EAP
Τρεις μήνες μετά την πληρωμή των φοιτητών για τη δήλωση θεματικών ενοτήτων το ΕΑΠ αποφασίζει να σταματήσει τις εξ αποστάσεως εξετάσεις - Οι φοιτητές αποστέλλουν επιστολή και υπογράφουν κατά της νέας απόφασης

Επιστολή προς τη Διοίκηση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου αποστέλλουν φοιτητές, για τη διατήρηση των εξ αποστάσεως εξετάσεων. 

Όπως αναφέρουν οι φοιτητές στην επιστολή, έλαβαν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 17/11/2022 από τον Κοσμήτορα της ΣΚΕ με το οποίο ενημέρωσε για την ήδη ληφθείσα από τις 13/10/2022 απόφαση της Κοσμητείας για διενέργεια δια ζώσης εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, όπου οι φοιτητές έλαβαν την ενημέρωση από τον Κοσμήτορα, η διοίκηση του ΕΑΠ έχει ενημερώσει ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, ενώ αναπάντητες έμειναν οι επιστολές που απέστηλαν φοιτητές του ΠΠΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», του ΠΠΣ «Δημόσια Διοίκηση», του ΜΠΣ «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» και του ΜΠΣ «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» και φέρουν συνολικά περισσότερες από 1500 υπογραφές.

Οι φοιτητές καλούν το ΕΑΠ να τοποθετηθεί επίσημα για το αν η Διοικούσα Επιτροπή έχει ήδη (ή προτίθεται να) εγκρίνει διαφορετικό τρόπο εξέτασης για κάθε σχολή. Οι φοιτητές πάντως εμμένουν στο δίκαιο αίτημά τους για εξ αποστάσεως εξέταση. 

Φοιτητές Α και Β κατηγορίας

Να σημειωθεί πως σε όλη την Ελλάδα, μόλις 3 είναι τα εξασφαλισμένα εξεταστικά κέντρα, ενώ τίθεται το ερώτημα γιατί η εν λόγω ενημέρωση δεν έγινε πριν την λήξη προθεσμίας για τη δήλωση θεματικών ενοτήτων και την πληρωμή αυτών από τους φοιτητές. 

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής του ΕΑΠ που έχει πληρώσει για να παρακολουθήσει 3 θεματικές ενότητες και μένει στην επαρχία, θα αναγκαστεί να πληρώσει για τη μετακίνησή του στα εξεταστικά κέντρα. Να σημειωθεί πως οι ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων δεν είναι ίδιες. Άρα ο φοιτητής αναγκάζεται να ταξιδέψει 3 φορές.

Το παραπάνω θα «δημιουργήσει φοιτητές α΄ και β΄ κατηγορίας αντιβαίνοντας στον Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΑΠ, αφού όπως σας έχει γνωστοποιηθεί η δια ζώσης εξέταση δεν μπορεί να υποστηριχθεί για οικονομικούς και πρακτικούς λόγους από την πλειονότητα των φοιτητών που επέλεξαν το ΕΑΠ, τουλάχιστον από το 2020 και ύστερα, πολλώ μάλλον σε συνέχεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει κάθε οικογενειακό προγραμματισμό, αλλά και της πανδημίας που μόνο την προηγούμενη εβδομάδα σημείωσε 56.000 κρούσματα», επισημαίνουν οι φοιτητές.

Σημειώνεται πως με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού και την υιοθέτηση πλήρους εξ αποστάσεως διαδικασίας, το ΕΑΠ απευθύνθηκε σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό από ότι στο παρελθόν, όπως εργαζόμενοι με πολύ περιορισμένο χρόνο, γονείς με ανήλικα παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό ή σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, άτομα με ειδικές ανάγκες, εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα με περιορισμένες δυνατότητες λήψης άδειας
 και ευπαθείς ομάδες.

 Αναλυτικά:

Με μεγάλη μας έκπληξη λάβαμε στις 17/11/2022 το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κοσμήτορα της ΣΚΕ με το οποίο μας ενημέρωσε για την ήδη ληφθείσα από τις 13/10/2022 απόφαση της Κοσμητείας για διενέργεια δια ζώσης εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής –με μόλις 3 εξασφαλισμένα εξεταστικά κέντρα-, παρά το γεγονός ότι έως την συγκεκριμένη ημερομηνία η διοίκηση του ΕΑΠ έχει ενημερώσει ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση και χωρίς να έχει υπάρξει απάντηση στις επιστολές που απεστάλησαν από ομάδες φοιτητών του ΠΠΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», του ΠΠΣ «Δημόσια Διοίκηση», του ΜΠΣ «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» και του ΜΠΣ «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» και φέρουν συνολικά περισσότερες από 1500 υπογραφές.

Όπως σας αναφέρθηκε αναλυτικά και στις προηγούμενες επιστολές, τα τελευταία χρόνια, με αφορμή τον covid και την υιοθέτηση πλήρους εξ αποστάσεως διαδικασίας, το ΕΑΠ απευθύνθηκε σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό απ’ ότι στο παρελθόν, το οποίο περιελάμβανε ομάδες όπως:

•    Εργαζόμενοι με πολύ περιορισμένο χρόνο
•    Γονείς με ανήλικα παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες
•    Άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό ή σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας
•    Άτομα με ειδικές ανάγκες
•    Εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα με περιορισμένες δυνατότητες λήψης άδειας
•    Ευπαθείς ομάδες

Με δεδομένο ότι η εν λόγω ενημέρωση έρχεται 3 μήνες μετά από την προθεσμία δήλωσης θεματικών ενοτήτων, αρχικά αιτούμαστε την αποσαφήνιση της κατάστασης αναφορικά με το αν η απόφαση της ΣΚΕ αποτελεί εισήγηση όπως αρχικώς μας είχε επικοινωνηθεί ή εάν πρόκειται για τελική απόφαση του πανεπιστημίου, καθώς σε περίπτωση δια ζώσης εξέτασης πολλοί φοιτητές θα αναγκαστούν να προβούν σε μερική ή ολική διακοπή των σπουδών τους. 

Σε κάθε περίπτωση, ζητούμε την επίσημη τοποθέτησή σας αναφορικά με το αν η Διοικούσα Επιτροπή έχει ήδη (ή προτίθεται να) εγκρίνει διαφορετικό τρόπο εξέτασης για κάθε σχολή, καθώς μία τέτοια απόφαση θα δημιουργήσει φοιτητές α΄ και β΄ κατηγορίας αντιβαίνοντας στον Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΑΠ, αφού όπως σας έχει γνωστοποιηθεί η δια ζώσης εξέταση δεν μπορεί να υποστηριχθεί για οικονομικούς και πρακτικούς λόγους από την πλειονότητα των φοιτητών που επέλεξαν το ΕΑΠ, τουλάχιστον από το 2020 και ύστερα, πολλώ μάλλον σε συνέχεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει κάθε οικογενειακό προγραμματισμό, αλλά και της πανδημίας που μόνο την προηγούμενη εβδομάδα σημείωσε 56.000 κρούσματα. 

Τέλος, εμμένουμε στο αίτημά μας για εξ αποστάσεως εξέταση με όποια συνθήκη κρίνει το πανεπιστήμιο –για παράδειγμα χρήση συγκεκριμένου λογισμικού- διεκδικώντας το θεμελιώδες δικαίωμά μας για ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως οικονομικής ή οικογενειακής κατάστασης, επαγγελματικών υποχρεώσεων, τόπου διαμονής και οποιουδήποτε άλλου λόγου μας θέτει σε δυσχερέστερη θέση από άλλους συναδέλφους μας.

Η επιστολή συνυπογράφεται από φοιτητές και φοιτήτριες των κάτωθι προγραμμάτων:

 1. Βιοπληροφορική και Νεοπληροφορική (ΒΝΠ)
 2. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ)
 3. δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)
 5. Διαχείριση αποβλήτων (ΔΙΑ)
 6. Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ)
 7. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 8. Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΔΕΟ)
 9. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 10. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 11. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)
 12. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 13. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 14. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 15. Επιδημιολογία (ΕΠΙ)
 16. Επιστήμες της Αγωγής Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ)
 17. Επιστήμες της Αγωγής(ΕΚΠ)
 18. Εφαρμοσμένη αναπτυξιακή ψυχολογία (ΕΑΨ)
 19. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)
 20. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)
 21. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)
 22. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 23. Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια ΠΔΕ (Ειδικό Πρόγραμμα)
 24. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 25. Πληροφοριακα Συστηματα (ΠΛΣ)
 26. Πληροφορική (ΠΛΗ)
 27. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 28. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)
 29. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)
 30. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 31. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 32. Σύγχρονος Ιταλικός Πολιτισμός Και Ειδικά Ζητήματα Ορολογίας Και Ερμηνεία (ΙΤΑ)
 33. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ & ΤΛΧΒ)
 34. Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ)
 35. Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ)
 36. Master in Business Administration (MBA)
 37. Supply Chain Management (SCM)

Δείτε αναλυτικά:

Την από 08/07/2022 Επιστολή από φοιτητές του ΠΠΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών»

Την από 26/10/2022 Επιστολή από φοιτητές του ΜΠΣ «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Την από 29/10/2022 Επιστολή από φοιτητές του ΠΠΣ «Δημόσια Διοίκηση»

Την από 01/11//2022 Επιστολή από φοιτητές του ΜΠΣ «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία»

  Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

  Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

  2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

  Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

  Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

  ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

  Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

  σχετικά άρθρα

  pinakas
  Σχετικά με τη σύσκεψη ενάντια στις συνδικαλιστικές και πολιτικές διώξεις
  Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και διαδήλωση την Πέμπτη 21/3 στις 18:30 στην Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, στον Πειραιά, που έχει υπάρξει...
  Σχετικά με τη σύσκεψη ενάντια στις συνδικαλιστικές και πολιτικές διώξεις
  γυναικες
  ΟΛΜΕ: Συμμετοχή στην φεμινιστική απεργία στις 8 Μάρτη
  «Αφιερώνουμε τον φετινό εορτασμό της 8ης Μάρτη στις γυναίκες της Παλαιστίνης που είναι αυτές και τα παιδιά τους τα πρώτα θύματα αυτού του πολέμου»
  ΟΛΜΕ: Συμμετοχή στην φεμινιστική απεργία στις 8 Μάρτη
  γελ τυρναβου
  ΓΕΛ Τυρνάβου: «Οι μαθητές/τριες νοιάζονται για την διαδικτυακή τους ασφάλεια»
  Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και ασφαλής πλοήγηση οι προτεραιότητες των μαθητών του Γενικού Λυκείου Τυρνάβου
  ΓΕΛ Τυρνάβου: «Οι μαθητές/τριες νοιάζονται για την διαδικτυακή τους ασφάλεια»