Διευθυντές σχολείων: Πώς το ΥΠΑΙΘ δυσκολεύει υποψήφιους που υπηρετούν μακριά
Ενώ τα προηγούμενα χρόνια «τάραξε» τους εκπαιδευτικούς στα webex και τις τηλεδιασκέψεις, τώρα δεν προβλέπει συνεντεύξεις εξ αποστάσεως με αποτέλεσμα πολλοί που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές από εκείνες που θέλουν να είναι υποψήφιοι, να σκέφτονται αν θα πάνε

Εναν τρόπο για να δυσκολέψει τη ζωή σε υποψήφιους Διευθυντές Σχολείων και να τους οδηγήσει σε πιθανή αποχή από τη διαδικασία, βρήκε το Υπουργείο Παιδείας.

Οπως αναφέρουν ορισμένοι εκπαιδευτικοί που επικοινώνησαν με το alfavita.gr, το Υπουργείο τους υποχρεώνει να παραστούν αποκλειστικά δια ζώσης στις επικείμενες συνεντεύξεις της διαδικασίας επιλογής και δεν δίνει τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, με αποτέλεσμα όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε άλλες περιοχές από αυτές όπου υπηρετουν, να εξαναγκάζονται σε μεγάλα ταξίδια και συχνά υπέρογκα, άρα αβάσταχτα για τους χαμηλούς τους μισθούς, έξοδα...

Και αυτό το κάνει η ίδια πολιτική ηγεσία που συμμετέχει συχνά σε τηλεδιασκέψεις, έχει αναγάγει την ψηφιακή διακυβέρνση σε απόλυτη προτεραιότητα, διενεργεί παντού ηλεκτρονικές εκλογές και έχει δώσει το πολυσυζητημένο voucher 200 ευρώ στους εκπαιδευτικούς για αγορά εξοπλισμού.

Στις συνεντεύξεις που πρόκειται να γίνουν όμως δεν προβλέπεται εξ αποστάσεως διαδικασία, με τα αποτελέσματα που προαναφέρθηκαν. Ενδεικτικά δημοσιεύουμε μια από τις επιστολές που λάβαμε:

Η επιστολή ενός εκπαιδευτικού

«Είμαι τρίτεκνος νεοδιόριστός εκπαιδευτικός στα Δωδεκάνησα ( 2020 )  μετά από 18 έτη στην εκπαίδευση!!
Το υπουργείο μου δίνει και ταυτοχρονα με αποκλείει από την διαδικασία επιλογής Διευθυντών αφού:
Ενώ είμαι στα Δωδεκάνησα και η επιλογή μου για Διευθυντής είναι στη Μεσσηνία από όπου κατάγομαι, πρέπει να ταξιδέψω 13 ώρες με καράβι και 5 ώρες με λεωφορείο για να παραβρεθώ σε μία συνέντευξη διάρκειας 5 λεπτών! Χωρίς  να  συνυπολογίσω τα έξοδα! 

Την στιγμή που το ίδιο το υπουργείο κομπάζει για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των εκπαιδευτικών ( voucher 200  ευρώ!!) των σχολείων και των διευθύνσεων, τα μαθήματα μέσω webex!! δεν μπορεί να μου δώσει την δυνατότητα για συνέντευξη από απόσταση και με ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ από την διαδικασία!

Επειδή κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους αρμόδιους από μέρους μου απότυχε είστε η τελευταία ελπίδα μήπως κάποιος ασχοληθεί με το θέμα».

Τι έχει να πει 'αραγε η κ.Κεραμέως σε αυτόν και σε αρκετούς ακόμα εκπαιδευτικούς, τους οποίους το προηγούμενο διάστημα «τάραξε» στα webex αλλά τώρα δεν επιτρέπει τηλεδιάσκεψη;

Πώς θα γίνουν οι συνεντεύξεις

Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων που έχουν συμπεριληφθεί στους εν λόγω αξιολογικούς πίνακες και έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, προκειμένου να προετοιμάσουν τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Συγκεκριμένα οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του συμβουλίου που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του συμβουλίου αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το μέρος των αιτήσεων που του έχει ανατεθεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία και γίνεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής,

β) προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται,

γ) παρουσίαση από τον ίδιο τον υποψήφιο μιας περίπτωσης για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και μίας περίπτωσης για το σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.

δ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο. Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4823/2021.

Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής παραδίδει την βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο στον πρόεδρο του συμβουλίου. Σε περίπτωση που η εξέταση της ξένης γλώσσας δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία του εξεταστή και η εξέταση γίνεται εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν.4957/2022, η παράδοση της βαθμολογίας του γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και σε χρόνο που θα κρίνει ο πρόεδρος του συμβουλίου έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Ακολούθως, ο υποψήφιος παρουσιάζει περίπτωση για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και περίπτωση για το σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας. Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις κάθε είδους στους υποψήφιους.

Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, ενώ συνεκτιμώνται και τα δηλούμενα στοιχεία στην αίτηση του υποψηφίου.

Παράταση προθεσμίας

Στο μεταξύ, η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων, που κανονικά θα έληγε στις 28 Δεκεμβρίου αναμένεται να παραταθεί -πληροφορίες αναφέρουν για παράταση μέχρι τις 8-10 Ιανουαρίου 2023- τόσο λόγω της απεργίας που έχει κηρύξει η ΠΟΣΥΠ όσο και λόγω των σημαντικών δυσκολιών που  αντιμετωπίζουν αρκετές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ιδιαίτερα της Αττικής και Θεσσαλονίκης) με την έκδοση των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ) των υποψήφιων διευθυντών σχολείων καθώς ένα τμήμα των διοικητικών υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτές συμμετέχουν στην απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η ΠΟΣΥΠ.

Οι δυσκολίες και τα προβλήματα της διαδικασίας έχουν φτάσει στο υπουργείο Παιδείας μαζί με το αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ("Με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία έκδοσης των Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών(ΠΥΜ) των υποψήφιων Δ/ντών-Δ/ντριών σχολικών μονάδων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, λόγω της συμμετοχής των υπαλλήλων τους  στην απεργία-αποχή, που έχει προκηρύξει η Π.Ο.Σ.Υ.Π.,  από κάθε ενέργεια διοικητικής ή άλλης φύσεως στη διαδικασία επιλογής των Δ/ντών-Δ/ντριών" όπως σημειώνουν στο υπόμνημά τους στο ΥΠΑΙΘ)

Ήδη πραγματοποιήθηκε, την περασμένη Τετάρτη, σύσκεψη στο υπουργείο Παιδείας με τον ΓΓ του ΥΠΑΙΘ κ. Αλέξανδρο Κόπτση και υπηρεσιακούς παράγοντες στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση. Υπενθυμίζεται ότι να δοθεί άμεσα παράταση προθεσμίας για τις αιτήσεις υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων και να υπάρξει συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων του κλάδου στα Συμβούλια επιλογής, έχει ζητήσει και η ΟΛΜΕ.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

xeiropedes
Φιλιατρά: Χειροπέδες σε 46χρονο που χτύπησε άγρια την 25χρονη σύζυγό του με σιδερολοστό
Ο 46χρονος δράστης της επίθεσης συνελήφθη από τους Αστυνομικούς και κρατείται, ενώ την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.
Φιλιατρά: Χειροπέδες σε 46χρονο που χτύπησε άγρια την 25χρονη σύζυγό του με σιδερολοστό
texniti-noimosini-ekpaideush
Χιλιάδες εκπαιδευτικοί ακόμα και μόνιμοι στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για το μάθημα
Πώς οι Έλληνες εκπαιδευτικοί (παλιοί και νέοι) νακαλύπτουν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Τι μπορεί να κάνουν οι εφαρμογές...
Χιλιάδες εκπαιδευτικοί ακόμα και μόνιμοι στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για το μάθημα