kefalidou
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | INTIME
Κεφαλίδου: Γιατί εφαρμόστηκε η διαφοροποίηση/διάκριση κατόχων βασικού πτυχίου Τ.Ε.Ι. προ και μετά 2001, παραβιάζοντας την ισονομία μεταξύ πολιτών, στην προκήρυξη της 3ΕΑ/2022;

Στη Βουλή έφερε το ζήτημα της αυθαίρετης και αναιτιολόγητης απόρριψης προσόντων/κριτηρίων ένταξης στην Ε.Α.Ε. πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., συμμετεχόντων σε αυτή και τη διάκρισή τους σε προ ή μετά 2001 η Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κ.Χαρά κεφαλίδου, με ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Παιδείας. Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην 3ΕΑ/2022, διαπιστώθηκαν λάθη σε πολλαπλά επίπεδα, χωρίς να υπάρξει καμία διάθεση από μέρους του ΥΠΑΙΘ και των υπόλοιπων αρμόδιων φορέων, για διόρθωσή τους.

Η ερώτηση

Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Αυθαίρετη και αναιτιολόγητη η απόρριψη προσόντων/κριτηρίων ένταξης στην Ε.Α.Ε. πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συμμετεχόντων σε αυτή και η διάκρισή τους σε προ ή μετά 2001».

Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην 3ΕΑ/2022, στις 04/08/22, διαπιστώθηκαν λάθη σε πολλαπλά επίπεδα, χωρίς να υπάρξει καμία διάθεση από μέρους του ΥΠΑΙΘ, και των υπόλοιπων αρμόδιων φορέων, για διόρθωσή τους και την ορθή ανάρτηση προσωρινών πινάκων για την προκήρυξη 3ΕΑ/2022.

Σοβαρότατο λάθος είναι η αυθαίρετη, άνευ αιτιολογίας απόρριψη προσόντων/ κριτηρίων ένταξης στην Ε.Α.Ε., συσχετίζοντάς τα με την χρονολογία απόκτησης του βασικού πτυχίου Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) των συμμετεχόντων σε αυτή, σε προ ή μετά 2001, με επίκληση του ν. 2916/2001.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποκλειστεί ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων από τους κύριους πίνακες, θέτοντάς τους αυτομάτως είτε στους επικουρικούς πίνακες, στην περίπτωση που διέθεταν σεμινάριο Ε.Α., κι ας είχαν προσκομίσει έγκυρο, συναφές μεταπτυχιακό Ε.Α.Ε., είτε στους απορριπτέους, με αιτιολογία την μη συνάφεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ειδικής Αγωγής, το οποίο αποδεδειγμένα παρείχε συνάφεια Ειδικής Αγωγής στην Εκπαίδευση με ΦΕΚ, δηλαδή νόμο του κράτους.

Επισημαίνεται εδώ ότι ο νόμος 2916/2001 στο άρθρο 1 ορίζει ότι:

«1. α) Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

β) Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες και ρόλους, σκοπό και αποστολή που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστημιακό τομέα και τον τεχνολογικό τομέα.».

Στο δε άρθρο 5 παρ. 12 περ. γ’, του ιδίου νόμου, προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 25 του νόμου 1404/1983, με την οποία ορίζεται ότι: "το πτυχίο που χορηγείται από τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης».

Επίσης, από τις διατάξεις του ν. 2916/2001 και από την εισηγητική του έκθεση, δεν προκύπτει καμία διαφοροποίηση μεταξύ των παλαιών και νέων πτυχίων Τ.Ε.Ι., που είναι μεταξύ τους ισότιμα, όπως ακριβώς τα ίδια παραμένουν και τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών και νέων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι..

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:

  1. Γιατί εφαρμόστηκε η διαφοροποίηση/διάκριση κατόχων βασικού πτυχίου Τ.Ε.Ι. προ και μετά 2001, παραβιάζοντας την ισονομία μεταξύ πολιτών, στην προκήρυξη της 3ΕΑ/2022; Και πώς μπορεί να γίνει διάκριση εκπαιδευτικών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. σε προ και μετά το 2001, όταν αυτοί εργάζονται ανελλιπώς στην εκπαίδευση τα τελευταία 20 χρόνια;

  2. Γιατί, με βάση το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα, οι απόφοιτοι προ 2001 όπως και οι μετέπειτα απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., ενώ είναι αποδεκτοί και φοιτούν σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, έχοντας βασικό πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, απορρίπτονται από τους κύριους πίνακες της 3ΕΑ/2022, ως μη έχοντες βασικό πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης;

  3. Για ποιο λόγο το Υπουργείο διαχωρίζει και διακρίνει τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. σε πριν και μετά το 2001, δημιουργώντας άνευ προηγούμενου διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα για ίδια αποκτηθέντα εκπαιδευτικά προσόντα;

  4. Γιατί το ΥΠΑΙΘ δεν λαμβάνει υπόψη του νομολογίες του Άρειου Πάγου με τελεσίδικες αποφάσεις περί μη διάκρισης πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. προ και μετά 2001, ερμηνεύοντας επί αυτού τον ν. 2916/2001; Π.χ. Τελεσίδικες αποφάσεις του Αρείου Πάγου 2028 / 2006 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ), καθώς και 524 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ);

  5. Για ποιο λόγο το Υπουργείο διορίζει άτομα στους τελευταίους διορισμούς από πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. ή προσλαμβάνει αναπληρωτές εκπαιδευτικούς των Τ.Ε.Ι. πριν το 2001, ενώ αδικαιολόγητα στην προκήρυξη 3ΕΑ/2022 για την πρόσληψη αναπληρωτών κάνει τη διάκριση πτυχίων;

  6. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε και τι προτίθεστε να κάνετε για να λύσετε το ως άνω ζήτημα που δημιουργήθηκε και στις επόμενες προκηρύξεις και ειδικότερα στην προκήρυξη για την γενική εκπαίδευση που αναμένεται το προσεχές διάστημα, με τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. πριν το 2001 να μπορέσουν να συμμετάσχουν και οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. προ του 2001;

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

paideia-ypaith
Αναπληρωτές: Προσλήψεις 289 εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ - Δείτε αναλυτικά
Δείτε αναλυτικά τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στη Γενική και Ειδική...
Αναπληρωτές: Προσλήψεις 289 εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ - Δείτε αναλυτικά