Thumbnail
Πώς ο ΣΕΒ αντιλαμβάνεται την «υπεραξία της εργατικής δύναμης» των εξειδικευμένων στις ΤΠΕ και η αντιστροφή της πραγματικότητας: Εχουμε καλούς Πληροφορικάριους, αλλά πολλές επιχειρήσεις τους προσφέρουν μισθούς ανειδίκευτου...

Πριν από 3 χρόνια κυκλοφόρησε μια έρευνα του ΣΕΒ, σύμφωνα με την οποία περισσότερες από τέσσερις στις δέκα  (41,4%) ελληνικές εταιρείες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας.

Μάλιστα ο ΣΕΒ διαπίστωνε τότε ότι το χάσμα ζήτησης και προσφοράς αναμένεται να διευρυνθεί στο μέλλον καθώς ο διεθνής ανταγωνισμός θα εντείνεται και οι επιχειρήσεις θα καλούνται να ενσωματώνουν εντατικότερα νέες τεχνολογίες στην παραγωγική διαδικασία.

Σήμερα λοιπόν, φαίνεται ότι ο Σύνδεσμος των βιομηχάνων μάλλον μας παραπλανά, αφού όπως προκύπτει από νεώτερη έρευνα του Κέντρου Αναπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, τα πράγματα είναι μάλλον ...ανάποδα:

Η χώρα διαθέτει  ιδιαίτερα υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουμένων με εξειδίκευση στις ΤΠΕ, οι οποίοι όμως αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ανεργίας συγκριτικά με τη γενική ανεργία, συνήθως επειδή τους προσφέρονται χαμηλές αμοιβές.

«Αποδεικνύεται έτσι ότι οι διαμαρτυρίες του ΣΕΒ για τη δήθεν έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στη χώρα (ώστε να στελεχώσουν τις δήθεν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας) είναι υποκριτικές. Δυστυχώς, όπως αναφέρει η έρευνα, η μεγάλη πλειονότητα των εργοδοτών στη χώρα δεν θέλουν να επενδύσουν ούτε στο εργατικό δυναμικό ούτε σε προγράμματα κατάρτισης των εργαζόμενων». Το χάσμα δηλαδή οφείλεται στους χαμηλούς μισθούς, όχι στη χαμηλή εξειδίκευση.

Την έρευνα παρουσίασαν οι κ.κ. Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής (Ph.d) ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ και Πωλίνα Φατούρου, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Εχουμε καλούς Πληροφορικάριους, αλλά  δε βρίσκουν δουλειά λόγω χαμηλών αμοιβών

Με απλά λόγια, οι δύο έρευνες «κονταροχτυπιούνται». Ο ΣΕΒ μας λέει ότι οι επιχειρήσεις δε βρίσκουν εξειδικευμένους στις ΤΠΕ, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ μας λέει ότι υπάρχουν και μάλιστα σημαντικά περισσότεροι από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δε βρίσκουν δουλειά. Τα ακριβώς αντίθετα δηλαδή! Ας δούμε όμως γιατί δε βρίσκουν δουλειά ενώ είναι καταρτισμένοι στις ΤΠΕ οι ελληνες Πληροφορικάριοι:

Σχεδόν μία στις 5 επιχειρήσεις στο σύνολο της ΕΕ αλλά και στην Ελλάδα, λέει η έρευνα του ΚΑΝΕΠ,  απασχολούν άτομα με εξειδίκευση στις ΤΠΕ. Από τις επιχειρήσεις που διέθεταν κενές θέσεις εργασίας για άτομα με εξειδίκευση στις ΤΠΕ, δυσκολεύτηκαν να τις καλύψουν σε ποσοστό 55% στην ΕΕ και 35% αντίστοιχα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ανάμεσα στις δυσκολίες που οι επιχειρήσεις αναφέρουν ότι αντιμετώπισαν για την κάλυψη των θέσεών τους πρώτη θέση καταλαμβάνει σε ποσοστό 69% ¨οι υψηλές μισθολογικές προσδοκίες των ενδιαφερομένων¨, η έλλειψη σχετικής εργασιακής τους εμπειρίας σε ποσοστό 63%, και η έλλειψη προσόντων/τίτλων σχετικών με τις ΤΠΕ σε ποσοστό 54%. Με απλά λόγια, οι επιχειρήσεις ΔΕΝ δίνουν τα χρήματα που πραγματικά αξίζει μια τέτοια εξειδικευμένη θέση. Αλλα αυτό για τον ΣΕΒ, αποτελεί πρόβλημα των εργαζομένων, όχι των επιχειρήσεων...

Προσέξτε: Το ότι οι καταρτισμένοι  στις ΤΠΕ δεν πάνε σε κακοπληρωμένες για τα προσόντα τους θέσεις εργασίας, είναι κάτι για το οποίο εκείνοι ευθύνονται κι όχι οι επιχειρήσεις, κατά τη λογική των βιομηχάνων, που μιλούν για «υψηλές μισθολογικές προσδοκίες των ενδιαφερομένων». Πρόκειται για πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας και για μετάθεση ευθυνών από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, που όφειλε, κατά τη λογική ΣΕΒ, να δεχθεί να δουλέψει με κακές και σίγουρα αναντίστοιχες προσόντων, αμοιβές...

Πως προκύπτει ότι έχουμε υψηλό επίπεδο εξειδικευμένων στις ΤΠΕ

Το 63,7% στην ΕΕ κατέχει τριτοβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης (ISCED 5-8), ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό είναι υψηλότερο και ίσο με 71,1% κατατάσσοντας τη χώρα το 2020 στην 11η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών. Τέλος, το 36,4% των απασχολουμένων με εξειδίκευση στις ΤΠΕ στην ΕΕ είναι άτομα νεαρής ηλικίας (15-34 ετών), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι ελαφρώς χαμηλότερο (32,5%), με τη χώρα να κατατάσσεται το 2020 στην 23η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Ανεργία ατόμων με εκπαίδευση στον τομέα ΤΠΕ στην Ελλάδα και την ΕΕ: Σε ό,τι αφορά το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με εκπαίδευση ΤΠΕ, στο σύνολο της ΕΕ-27 το 2020 ανέρχεται στο 7,5%, ενώ η γενική ανεργία την ίδια χρονιά ήταν ελαφρά χαμηλότερη (7,1%). Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθ’ όλη τη δεκαετία 2010-2020 τα άτομα με εκπαίδευση ΤΠΕ καταγράφουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ανεργίας συγκριτικά με τη γενική ανεργία. Η τάση επιβεβαιώνεται και το 2020 όπου το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με εκπαίδευση στις ΤΠΕ είναι σημαντικά υψηλότερο με 20,5%, του αντίστοιχου ποσοστού του συνολικού ενεργού πληθυσμού (16,3%). Ωστόσο, το 2020 εμφανίζουν το μικρότερο ποσοστό ανεργίας της δεκαετίας. Συνεπώς, παρότι η χώρα κατέχει μια καλή σχετικά θέση στην κατάταξη ως προς την αναλογία ατόμων με εκπαίδευση στον τομέα ΤΠΕ στον πληθυσμό, η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα απορρόφησης στην αγορά εργασίας, με τα επίπεδα ανεργίας της να κυμαίνονται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με την γενική ανεργία του πληθυσμού.

Απασχόληση ατόμων με εκπαίδευση στον τομέα Πληροφορικής (ΤΠΕ) στην Ελλάδα και την ΕΕ

Συνολικά στην ΕΕ το 20201 απασχολούνται 8.431.400 εξειδικευμένα στις ΤΠΕ άτομα, τα οποία αντιστοιχούν στο 4,3% της συνολικής απασχόλησης. Την ίδια χρονιά στην Ελλάδα η απασχόληση των ατόμων με εξειδίκευση στις ΤΠΕ ανέρχεται σε 79.300 άτομα, που αντιστοιχούν στο 2,0% – ποσοστό που αποτελεί και το χαμηλότερο στην ΕΕ-27. Μάλιστα, το μερίδιο των απασχολούμενων με εξειδίκευση στις ΤΠΕ ατόμων επί της συνολικής απασχόλησης στη χώρα καταγράφει πτώση κατά 4,8% σε σχέση με το 2019, όταν όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη (με εξαίρεση τη Μάλτα) καταγράφουν αύξηση της συγκεκριμένης αναλογίας.

  • Οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν ή επενδύουν ελάχιστα στην βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων τους : 1 στις 5 επιχειρήσεις στο σύνολο της ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020, υλοποίησε προγράμματα κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη ή τον εμπλουτισμό των γνώσεων του προσωπικού τους σε θέματα (ΤΠΕ). Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 12% με τη χώρα να κατατάσσεται στην 25η θέση μεταξύ των 27, έχοντας πίσω της τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

  • Ζήτηση/ανάγκες για ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα και την ΕΕ. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να καταβάλουν βελτιωμένες αμοιβές στο εργατικό δυναμικό με ειδίκευση στην Πληροφορική: Σχεδόν μία στις 5 επιχειρήσεις στο σύνολο της ΕΕ αλλά και στην Ελλάδα απασχολούν άτομα με εξειδίκευση στις ΤΠΕ. Από τις επιχειρήσεις που διέθεταν κενές θέσεις εργασίας για άτομα με εξειδίκευση στις ΤΠΕ, δυσκολεύτηκαν να τις καλύψουν σε ποσοστό 55% στην ΕΕ και 35% αντίστοιχα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ανάμεσα στις δυσκολίες που οι επιχειρήσεις αναφέρουν ότι αντιμετώπισαν για την κάλυψη των θέσεών τους πρώτη θέση καταλαμβάνει σε ποσοστό 69% ¨οι υψηλές μισθολογικές προσδοκίες των ενδιαφερομένων¨, η έλλειψη σχετικής εργασιακής τους εμπειρίας σε ποσοστό 63%, και η έλλειψη προσόντων/τίτλων σχετικών με τις ΤΠΕ σε ποσοστό 54%.

  • Έντονη είναι η έμφυλη ανισότητα στην απασχόληση των ατόμων με εξειδίκευση στις ΤΠΕ, αφού μόλις το 18,5% των απασχολουμένων της κατηγορίας στην ΕΕ είναι γυναίκες (2020), ενώ στην Ελλάδα η αναλογία των γυναικών εμφανίζεται πιο βελτιωμένη και ανέρχεται στο 26,5%, με τη χώρα να καταλαμβάνει την 2η καλύτερη θέση μεταξύ των 27.

1 Τα στοιχεία προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού και αναφέρονται στο έτος διεξαγωγής της έρευνας.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Πανελλήνιες (2)
Πανελλαδικές - ΓΕΛ: Τυπολόγιο ασκήσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Τυπολόγιο ασκήσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία μέχρι και το 2024, για τις Πανελλαδικές στα ΓΕΛ
Πανελλαδικές - ΓΕΛ: Τυπολόγιο ασκήσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
starovas
Δημήτρης Σταρόβας: «Δεν πρέπει να κρυβόμαστε» – Μιλά πρώτη φορά για την υγεία του (Vid )
Αποκαλυπτικός στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε εμφανίστηκε ο Δημήτρης Σταρόβας
Δημήτρης Σταρόβας: «Δεν πρέπει να κρυβόμαστε» – Μιλά πρώτη φορά για την υγεία του (Vid )