nipiagogeio
Αυτό που συμβαίνει με το ωράριο των Νηπιαγωγών δεν έχει αντίστοιχο σε άλλη κατηγορία εργαζομένων - Παρεμβάσεις για να επιλυθεί

Πώς γίνεται να είσαι, θεωρητικά, ίσος με τους υπόλοιπους συναδέλφους σου αλλά να δουλεύεις περισσότερο;

Πώς γίνεται στον ίδιο χρόνο που οι άλλοι κάνουν ένα εξάωρο εσύ να κάνεις ...πεντάωρο;

Πώς γίνεται να εργάζεσαι ακριβώς στην ίδια εργασία, αλλά ανάλογα με το που βρίσκεται η δουλειά σου και πότε ξεκινάς, να κυμαίνεται το ωράριό σου; 

Πώς γίνεται να έχει διασχίσει δεκαετίες στη δουλειά, αλλά να δουλεύεις το ίδιο όπως όταν ήσουν 25 χρονών;

Αν είσαι Νηπιαγωγός, όλα αυτά είναι στο καθημερινό σου πρόγραμμα, γιατί αυτό που συμβαίνει με το ωράριο των Νηπιαγωγών δεν έχει αντίστοιχο σε άλλη κατηγορία εργαζομένων. Το ζήτημα απασχολεί τον κλάδο εδώ και πολλά χρόνια, όμως τις τελευταίες ημέρες με πρωτοβουλίες πολλών συνιστωσών, όπως το Συντονιστικό Νηπιαγωγών, ορισμένοι ΣΕΠΕ (Αμαρουσίου, Κ.Σωτηρίου, Κερατσινίου, Ρ.Ιμβριώτη, κα) και παρατάξεις όπως οι Παρεμβάσεις Π.Ε, κα, επανέρχεται στην αιχμή με την απαίτηση να επιλυθεί επιτέλους, ώστε να μην αντιμετωπίζονται οι Νηπιαγωγοί σαν παιδιά κάποιου κατώτερου Θεού. Για το θέμα του ωραρίου των Νηπιαγωγών μάλιστα, την ερχόμενη Κυριακή 20/2 στις 6μ.μ. θα γίνει πανελλαδική δικτυακή σύσκεψη συλλόγων Π.Ε για να συντονίσουν τις δράσεις τους. Ας δούμε όμως τι συμβαίνει:

nipiagogeia_orario_1.jpg

Πώς να είσαι ίσος με τους άλλους, αλλά να είναι σαν να ...μην είσαι

Οι νηπιαγωγοί εργάζονται σήμερα περισσότερες ώρες από όλους σχεδόν τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση. Δεν έχουν κενά ή διαλείμματα, είναι διαρκώς επιφορτισμένες με την επίβλεψη των παιδιών και έχουν μεγαλύτερο διδακτικό ωράριο από όλους. Στις περιπτώσεις μάλιστα που ασκούν και διοικητικά καθήκοντα, το πραγματικό εργασιακό ωράριό τους ξεπερνάει κατά πολύ τις 6 ώρες. Σήμερα το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών είναι 25 ώρες την εβδομάδα και δεν υπολογίζεται -όπως για όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς- με βάση με τα χρόνια υπηρεσίας αλλά με βάση την οργανικότητα των νηπιαγωγείων που υπηρετούν.

Οι «πονηριές» του νομοθέτη

Οπως τις καταγράφει το Συντονιστικό Νηπιαγωγών και ο ΣΕΠΕ Αμαρουσίου

* Αν είσαι νηπιαγωγός σε εως τριθέσιο Νηπιαγωγείο, ανεξάρτητα από τον βαθμό και τον χρόνο υπηρεσίας σου έχεις διδακτικό ωράριο είκοσι πέντε ώρες την εβδομάδα. Για να μειωθεί το ωράριό σου όπως σε άλλους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας, πρέπει να υπηρετείς σε μονάδα 4θέσια και πάνω. Ομως, τα ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία της χώρας αποτελούν το συντριπτικό ποσοστό του συνόλου (96%), και κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά  σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας, η δε Προϊσταμένη καλείται να υποστηρίξει το διοικητικό έργο με πλήρες διδακτικό ωράριο και με πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας.

* Ο τρόπος υπολογισμού του ωραρίου των υπόλοιπων εκπαιδευτικών γίνεται σε 45λεπτα,οπότε από 8:15 έως 1:15 είναι 6 διδακτικές ώρες για το Δημοτικό ενώ για το Νηπιαγωγείο 5 διδακτικές ώρες!

* Η ανισότητα διδακτικού χρόνου μεταξύ των τμημάτων και των Νηπιαγωγών που εργάζονται σε αυτά και σε σχέση με το αν έχουν πρωινή υποδοχή ή όχι (διαφορές 15, 30, 45 λεπτών ως προς το χρόνο απασχόλησης)

* Το διδακτικό ωράριο Προϊσταμένων και η παροχή διοικητικού έργου εντός εργασιακού καθορίζεται όχι από τη νομοθεσία, αλλά από τον τύπο του Νηπιαγωγείου. Ως εκ τούτου αν στο Νηπιαγωγείο υπάρχει πρωινή υποδοχή η/ο Προϊσταμένη/ος δεν έχει χρόνο για το διοικητικό έργο κάτι που δημιουργεί ανισότητες μεταξύ Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων.

* Η επιτηδευμένη σύγχυση σχετικά με το πότε αρχίζει και πότε λήγει το διδακτικό ωράριο και τι περιλαμβάνει αυτό. Συγκεκριμένα, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων δεν θεωρείται διδακτικός χρόνος.

* Ένα επιπλέον παράδοξο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί σε ένα νηπιαγωγείο, έχουν διαφορετικό ωράριο, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με το αν διδάσκουν σε πρωινό ή ολοήμερο τμήμα. 

Τι ζητούν οι Νηπιαγωγοί

* Την εφαρμογή του νόμου για όλα τα ολιγοθέσια σχολεία, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα των Νηπιαγωγείων.

* Τον υπολογισμό του ωραρίου των Νηπιαγωγών με τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας.

* Η διδακτική ώρα να διαρκεί 45 λεπτά της ώρας, όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Στην υποδοχή-αποχώρηση, στην ώρα σίτισης, στο διάλειμμα οι νηπιαγωγοί διδάσκουν στάσεις ζωής και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν απλή επιτήρηση αλλά επιπλέον χρειάζονται επαυξημένη προσοχή και πρέπει να υπολογίζονται στο διδακτικό χρόνο. Με βάση αυτό να υπολογίζεται και η μείωση ωραρίου ή η υπερωριακή αποζημίωση. Καμία ώρα υπερωρίας απλήρωτη.

 * Πραγματική νομοθετική κατοχύρωση του ωραρίου των Νηπιαγωγών, δηλαδή  εξίσωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών και όλων των Εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ολιγοθέσια Δημοτικά (1/θ, 2/θ, 3/θ κ.τ.λ.), με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας (24 ώρες εισαγωγικό και μείωση ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας για όλες/ους τους συναδέλφους).

* Επιπλέον μία ώρα μείωση του διδακτικού ωραρίου των Προϊσταμένων καθημερινά, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέρχονται στον καθημερινό φόρτο εργασίας. Ανάληψη από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μιας σειράς διοικητικών καθηκόντων των σχολικών μονάδων, προκειμένου να απελευθερωθούν από την αφόρητη γραφειοκρατία.

* Σε κάθε 2/θ Νηπιαγωγείο και άνω τοποθέτηση επιπλέον Νηπιαγωγού, για να γίνει πράξη η μείωση ωραρίου

Τι ισχύει σήμερα

Το διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών καθορίζεται με την με αριθ.127187/E1/01-08-2016 (Β’ 2524, ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Νηπιαγωγεία».

 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια Νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από τον βαθμό και τον χρόνο υπηρεσίας τους, έχουν διδακτικό ωράριο είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως.

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, το ωράριο των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στα Νηπιαγωγεία που λειτουργούν με Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

* Νηπιαγωγείο με Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και λειτουργία Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής: Στον/στην εκπαιδευτικό του Βασικού Υποχρεωτικού Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 7:45 – 12:10 και αντίστοιχα στον/στην εκπαιδευτικό του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 12:10 -16:00.

* Νηπιαγωγείο με Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς λειτουργία Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής: Στον/στην εκπαιδευτικό του Βασικού Υποχρεωτικού Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 8:15 – 13:00 και στον/στην εκπαιδευτικό του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 12:10-16:00. Στην περίπτωση αυτή, στον/στην Προϊστάμενο/η ανατίθενται τέσσερις (4) ώρες διδακτικό ωράριο την ημέρα και συμπληρώνει την 5η διδακτική ώρα του/της με άσκηση διοικητικού έργου, είτε εργάζεται στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα είτε στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Ωστόσο, σε περίπτωση λειτουργίας και δεύτερου Προαιρετικού Ολοήμερου τμήματος, κατά τη διάρκεια της κοινής παραμονής τους, ο/η ένας/μία νηπιαγωγός ασκεί διδακτικό έργο, ενώ ο/η άλλος/η διοικητικό εκ περιτροπής και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στα άρθρα 100 & 101 του ν. 4823/2021 (Α΄136). Σε αυτές τις περιπτώσεις ανάθεσης διοικητικού έργου για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου, οι Νηπιαγωγοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο.

Το διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών

Που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία διαμορφώνεται ως εξής:

1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων Νηπιαγωγείων, ώρες 20.

2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων Νηπιαγωγείων, ώρες 12.

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία:

Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας

II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας

III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και

IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας

Επισημαίνεται ότι, οι Προϊστάμενοι/ες-Διευθυντές/τριες των Νηπιαγωγείων φροντίζουν ώστε όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό ωράριό τους. Ως προς το εργασιακό ωράριο σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 (Α΄5) σύμφωνα με το οποίο ο/η εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των έξι (6) ωρών.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γραπτός ΑΣΕΠ: Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση εύκολα και γρήγορα με λίγα κλικ

ΕΠΙΣΗΜΟ: Βγήκε η κατανομή θέσεων για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - 5124 οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (Πίνακας - Αιτήσεις)

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Πάτερ Αντώνιος - Κιβωτός του Κόσμου
Κιβωτός του Κόσμου: Μήνυση από τον πατέρα Αντώνιο για την απομάκρυνσή του από τη δομή

Στον Άρειο Πάγο μετέβη ο δικηγόρος του πατρός Αντωνίου, Θρασύβουλος Κονταξής, προκειμένου να καταθέσει...

Κιβωτός του Κόσμου: Μήνυση από τον πατέρα Αντώνιο για την απομάκρυνσή του από τη δομή
filis
Φίλης για πυροβολισμό 16χρονου Ρομά στο κεφάλι: «Ειδεχθής αστυνομική βία»
Φίλης: Δεν πρόκειται για την κακιά στιγμή. Αλλά για τη συστημική βία και αυθαιρεσία της αστυνομίας με κυβερνητική -τουλάχιστον- ανοχή
Φίλης για πυροβολισμό 16χρονου Ρομά στο κεφάλι: «Ειδεχθής αστυνομική βία»
aksiologisi-foto.jpg
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Δε θα κάνει το σχολείο καλύτερο, οδηγεί σε κατηγοριοποίηση
Ε ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: Συμμετέχουμε στην απεργία – αποχή που έχει αποφασίσει η Ε΄ ΕΛΜΕΘ, όπως και άλλες 24 ΕΛΜΕ από τις διαδικασίες...
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Δε θα κάνει το σχολείο καλύτερο, οδηγεί σε κατηγοριοποίηση