kerameos
Το Υπουργείο δημιούργησε έναν πολλαπλώς πάσχοντα νόμο για τις επιλογές των  στελεχών εκπαίδευσης, καθώς έπεσε έξω σε όλα τα χρονοδιαγράμματα για τις επιλογές των Διευθυντών Εκπαίδευσης, σε κάθε χρονοδιάγραμμα για τις επιλογές των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Απεργία -αποχή   από κάθε ενέργεια διοικητικής ή άλλης φύσεως από την διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Σχολείων κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων υπουργείου Παιδείας.

Την απόφαση η ΠΟΣΥΠ κοινοποίησε στα υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας.

Η Ομοσπονδία δηλώνει ότι κηρύσσει πανελλήνια απεργία για όλα τα φυσικά μέλη των Συλλόγων της που εμπλέκονται διοικητικά στην διαδικασία επιλογής, απέχοντας από κάθε διοικητική πράξη που θα μπορούσε να συνδράμει στην υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, με ημερομηνία έναρξης της απεργίας-αποχής μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με την κείμενη συνδικαλιστική νομοθεσία και δη των σχετικών διατάξεων του Ν. 1264/1982, ήτοι από την Τρίτη 13.12.2022 και με ημερομηνία λήξης της απεργίας-αποχής να συμπίπτει με την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας επιλογής, ήτοι έως την 28η Δεκεμβρίου 2022.

O ΟΜΕΔ καλεί ΥΠΑΙΘ και υπαλλήλους σε δημόσιο διάλογο

Η ΠΟΣΥΠ ταυτοχρόνως με την επίδοση και την γνωστοποίηση της προκηρυχθείσας απεργίας- αποχής, κατέθεσε το προβλεπόμενο εκ του Νόμου σχετικό αίτημα Δημοσίου Διαλόγου, κατ’ άρθρο 3 του Ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 4808/2021, ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ).

Ο Ο.ΜΕ.Δ. ανταποκρινόμενος άμεσα κάλεσε  στα Γραφεία του, την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και στις 13:00 την ΠΟΣΥΠ και το Υπουργείο Παιδείας, σε Δημόσιο Διάλογο για τα ζητήματα της απεργίας – αποχής που κήρυξε η ΠΟΣΥΠ.

Ευελπιστούμε η Υπουργός κ. Κεραμέως και ο Γ. Γραμματέας κ. Κόπτσης, σεβόμενοι τις θεσμικές διαδικασίες που προβλέπονται εκ του Νόμου να προσέλθουν στην συνάντηση Δημοσίου Διαλόγου, στην  οποία  προσκλήθηκαν από τον Ο.ΜΕ.Δ. και να μην επιδείξουν για ακόμη μία φορά την πάγια περιφρόνηση και αποστροφή τους από κάθε διαδικασία διαλόγου και συνεννόησης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΟΣΥΠ:

Κατόπιν δημοσίευσης της υπ’ αριθ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ 6141/Β/3-12-2022 με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» εξεδόθη χθες 7.12.2022 η υπ’ αριθ. Φ.361.22/7/151151/E3/7.12.2022 εγκύκλιος του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 της προαναφερόμενης απόφασης όπου εκεί ορίζεται ότι η προκήρυξη για την πλήρωση των ως άνω θέσεων εκδίδεται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, καλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης όλης της Επικράτειας να προβούν στην σχετική έκδοση έως και την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, έχοντας υπόψη ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Καλούνται επίσης οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που κατά περίπτωση είναι αρμόδιες, να φροντίσουν για την άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών που θα τους ζητηθεί και γίνεται μνεία ότι υποχρεούνται στη χορήγησή του εγκαίρως και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εν λόγω αιτήσεων – δηλώσεων υποψηφιότητας.

Η Ομοσπονδία μας αντιτάχθηκε εξ αρχής (και σας γνωστοποίησε την αντίθεσή της αυτή εγγράφως) απέναντι στα χρονοδιαγράμματα αυτά εντός των εορτών των Χριστουγέννων και εντός της χρονικής περιόδου που οι περισσότεροι διοικητικοί υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών κάνουν χρήση των κανονικών τους αδειών.  

Και τούτο ενώ το Υπουργείο δημιούργησε έναν πολλαπλώς πάσχοντα νόμο για τις επιλογές των  στελεχών εκπαίδευσης, καθώς έπεσε έξω σε όλα τα χρονοδιαγράμματα για τις επιλογές των Διευθυντών Εκπαίδευσης, σε κάθε χρονοδιάγραμμα για τις επιλογές των Συμβούλων Εκπαίδευσης. Παρά ταύτα επιχειρείτε  σήμερα, εν μέσω εορτών να εκκινήσετε εκβιαστικά την διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, προτρέποντας μάλιστα προφορικά, από ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ακόμη και να αναστείλουν τις άδειες των διοικητικών υπαλλήλων, προκειμένου να καθοριστεί ένα εξωπραγματικό  χρονοδιάγραμμα για τις επιλογές αυτές, το οποίο και είναι προφανές ότι θα αποτύχει, αλλά και μπορεί να επιφέρει παραιτήσεις μελών από τα Συμβούλια Επιλογής.

Η επιλογή των εορταστικών ημερών για την υποβολή των αιτήσεων και την έκδοση χιλιάδων Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών δεν δείχνει μόνο ένα προφανές διοικητικό αδιέξοδο αλλά προσομοιάζει με υπηρεσιακή και ιεραρχική εμπάθεια. Να θυμίσουμε μόνο ότι έναν ακριβώς χρόνο πριν, κατά την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων Διευθυντών Εκπαίδευσης, με υποπολλαπλάσιους υποψηφίους η διαδικασία ξεκίνησε την 3η Ιανουαρίου 2022, αμέσως μετά το πέρας των εορτών.

Όταν οι υπάλληλοι του Υπουργείου και ειδικά των Περιφερειακών Υπηρεσιών εδώ και χρόνια, δουλεύουν ατελείωτες ώρες για να διεκπεραιώσουν με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία τις εξόχως απαιτητικές εργασίες της διοίκησης, και μάλιστα κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες εξαιτίας της διαχρονικής αδιαφορίας των πολιτικών ηγεσιών του ΥΠΑΙΘ, και ιδιαίτερα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο με τους πολύμηνους ανεδαφικούς σχεδιασμούς και  τις ασφυκτικές προθεσμίες των εγκυκλίων σας, που έχουν οδηγήσει Υπηρεσίες και υπαλλήλους στα όρια της αντοχής τους και μέσα σε αυτό το κλίμα επιχειρείται σήμερα από την ηγεσία του Υπουργείου ο έσχατος υπαλληλικός περιορισμός. Ο περιορισμός  του δικαιώματος στην κανονική άδεια την ιδιαίτερη εποχή του έτους κατά την οποία δεν υπάρχει ούτε ένας δημόσιος υπάλληλος οποιουδήποτε Υπουργείου που να μην κάνει χρήση της.

Πόσο μάλλον όταν πρόκειται περί μίας διαδικασίας επιλογής που εκκρεμεί πάνω από δύο χρόνια, με την επ’ αόριστο παράταση της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, πολλοί εκ των οποίων έχουν ήδη αποχωρήσει και αναπληρώνονται για αόριστο χρονικό διάστημα. Πόσο μάλλον όταν οι σχετικές διαδικασίες, οι καθυστερήσεις, οι αλλαγές του Νόμου, η αδυναμία συγκρότησης των αρμοδίων Συμβουλίων Επιλογής φανερώνουν τις αδυναμίες του ίδιου του Νόμου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης. Πόσο μάλλον όταν φημολογείται έντονα ότι οι τοποθετήσεις των νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων θα πραγματοποιηθούν με την λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, ενώ η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης τίθεται σε κίνδυνο λόγω της διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Και μέσα σε όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα που συνεχώς αποτυγχάνουν, από την έναρξη της διαδικασίας τίθενται τόσο ασφυκτικά και παράλογα χρονοδιαγράμματα για του διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου και μόνον θεωρώντας δεδομένη την αναστολή των κανονικών τους αδειών κατά την διάρκεια των εορτών και επίσης δεδομένη την παρουσία τους στην Υπηρεσία την δεύτερη και την τρίτη ημέρα των Χριστουγέννων.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στις επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης, η παρούσα Πολιτική Ηγεσία δεν έχει επιδείξει εδώ  και τρία έτη, κανένα ενδιαφέρον και μέριμνα  για την οφειλόμενη  επιλογή  Διοικητικών Στελεχών, Διευθυντών και Προϊσταμένων στο Υπουργείο Παιδείας, όπως γίνεται σε όλο το υπόλοιπο Δημόσιο,   αν και η τελευταία φορά που είχαν επιλεγεί Διοικητικοί  Διευθυντές ήταν το 2010 και Προϊστάμενοι π.χ. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας το 2009, γεγονός που μας οδήγησε, πριν οκτώ μήνες,  στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για παράβαση καθήκοντος κατά παντός υπευθύνου στο Υπουργείο Παιδείας.

Κατόπιν τούτων, σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση της Δευτεροβάθμιας Οργάνωσής μας, όπως αυτή εκφράστηκε με τις Αποφάσεις του 35ου Συνεδρίου μας, αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να προκηρύσσει κατά την διάρκεια της θητείας του, απεργία, αποχή και στάση εργασίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ.8, περ. β του άρθρου 30 του Ν.1264/82, για την διεκδίκηση και στήριξη των αιτημάτων των Υπηρεσιών μας, των μελών μας – Σωματεία και των υπαλλήλων τους, για αιτήματα κλαδικά, υπηρεσιακά και υπαλληλικά.

Σας γνωστοποιούμε ότι σε εφαρμογή της ως άνω Απόφασης της Γενικής μας Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε την κήρυξη απεργίας-αποχής από κάθε ενέργεια διοικητικής ή άλλης φύσεως από την διαδικασία επιλογής των ως άνω στελεχών.

Σας δηλώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας, σε εφαρμογή της ως άνω Απόφασης της Γενικής της Συνέλευσης κηρύσσει πανελλήνια απεργία για όλα τα φυσικά μέλη των Συλλόγων της που εμπλέκονται διοικητικά στην διαδικασία επιλογής, απέχοντας από κάθε διοικητική πράξη που θα μπορούσε να συνδράμει στην υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, με ημερομηνία έναρξης της απεργίας-αποχής μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με την κείμενη συνδικαλιστική νομοθεσία και δη των σχετικών διατάξεων του Ν. 1264/1982, ήτοι από την Τρίτη 13.12.2022 και με ημερομηνία λήξης της απεργίας-αποχής να συμπίπτει με την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας επιλογής, ήτοι έως την 28η Δεκεμβρίου 2022.

Το αίτημα της απεργίας-αποχής εκ των ως άνω λόγων είναι το εξής: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.361.22/7/151151/E3/7.12.2022 εγκυκλίου του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 και αλλαγή των ως άνω ημερομηνιών από την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023 έως και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00, προκειμένου να λάβουν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου τις κανονικές τους άδειες με το πέρας του έτους και εντός των εορτών.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας-αποχής, ορίζεται ως προσωπικό ασφαλείας ένας διοικητικός υπάλληλος για κάθε μία εκ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι ταυτοχρόνως με την επίδοση της παρούσης γνωστοποίησης, καταθέτουμε σχετικό αίτημα Δημοσίου Διαλόγου, κατ’ άρθρο 3 του Ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 4808/2021, ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ).
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής καλείται να επιδώσει νομίμως και εμπροθέσμως την παρούσα προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, νομίμως εκπροσωπουμένου, προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες.
 

  Ο Πρόεδρος                                     Η Γενική Γραμματέας
Σάββας Φωτιάδης                         Γεωργία Μεσολογγίτου

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Υπουργείο Παιδείας - ΥΠΑΙΘ
Πιερρακάκης: Εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογισμού οργανικών κενών στην Πρωτοβάθμια
Προθεσμία έως 14 Μαρτίου στους Διευθυντές Εκπαίδευσης να δηλώσουν κενά και πλεονάσματα προσωπικού
Πιερρακάκης: Εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογισμού οργανικών κενών στην Πρωτοβάθμια
ιεπ
ΙΕΠ: Κονδύλι 12.000€ για προμήθεια ακουστικών ενόψει αξιολόγησης στην Ξένη Γλώσσα στον διαγωνισμό PISA 2025
Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η προμήθεια εξοπλισμού και η αποστολή του στις σχολικές μονάδες για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της...
ΙΕΠ: Κονδύλι 12.000€ για προμήθεια ακουστικών ενόψει αξιολόγησης στην Ξένη Γλώσσα στον διαγωνισμό PISA 2025