ΩΡΑΡΙΟ

Τι ισχύει για το εργασιακό ωράριο και τις εξωδιδακτικές εργασίες;
Τι ισχύει για το εργασιακό ωράριο και τις εξωδιδακτικές εργασίες;
Κείμενο από την Αγωνιστική Παρέμβαση Πειραιά. Με αφορμή κρούσματα καταστρατήγησης των δικαιωμάτων μας καλούμε όλους τους συναδέλφους στην...
Τι ισχύει για το εργασιακό ωράριο και τις εξωδιδακτικές εργασίες;
Black Friday: Δεκάδες καταγγελίες για καταστρατήγηση ωραρίου, υπερωρίες, κομμένα ρεπό
Black Friday: Δεκάδες καταγγελίες για καταστρατήγηση ωραρίου, υπερωρίες, κομμένα ρεπό
Ο Σύλλογος Εμπορουπαλλήλων ζητά από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) να επιληφθεί του θέματος και να διαθέσει επιθεωρητές ώστε από κοινού με...
Black Friday: Δεκάδες καταγγελίες για καταστρατήγηση ωραρίου, υπερωρίες, κομμένα ρεπό
Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών και διευθυντών
Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών και διευθυντών
Έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τη συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού...
Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών και διευθυντών
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Αναιτιολόγητες οχλήσεις προς τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων για υπηρεσιακά θέματα εκτός ωραρίου εργασίας
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Αναιτιολόγητες οχλήσεις προς τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων για υπηρεσιακά θέματα εκτός ωραρίου εργασίας

 «Αναιτιολόγητες οχλήσεις προς τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης του συλλόγου μας από την πλευρά της Δ/νσης...

ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Αναιτιολόγητες οχλήσεις προς τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων για υπηρεσιακά θέματα εκτός ωραρίου εργασίας
Ωράριο διδασκαλίας και αποδοχές ιδιωτικών εκπαιδευτικών - Τι ισχύει (Έγγραφο)
Ωράριο διδασκαλίας και αποδοχές ιδιωτικών εκπαιδευτικών - Τι ισχύει (Έγγραφο)
Οι ώρες διδασκαλίας που ανατίθενται σε έναν ιδιωτικό εκπαιδευτικό στο υποχρεωτικό ωρολόγια πρόγραμμα δεν καθορίζουν τις μηνιαίες αποδοχές του. Οι...
Ωράριο διδασκαλίας και αποδοχές ιδιωτικών εκπαιδευτικών - Τι ισχύει (Έγγραφο)
Μεγάλο πρόβλημα για εκπαιδευτικούς και σχολεία οι συμπληρώσεις ωραρίου και τα προγράμματα
Μεγάλο πρόβλημα για εκπαιδευτικούς και σχολεία οι συμπληρώσεις ωραρίου και τα προγράμματα
Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας Ντίνα Ρέππα και Άντα Παραφόρου*
Μεγάλο πρόβλημα για εκπαιδευτικούς και σχολεία οι συμπληρώσεις ωραρίου και τα προγράμματα