ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Τι αποφάσισαν οι Πρυτάνεις για την παιδαγωγική επάρκεια, τη φοιτητική σίτιση και στέγαση, τις υποτροφίες
Τι αποφάσισαν οι Πρυτάνεις για την παιδαγωγική επάρκεια, τη φοιτητική σίτιση και στέγαση, τις υποτροφίες
Ολοκληρώθηκε η 88η σύνοδος των πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων, Ιωάννινα 12-14 Ιουλίου
Τι αποφάσισαν οι Πρυτάνεις για την παιδαγωγική επάρκεια, τη φοιτητική σίτιση και στέγαση, τις υποτροφίες