«Λύση είναι η κάλυψη των αναγκών των σχολείων με μόνιμους διορισμούς» τονίζει ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού προσωπικού Κεντρικής Μακεδονίας ΣΕΕΠΕΑ ΚΜ

O Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού προσωπικού Κεντρικής Μακεδονίας ΣΕΕΠΕΑ ΚΜ υποστηρίζει σε επιστολή του στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ότι «η ανάγκη ενίσχυσης των σχολείων με ειδικότητες ΕΕΠ και ΕΒΠ είναι πλέον βασική προϋπόθεση».

«Οι ανάγκες που υπάρχουν στην ειδική αγωγή είναι διαπιστωμένα πολλές καθώς και το ίδιο το ΥΠΑΙΘ παραδέχεται με βάση την απόφαση με αρ.πρωτ 63968/Ε4 της Υπουργού Παιδείας, δεν εγκρίνεται η αποδέσμευση από την άσκηση των καθηκόντων τους, μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ προκειμένου να  μεταταχθούν σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, λόγω των μεγάλων αναγκών της ειδικής αγωγής σε απασχόληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ» επισημαίνει .

Στη συνέχεια, αναφέρει ότι η λύση στις μεγάλες ανάγκες της Ειδικής Αγωγής δεν είναι η απόρριψη  μετάταξης και μετακίνησης μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ και ο αποκλεισμός τους από το δικαίωμα αυτό, όπως και λύση δεν είναι να αποκλείεται από τις δυνατότητες επιλογής κινητικότητας το ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Ο σύλλογος ζητά τη δημιουργία οργανικών θέσεων για Σχολικούς Νοσηλευτές και ΕΒΠ για κάθε σχολείο γενικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες  ΕΕΠ  στα ΚΕΔΑΣΥ και άμεση κάλυψη αυτών με μόνιμο προσωπικό, την αύξηση οργανικών θέσεων για το ΕΒΠ και το ΕΕΠ στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και κάλυψη αυτών με όλες τις ειδικότητες, τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στην ειδική εκπαίδευση, μόνιμους διορισμούς και κάλυψη των 1100 οργανικών κενών Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στις ΕΔΥ στα γενικά σχολεία και σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες ΕΕΠ/ΕΒΠ σε αυτά.

Η επιστολή

Αναλυτικά, η επιστολή του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΕΕΠΕΑ):

Άμεση ανάγκη αύξησης οργανικών θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Γενική και Ειδική Εκπαίδευση

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Αξιότιμη κα Υφυπουργέ,

Αξιότιμε κε Γ.Γ. και Διευθυντή ΕΑΕ,

 O Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού προσωπικού Κεντρικής Μακεδονίας ΣΕΕΠΕΑ ΚΜ είναι πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Κ. Μακεδονίας, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Με αφορμή πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει όλος ο εκπαιδευτικός κόσμος πλέον σε σχολεία της ειδικής και γενικής εκπαίδευσης σε σχέση με ανάγκες υποστήριξης μαθητών σε προβλήματα υγείας ή αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έξαρση περιστατικών βίας σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, αυτοκτονιών, προβλημάτων συμπεριφοράς κλπ ερχόμαστε όλοι αντιμέτωποι με τις τραγικές συνέπειες της δίχρονης σχεδόν διακοπής της φυσικής λειτουργίας των σχολείων, ενώ οι εκπαιδευτικοί καλούνται, μέσα σε ένα εξαιρετικά ανασφαλές εργασιακό περιβάλλον, να αντιμετωπίσουν μία νέα θλιβερή και δυσχερή κατάσταση. Τα σχολεία χρειάζονται υποστήριξη και ενίσχυση καθώς προέχει η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των σχολείων και η σωματική και ψυχική υγεία όλων εκπαιδευτικών και μαθητών. Η ανάγκη ενίσχυσης των σχολείων με ειδικότητες ΕΕΠ και ΕΒΠ είναι πλέον βασική προϋπόθεση. Από την άλλη οι ανάγκες που υπάρχουν στην ειδική αγωγή είναι διαπιστωμένα πολλές καθώς και το ίδιο το ΥΠΑΙΘ παραδέχεται με βάση την απόφαση με αρ.πρωτ 63968/Ε4 της Υπουργού Παιδείας, δεν εγκρίνεται η αποδέσμευση από την άσκηση των καθηκόντων τους, μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ προκειμένου να  μεταταχθούν σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, λόγω των μεγάλων αναγκών της ειδικής αγωγής σε απασχόληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ .

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ του Υπουργείου Παιδείας, έπειτα από αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, διαφαίνεται απόλυτα η ανάγκη σύστασης νέων οργανικών θέσεων  καθώς έχουμε:

•             Σύνολο μόνιμων μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ : 1.707

•             Σύνολο αναπληρωτών μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ   : 5.773

Από τα λειτουργικά κενά (βάση των προσλήψεων αναπληρωτών) προκύπτουν:

•             1.402 κενά σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΠ/ΕΒΠ  με μόλις 530 κενές οργανικές θέσεις

•             669 κενά σε ΚΕΔΑΣΥ  με 0 αριθμό μόνιμων διορισμών το 2019

 Από τα στοιχεία που έχουμε μετά και τις μεταθέσεις ΕΕΠ/ΕΒΠ το 2022, στην Κεντρική Μακεδονία :

•             ΕΒΠ ΔΕ01: 0 (ΜΗΔΕΝ )  οργανικό κενό σε ΣΜΕΑΕ

•             ΠΕ21: 0  (ΜΗΔΕΝ ) οργανικά κενά  σε ΣΜΕΑΕ

•             ΠΕ 23: 6 οργανικά κενά

•             ΠΕ25: 17 οργανικά κενά

•             ΠΕ 28: 0 (ΜΗΔΕΝ ) οργανικά κενά σε ΣΜΕΑΕ

•             ΠΕ29 : 9 οργανικά κενά

•             ΠΕ 30: 16 οργανικά κενά

Ενδεικτικά για να γίνει ξεκάθαρη η σημαντικότητα σύστασης νέων οργανικών θέσεων και η κάλυψή τους με τους υποκείμενους νέους  μόνιμους διορισμούς αναφέρουμε ότι υπάρχουν:

•             ΜΗΔΕΝ οργανικά κενά στην ειδικότητα ΕΒΠ με 80 προσλήψεις αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ στην Κεντρική Μακεδονία

•             ΜΗΔΕΝ οργανικά κενά στην ειδικότητα Λογοθεραπευτών με  τουλάχιστον 30 προσλήψεις αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ

•             ΜΗΔΕΝ οργανικά κενά στην ειδικότητα  Φυσιοθεραπευτών με τουλάχιστον 25 προσλήψεις αναπληρωτών.

Η λύση στις μεγάλες ανάγκες της Ειδικής Αγωγής δεν είναι η απόρριψη  μετάταξης και μετακίνησης μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ και ο αποκλεισμός τους από το δικαίωμα αυτό.  Γιατί αφορά ένα προσωπικό που υποστήριξε τα ειδικά σχολεία την περίοδο της πανδημίας ενώ όλα τα γενικά σχολεία ήταν κλειστά, με ελλιπή μέτρα προφύλαξης, με τα κρούσματα να χτυπάνε «κόκκινο», τα δημόσια νοσοκομεία σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» και υπερπλήρη και την συνεχή καταγραφή θανάτων που πολλοί προήλθαν και μέσα από τα ανοιχτά σχολεία. Η λύση δεν είναι να αποκλείεται από τις δυνατότητες επιλογής κινητικότητας το ΕΕΠ/ΕΒΠ, που αποτελεί ανάγκη επαγγελματικής εξέλιξης ή αποφόρτισης από τις δυσκολίες που υπάρχουν εν γένει στην ειδική αγωγή,  αλλά η κάλυψη των αναγκών των σχολείων με μόνιμους διορισμούς.

Απαιτούμε:   

Δημιουργία οργανικών θέσεων  για Σχολικούς Νοσηλευτές και ΕΒΠ για κάθε σχολείο γενικής εκπαίδευσης για την υποστήριξή των μαθητών με κινητικές, μαθησιακές  ανάγκες  και  προβλημάτα υγείας.

Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες  ΕΕΠ  στα ΚΕΔΑΣΥ και άμεση κάλυψη αυτών με μόνιμο προσωπικό καθώς από το 2019 δεν έχει γίνει κανένας μόνιμος διορισμός και στην πλειοψηφία λειτουργούν με αναπληρωτές.

Αύξηση οργανικών θέσεων για το ΕΒΠ και το ΕΕΠ στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και κάλυψη αυτών με όλες τις ειδικότητες (έχουμε 1500  πάγιες λειτουργικές ανάγκες με μόλις 530 οργανικά κενά)

Σύσταση νέων οργανικών θέσεων (1500  πάγιες λειτουργικές ανάγκες με μόλις 530 οργανικά κενά) στην ειδική εκπαίδευση. Μόνιμοι διορισμοί  με κάλυψη όλων των παλιών και νέων οργανικών κενών.

Μόνιμοι διορισμοί και κάλυψη των 1100 οργανικών κενών Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στις ΕΔΥ στα γενικά σχολεία και σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες ΕΕΠ/ΕΒΠ σε αυτά.

Αναμένουμε την στάση του υπουργείου στην διαμόρφωση ενός πλαισίου που να προστατεύει εκπαιδευτικούς  και μαθητές, ενισχύοντας τα σχολεία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που να μπορεί να καλύπτει και υποστηρίζει  τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν.   

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας

 

 

 

Εριφύλη Διαμαντοπούλου

  Ελένη Τσαγρή

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

ΌΛΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΔΕΚΤΑ στο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ - Αιτήσεις Εδώ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Θεσσαλονίκη ληστεία
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι δράστες που επιχείρησαν να ληστέψουν κατάστημα κινητής τηλεφωνίας
Οι τέσσερις δράστες που επιχείρησαν ληστεία με ομήρους σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας - Πώς εγκλωβίστηκαν μέσα στην επιχείρηση
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι δράστες που επιχείρησαν να ληστέψουν κατάστημα κινητής τηλεφωνίας
Ο γηραιότερος περιπατητής στη Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη: Συμβουλές μακροζωίας από τον γηραιότερο περιπατητή – Είναι 99 ετών και περπατάει καθημερινά 4χλμ
«Η ζωή είναι πολύ γλυκιά και πρέπει να τη γευτείς όσο μπορείς περισσότερο»
Θεσσαλονίκη: Συμβουλές μακροζωίας από τον γηραιότερο περιπατητή – Είναι 99 ετών και περπατάει καθημερινά 4χλμ