ΩΡΑΡΙΟ

Δημόσιο: Αλλαγές στον έλεγχο ωραρίου, τις αναρρωτικές άδειες, ΕΔΕ και Πειθαρχικά Συμβούλια 
Δημόσιο: Αλλαγές στον έλεγχο ωραρίου, τις αναρρωτικές άδειες, ΕΔΕ και Πειθαρχικά Συμβούλια 
Τέσσερις αποφάσεις για ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στη λειτουργία του Δημοσίου ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος
Δημόσιο: Αλλαγές στον έλεγχο ωραρίου, τις αναρρωτικές άδειες, ΕΔΕ και Πειθαρχικά Συμβούλια 
Τι ισχύει για το εργασιακό ωράριο και τις εξωδιδακτικές εργασίες;
Τι ισχύει για το εργασιακό ωράριο και τις εξωδιδακτικές εργασίες;
Κείμενο από την Αγωνιστική Παρέμβαση Πειραιά. Με αφορμή κρούσματα καταστρατήγησης των δικαιωμάτων μας καλούμε όλους τους συναδέλφους στην...
Τι ισχύει για το εργασιακό ωράριο και τις εξωδιδακτικές εργασίες;
Black Friday: Δεκάδες καταγγελίες για καταστρατήγηση ωραρίου, υπερωρίες, κομμένα ρεπό
Black Friday: Δεκάδες καταγγελίες για καταστρατήγηση ωραρίου, υπερωρίες, κομμένα ρεπό
Ο Σύλλογος Εμπορουπαλλήλων ζητά από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) να επιληφθεί του θέματος και να διαθέσει επιθεωρητές ώστε από κοινού με...
Black Friday: Δεκάδες καταγγελίες για καταστρατήγηση ωραρίου, υπερωρίες, κομμένα ρεπό
Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών και διευθυντών
Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών και διευθυντών
Έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τη συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού...
Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών και διευθυντών
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Αναιτιολόγητες οχλήσεις προς τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων για υπηρεσιακά θέματα εκτός ωραρίου εργασίας
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Αναιτιολόγητες οχλήσεις προς τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων για υπηρεσιακά θέματα εκτός ωραρίου εργασίας

 «Αναιτιολόγητες οχλήσεις προς τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης του συλλόγου μας από την πλευρά της Δ/νσης...

ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Αναιτιολόγητες οχλήσεις προς τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων για υπηρεσιακά θέματα εκτός ωραρίου εργασίας