Thumbnail
Προκήρυξη για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου

Τα πρώτα νέα Συμβούλια Διοίκησης που προτείνει η κ.Κεραμέως να διοικούν στο εξής τα ΑΕΙ, θα πρέπει να συγκροτηθούν σε 10 πανεπιστήμια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2022. Θερμό προμηνύεται το Φθινόπωρο στα Πανεπιστήμια.

Την εγκατάσταση των Συμβουλίων μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου στα πρώτα ιδρύματα, προβλέπουν μεταβατικές διατάξεις στο νέο νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που βρίσκεται σε διαβούλευση. Μάλιστα προβλέπεται ότι  η προκήρυξη για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.

Τα 10 πρώτα ιδρύματα που καλούνται να ιδρύσουν Συμβούλια Διοίκησης τον Οκτώβριο, καθώς η θητεία των πρυτάνεων λήγει τον Αυγουστο (αλλά έχει ήδη παραταθεί ως το τέλος του έτους) είναι τα εξής:

Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, ΕΛΜΕΠΑ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Δημοκρίτειο Θράκης, Αιγαίου, Πειραιώς, Γεωπονικό και Μακεδονίας 

Στα υπόλοιπα ιδρύματα, ανάμεσα στα οποία τα πιο «επικίνδυνα» για μεγάλες αντιδράσεις κατά του νέου μοντέλου διοίκησης, οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν εντός των προθεσμιών που δίνονταισ το νομοσχέδιο, καθώς οι θητείες των πρυτάνεων λήγουν το 2023 και 2024.

Οι διατάξεις

Άρθρο 336
Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2022 και η διάρκεια της οποίας παρατείνεται έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 31η.12.2022 δυνάμει του εξηκοστού άρθρου του ν. 4917/2022 (Α΄ 67) υποχρεούνται να συγκροτήσουν το Συμβούλιο Διοίκησης του άρθρου 8 το αργότερο έως την 30ή.10.2022. Με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 η προκήρυξη για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Κατ’ εξαίρεση σε όσα Α.Ε.Ι. λήγει η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών την 31η.8.2022, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 31η.12.2022 δυνάμει του εξηκοστού άρθρου του ν. 4917/2022 (Α΄ 67), η πρώτη προκηρυσσόμενη θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης και του Πρύτανη λήγει την 31η.8.2026.

3. Τα Α.Ε.Ι. των οποίων η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2023 ή την 31η. 8.2024 υποχρεούνται να συγκροτήσουν το Συμβούλιο Διοίκησης και να αναδείξουν τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 και εντός των προθεσμιών που τίθενται στα άρθρα αυτά.

4. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος παρατείνεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι έως 31.8.2023. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος υποχρεούνται όπως συγκροτήσει το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος το αργότερο έως την 31η.8.2023.


5. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην των περ. κβ) και της παρ. 3 του άρθρου 14 ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.


Άρθρο 337
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2022 και παράλληλα λήγει η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων των Σχολών του Α.Ε.Ι. την 31η.8.2022, η διάρκεια της οποίας δύναται να παρατείνεται δυνάμει του εξηκοστού άρθρου του ν. 4917/2022 (Α΄ 67) έως την ανάδειξη των νέων Κοσμητόρων, η διαδικασία ανάδειξη των νέων Κοσμητόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος. Η προκήρυξη πραγματοποιείται από τον υπηρετούντα Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Εντός της ίδιας προθεσμίας συγκροτείται και η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 24. Κατ’ εξαίρεση η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας είναι μικρότερη των τριών (3) ακαδημαϊκών ετών και λήγει την 31η.8.2025. Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.


2. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2023 και η θητεία υπηρετούντων Κοσμητόρων Σχολών του Α.Ε.Ι. λήγει την 31η.8.2022, παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων από την ημερομηνία λήξης της έως τη συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του νέου Κοσμήτορα, και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει της 31ης.10.2023. Κατ’ εξαίρεση η διάρκεια της επόμενης θητείας του Κοσμήτορα είναι μικρότερη των τριών (3) ακαδημαϊκών ετών και λήγει την 31η.8.2026. Ειδικά για τα Α.Ε.Ι. που η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2023, η προκηρυσσόμενη θητεία του Κοσμήτορα είναι έως 31.8.2023.


3. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2024 και παράλληλα λήγει η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων Σχολών του Α.Ε.Ι. την 31η.8.2022 και η διάρκειά της δύναται να παρατείνεται δυνάμει του εξηκοστού άρθρου του ν. 4917/2022 (Α΄ 67) έως την ανάδειξη των νέων Κοσμητόρων, η ανάδειξη των Κοσμητόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4485/2017. Κατ’ εξαίρεση η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας είναι μικρότερη των τριών (3) ακαδημαϊκών ετών και λήγει την 31η.10.2024.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα