι και κατευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας) έτσι ώστε οι προαποφασισμένες αλλαγές του υπουργείου Παιδείας να «ντυθούν» με νομιμοποιητικό ένδυμα και να παρουσιαστούν ως "θέλημα θεού", ως η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή που θα θεραπεύσει τις πληγές στο σώμα της ελληνικής εκπαίδευσης. Προφανώς γιατί το υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι έτσι θα αποσπάσει ευκολότερα τη συναίνεση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων και κηδεμόνων.

Οι προτάσεις, που έχει συμφωνηθεί να κατατεθούν σε 9 με 12 μήνες, θα αφορούν παρεμβάσεις σε οκτώ βασικά πεδία

  1. Περιεχόμενο και στη δομή των προγραμμάτων σπουδών.
  1. 5. Εργαλεία εκμάθησης και στις μεθόδους διδασκαλίας
  1. Πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητών
  1. 6. Σύστημα προσλήψεων και διορισμών των εκπαιδευτικών
  1. Οργάνωση της προσχολικής αγωγής και τη σύνδεσή της με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  1. 7. Σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις δομές κατάρτισης
  1. Πλαίσιο ανάπτυξης των δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από δράσεις, που θα λειτουργούν συμπληρωματικά στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων.
  1. 8. Σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

 

Η μελέτη θα βασιστεί ουσιαστικά στα αποτελέσματα του τελευταίου διαγωνισμού PISA, που οργανώθηκε το 2022, η δημοσιοποίηση των οποίων αναμένεται στις αρχές του προσεχούς Δεκεμβρίου.

Είναι σίγουρο ότι τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA θα "αποκαλύψουν" ελλείψεις και προβλήματα  στη σχολική εκπαίδευση που θα χρησιμοποιηθούν με τη σειρά τους για την νομιμοποίηση των μέτρων και των παρεμβάσεων που επιδιώκει να κάνει το υπουργείο Παιδείας.          

Οι "χρησμοί" του ΟΟΣΑ  για το ζήτημα των διορισμών και της διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού

Για όσους πιθανόν δεν γνωρίζουν να σημειώσουμε ότι ο ΟΟΣΑ είναι ένας υπερεθνικός, διακρατικός οργανισμός, που αντλεί ισχύ μέσα από τις συνέργειες με οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ, με εμμονές στις νεοφιλελεύθερες σημαίες της αξιολόγησης, της ανταγωνιστικότητας, της αποκέντρωσης, της λογοδοσίας και της αυτονομίας των σχολείων και που επηρεάζει τα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών του κόσμου (περίπου 80) επί πληρωμή.

Στην προτελευταία Έκθεση του ΟΟΣΑ «Για ένα λαμπρό μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα» το ζήτημα των διορισμών και της διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού έχει κεντρική θέση. Το παρακάτω απόσπασμα είναι ενδεικτικό της αντίληψης που έχει για το θέμα της στελέχωσης των σχολείων με εκπαιδευτικούς και για τον τρόπο επίλυσής του:  «Η επίλυση του προβλήματος των λιγότερων οργανικών θέσεων ήταν ευφυής (!) και από διοικητική και από οικονομική άποψη. Η εναλλακτική λύση ήταν η χρήση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με τη συμφωνία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (…) Δεν μισθοδοτούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κι έτσι –από μια μακροοικονομική άποψη- δεν αποτελούν μια επιπλέον μακροχρόνια επιβάρυνση του εθνικού προϋπολογισμού».

Ο ΟΟΣΑ λοιπόν, διαφωνούσε με τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών «ως δαπανηρή επιλογή που αναπαράγει τις σημερινές “ακαμψίες” του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που δεν αξιολογείται» και πρότεινε νέες, ακόμα πιο ευέλικτες και ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Στην τελευταία του Έκθεση «Πηγαίνοντας για την Ανάπτυξη 2021» ο ΟΟΣΑ πρότεινε για την εκπαίδευση μεταξύ άλλων την «σταδιακή μετατροπή των σημερινών συμβάσεων μονιμότητας των εκπαιδευτικών σε μακροχρόνιες συμβάσεις που θα ενισχύσουν και θα επιβραβεύσουν την αποδοτικότητα τους»

Είναι πιθανόν οι νέοι, κατά παραγγελία, «χρησμοί» του ΟΟΣΑ να μιλάνε για για διπλό σύστημα διορισμών/προσλήψεων εκπαιδευτικών που θα περιλαμβάνει γραπτό διαγωνισμό και μετρήσιμα «προσόντα».

Οι αφανείς στόχοι και οι επιδιώξεις ξεκαθαρίζουν αν παρακολουθήσουμε τις κατευθύνσεις-οδηγίες-επιβολές ΟΟΣΑ στο θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Με τίτλο «Ευθυγραμμίζοντας τα εκπαιδευτικά επίπεδα με την αξιολόγηση των μαθητών» ο ΟΟΣΑ καταλήγει σε μια οδηγία που είναι και το «ζουμί» της πολιτικής του ΥΠΑΙΘΑ.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, «η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, του εκπαιδευτικού καθώς και τα τυποποιημένα τεστ για την αξιολόγηση των μαθητών σε εθνικό επίπεδο  πρέπει να εξεταστούν μαζί, έτσι ώστε όχι μόνο να είναι αποτελεσματικές οι νέες πολιτικές όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του πλαισίου αξιολόγησης, αλλά και να δημιουργούν συμπληρωματικότητες, να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη και να προλαμβάνεται η ασυνέπεια μεταξύ των στόχων».

Με λίγα λόγια η στόχευση είναι το να αποτελέσουν η «απόδοση» των μαθητών και τα «μαθησιακά αποτελέσματα» βασικό «πυλώνα» του νέου «οικοδομήματος» αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών. Οπως είναι γνωστό, με το ν.4692/2020 έχει ήδη θεσμοθετηθεί η εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων και αυτή την περίοδο το ΥΠΑΙΘ προωθεί με κάθε μέσο την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Το ΥΠΑΙΘΑ στο πλαίσιο αυτό, με βάση την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), έχει έτοιμη την «έξυπνη» πλατφόρμα και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «στο οποίο θα γίνεται η συστηματική καταχώριση των δεδομένων της αξιολόγησης μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων και εκπαιδευτικού έργου καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων και της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών καθώς και των στελεχών εκπαίδευσης» («Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025»).

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

athens_7.jpg
Ο ωραιότερος δρόμος της Αθήνας
«Είναι δρόμος με ανοιχτούς ορίζοντες. Βλέπεις πολύ ουρανό και πολύ Υμηττό. Τα κτίρια, που υπάρχουν εκατέρωθεν, έχουν ωραία αισθητική. Δεν έχουν...
Ο ωραιότερος δρόμος της Αθήνας