ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Να εφαρμοστεί τώρα η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Να εφαρμοστεί τώρα η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή

Η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων α’ και β’ ηλικίας αποκλειστικά στο Νηπιαγωγείο αποτελεί  από τις 2 Μαρτίου 2018  νόμο του κράτους (Ν....

Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Να εφαρμοστεί τώρα η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Η εκπαιδευτική πολιτική είναι θέμα πολιτικής απόφασης και ευθύνης του υπ. Παιδείας και όχι της ΚΕΔΕ
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Η εκπαιδευτική πολιτική είναι θέμα πολιτικής απόφασης και ευθύνης του υπ. Παιδείας και όχι της ΚΕΔΕ
Συντονιστικό Νηπιαγωγών
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Η εκπαιδευτική πολιτική είναι θέμα πολιτικής απόφασης και ευθύνης του υπ. Παιδείας και όχι της ΚΕΔΕ
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Σαθρά τα επιχειρήματα ΚΕΔΕ και συνεργαζόμενων φορέων ενάντια στην ένταξη όλων των προνηπίων στο Νηπιαγωγείο
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Σαθρά τα επιχειρήματα ΚΕΔΕ και συνεργαζόμενων φορέων ενάντια στην ένταξη όλων των προνηπίων στο Νηπιαγωγείο
Ανακοίνωση
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Σαθρά τα επιχειρήματα ΚΕΔΕ και συνεργαζόμενων φορέων ενάντια στην ένταξη όλων των προνηπίων στο Νηπιαγωγείο
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Τα σαθρά επιχειρήματα της ΚΕΔΕ
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Τα σαθρά επιχειρήματα της ΚΕΔΕ
Τα σαθρά επιχειρήματα της ΚΕΔΕ και των φορέων που συνεργάζονται μαζί της  ενάντια στη μη ένταξη όλων των προνηπίων στο νηπιαγωγείο 
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Τα σαθρά επιχειρήματα της ΚΕΔΕ
Τα σαθρά επιχειρήματα της ΚΕΔΕ και των φορέων που συνεργάζονται μαζί της ενάντια στη μη ένταξη όλων των προνηπίων στο Νηπιαγωγείο
Τα σαθρά επιχειρήματα της ΚΕΔΕ και των φορέων που συνεργάζονται μαζί της ενάντια στη μη ένταξη όλων των προνηπίων στο Νηπιαγωγείο
Συντονιστικό Νηπιαγωγών
Τα σαθρά επιχειρήματα της ΚΕΔΕ και των φορέων που συνεργάζονται μαζί της ενάντια στη μη ένταξη όλων των προνηπίων στο Νηπιαγωγείο
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Κρίσιμο σημείο της ιστορικής πορείας του Νηπιαγωγείου
Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Κρίσιμο σημείο της ιστορικής πορείας του Νηπιαγωγείου

Συνάδελφισσες/οι

Αυτή την περίοδο το Νηπιαγωγείο βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο της ιστορικής...

Συντονιστικό Νηπιαγωγών: Κρίσιμο σημείο της ιστορικής πορείας του Νηπιαγωγείου