kerameos
George Vitsaras / SOOC
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Αναλυτικά όσα ορίζει ο νόμος όταν κάποιος κρίνεται ανεπαρκής - Οι τιμωρητικές συνέπειες της διαδικασίας

Πόσες και πόσες φορές δεν έχει δηλώσει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ότι η αξιολόγηση που ψήφισε και εφαρμόζει η κυβέρνηση της ΝΔ είναι «εργαλείο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου» και ότι «δεν έχει τιμωρητικό αλλά βελτιωτικό χαρακτήρα»!

Στην κριτική που ασκείται από τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι οποίοι απορρίπτουν το μέτρο της αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης, η υπουργός αντιτάσσεται ακόμη πιο αυταρχικά: με δικαστική εξόντωση των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και απειλές σε βάρος όλων όσοι αντιστέκονται στην αξιολόγηση.

Ας δούμε όμως πόσο «αθώα» είναι τελικά η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και κατά πόσο έχει «βελτιωτικό» και μόνο χαρακτήρα.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ του νόμου

Σύμφωνα με το άρθρο 60, του νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021) ορίζονται τα κριτήρια και η βαθμολογία της αξιολόγησης καθώς και οι συνέπειες που επιφέρει μία τυχόν «κακή» αξιολόγηση.

Κριτήρια και βαθμολογική αποτίμηση της αξιολόγησης

1. Ως κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης ορίζονται:

α) η γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και του αντικειμένου της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης,

β) η άσκηση διοικητικού - οργανωτικού και εκπαιδευτικού έργου και

γ) η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.

Τα παραπάνω κριτήρια αποτιμώνται με 100 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες προσμετρώνται ως εξής:

  • το κριτήριο της περ. α’ αποτιμάται με 30 μονάδες
  • το κριτήριο της περ. β’ αποτιμάται με 50 μονάδες
  • το κριτήριο της περ. γ’ αποτιμάται με 20 μονάδες

Τα υποκριτήρια

Κάθε κριτήριο αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια, ανάλογα με τη θέση του αξιολογούμενου στελέχους εκπαίδευσης και ειδικότερα:

α) Ως προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

αα) Το κριτήριο «γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και του αντικειμένου της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:

i) Γνώση σχετικά με τις λειτουργίες, τα όργανα και τις διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήματος, την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές της εκπαίδευσης, τη διοίκηση της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου δυναμικού και ζητήματα αξιολόγησης προσωπικού και εκπαιδευτικού έργου: δεκαπέντε (15) μονάδες.

ii) Γνώση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη θέση στελέχους της εκπαίδευσης: δεκαπέντε (15) μονάδες.

αβ) Το κριτήριο «άσκησης διοικητικού - οργανωτικού και εκπαιδευτικού έργου» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:

i) Διοίκηση, καθοδήγηση και συντονισμός της λειτουργίας των τμημάτων, υπηρεσιών και του προσωπικού για την αποτελεσματική υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η εποπτεία, η καθοδήγηση και η ανατροφοδότηση του προσωπικού σχετικά με το διαλαμβανόμενο έργο, η κατάλληλη οργάνωση του ατομικού και συλλογικού φόρτου εργασίας του προσωπικού, η εισαγωγή και η χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα.

ii) Ετοιμότητα - αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής και της παρεχόμενης εκπαίδευσης: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής δομής με καλή συνεργασία των τμημάτων της, η επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα ευθύνης, η επιτυχής οργάνωση και στήριξη θεσμοθετημένων καινοτομιών και δράσεων διοικητικής και παιδαγωγικής υφής, καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των υπηρεσιακών υποχρεώσεων.

iii) Συνεργασία και επικοινωνία με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της εκπαίδευσης με σκοπό την ενιαία κατεύθυνση και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, η πρόβλεψη και η πρόληψη εντάσεων και δυσλειτουργιών σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, η επίλυση διοικητικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων και η επιδέξια και έγκαιρη διαχείριση συγκρούσεων στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα, με διασφάλιση των παιδαγωγικών αρχών.

iv) Έλεγχος και αξιολόγηση του προσωπικού: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογείται, ιδίως, η ενημέρωση των αξιολογουμένων για τις διαδικασίες και τα κριτήρια της αξιολόγησης και ο προγραμματισμός της αξιολόγησης.

v) Υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: δέκα (10) μονάδες.

αγ) Το κριτήριο «υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειας» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:

i) Συνέπεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την κάλυψη θέσης στελέχους: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, η συστηματική εκπλήρωση των καθηκόντων που συνάπτονται με τη θέση στελέχους, ο τρόπος λειτουργίας της δομής, η επικοινωνία και η ενημέρωση των αποδεκτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εκπαιδευτικής δομής.

ii) Σεβασμός και τήρηση των αρχών της επαγγελματικής δεοντολογίας, επίδειξη συμπεριφοράς που αρμόζει στην αποστολή του στελέχους: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, η καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η καλή συνεργασία με τους υφισταμένους και η συνεισφορά στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος στη δομή ευθύνης.

β) Ως προς τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης εφαρμόζεται η περ. α) με τις εξής διαφοροποιήσεις:

βα) Ως προς το στοιχείο ii) της υποπερ. αα’ αξιολογείται η επικαιροποιημένη γνώση σχετικά με την παιδαγωγική επιστήμη.

Αξιολογούνται, ιδίως, η επιστημονική κατάρτιση του στελέχους, όπως προκύπτει ιδίως, από σπουδές και επιμορφώσεις, η ερευνητική του εμπειρία, όπως προκύπτει ιδίως, από την εκπόνηση ή τεκμηριωμένη συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις, το συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως, από επιστημονική εργογραφία, η ακαδημαϊκή και επιμορφωτική εμπειρία, όπως προκύπτει ιδίως, από το διδακτικό έργο σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτατης εκπαίδευσης και η συμμετοχή σε άλλες δράσεις ή προγράμματα.

ββ) Ως προς το στοιχείο i) της υποπερ. αβ’ αξιολογούνται ο συντονισμός, καθοδήγηση και υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

βγ) Ως προς το στοιχείο iii) της υποπερ. αβ’ αξιολογείται η υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δράσεων, σύμφωνα με τις αρχές της επιμόρφωσης ενηλίκων.

βδ) Ως προς το στοιχείο v) της υποπερ. αβ’ αξιολογούνται η συνεργασία και επικοινωνία με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της εκπαίδευσης.

γ) Ως προς τους Διευθυντές, Προϊσταμένους και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και τους Διευθυντές, υποδιευθυντές και υπεύθυνους τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) εφαρμόζεται η περ. α’ με τις εξής διαφοροποιήσεις:

γα) Ως προς το στοιχείο ii) της υποπερ. αα’ αξιολογείται η γνώση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και διαδικασιών που συνδέονται με τη διοίκηση και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

γβ) Ως προς το στοιχείο i) της υποπερ. αβ’ αξιολογούνται η διοίκηση, καθοδήγηση και ο συντονισμός του προσωπικού της σχολικής μονάδας με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της.

γγ) Ως προς το στοιχείο iii) της υποπερ. αβ’ αξιολογείται η συνεργασία με τις υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς ή κηδεμόνες.

γδ) Ως προς το στοιχείο v) της υποπερ. αβ’ αξιολογείται η υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσής τους.

Η βαθμολογική κλίμακα

Ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν τα στελέχη εκπαίδευσης, ως άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών, η κλίμακα των βαθμών αξιολόγησης ορίζεται από 0 έως 100 και διαμορφώνεται ως εξής:

90-100: άριστα στελέχη

75-89: πολύ καλά στελέχη

60-74: ικανοποιητικά στελέχη

50-59: μέτρια στελέχη

25-49: ανεπαρκή στελέχη

0-24: ακατάλληλα στελέχη

Με συνολική βαθμολογία από 90 έως 100 βαθμολογούνται τα στελέχη που έχουν σημειώσει κατά την αξιολογική περίοδο όλως εξαιρετική επίδοση. Για τη βαθμολογία με βαθμό από 90 και πάνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής, με αναφορά στις ιδιάζουσες επιδόσεις που δικαιολογούν την άριστη βαθμολογία σε καθένα από τα αξιολογούμενα κριτήρια και με καταγραφή των πραγματικών δεδομένων που τη στοιχειοθετούν.

Με συνολική βαθμολογία 75 έως 89 βαθμολογούνται από τους αξιολογητές τα στελέχη, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα.

Με συνολική βαθμολογία 60 έως 74 βαθμολογούνται τα στελέχη, τα οποία, ως επί το πλείστον, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, των οποίων ωστόσο η απόδοση δύναται να βελτιωθεί.

Με συνολική βαθμολογία 50 έως 59 βαθμολογούνται τα στελέχη, τα οποία ανταποκρίνονται μερικώς και μόνο στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και των οποίων η απόδοση χρήζει βελτίωσης.

Με συνολική βαθμολογία 25 έως 49 βαθμολογούνται τα στελέχη, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και πρέπει να αντικατασταθούν.

Με συνολική βαθμολογία 0 έως 24 βαθμολογούνται τα πλέον ακατάλληλα για τη θέση στελέχη, τα οποία πρέπει, επίσης, να αντικατασταθούν.

Βαθμολογία μικρότερη των 50 βαθμών επιβάλλεται να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία, ενώ ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των αξιολογητών στα επιμέρους κριτήρια.

Τι προβλέπεται όταν κάποιος κρίνεται «ανεπαρκής» ή «ακατάλληλος»;

Από τα παραπάνω, γίνεται απολύτως σαφές λοιπόν ότι η αξιολόγηση έχει ξεκάθαρα τιμωρητικό χαρακτήρα.

Αν ο μέσος όρος των βαθμολογιών των αξιολογητών είναι μικρότερος του 50, και εφόσον δεν κριθεί διαφορετικά κατά τη διαδικασία των ενστάσεων τότε:
α) λήγει η θητεία και διενεργείται διαδικασία αντικατάστασης του στελέχους εκπαίδευσης, αν η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη αξιολογική περίοδο της θητείας 
β) το στέλεχος δεν μπορεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης για την κατάληψη όμοιας ή ανώτερης θέσης στελέχους για τα 4 χρόνια που έπονται της αξιολόγησης.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ekpaideytikoi
Εκπαιδευτικοί: Πρόσκληση για τη στελέχωση των τμημάτων Δ.Ε στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α
Προθεσμία αιτήσεων από την Τρίτη 25 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00
Εκπαιδευτικοί: Πρόσκληση για τη στελέχωση των τμημάτων Δ.Ε στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α
Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθήνας
Καλλιτεχνικό σχολείο Αθηνών: Ανύπαρκτες υποδομές - Διδασκαλία σε δώμα πολυκατοικίας, μαθήματα χορού σε μωσαϊκό
Τα τεράστια προβλήματα στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθηνών: Μεγάλες ελλείψεις σε αίθουσες
Καλλιτεχνικό σχολείο Αθηνών: Ανύπαρκτες υποδομές - Διδασκαλία σε δώμα πολυκατοικίας, μαθήματα χορού σε μωσαϊκό