pistopoihsh agglikwn LTE golearn
sxoleia-mathites-ekpaideusi
Menelaos Myrillas / SOOC
«Είναι αυτονόητο, ότι από τα πλέον αναγκαία μέτρα στην κατεύθυνση αυτή, είναι η απόλυτη διασφάλιση των υγειονομικών συνθηκών στις σχολικές μονάδες. Και, φυσικά, αυτό προϋποθέτει – και – την πλήρη επάρκεια σε προσωπικό καθαριότητας» - Γράφει ο Παντελής Γαλίτης

Εισερχόμαστε και πάλι, όπως τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν, σε έναν δύσκολο, από άποψης – και – υγειονομικών συνθηκών, χειμώνα. Έναν χειμώνα διαφορετικό από τον περσινό, όπως ήδη έχει προδιαγραφεί – και – από την βούληση των αρμόδιων αρχών η κοινωνία να συνεχίσει την λειτουργία της προσαρμοζόμενη στις ιδιαίτερες επιδημιολογικές συνθήκες λόγω COVID – 19. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσπαθούν να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας τους εν μέσω πανδημίας, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων, για την προστασία της υγείας όλης της σχολικής κοινότητας, αρχών.

Ήδη, λίγο πριν την έναρξη των φετινών μαθημάτων, εκδόθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/ΦΕΚ 4187 Β΄ / 10-09-2021) με την οποία παρέχονται σαφείς οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους. Μεταξύ των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και ειδικότερα της σχολικής κοινότητας, στο άρθρο 7, με θέμα: «Γενικά μέτρα προστασίας», αναφέρονται τα παρακάτω:
«[…]4. Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών από μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες […] 

6. Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός μετά από κάθε χρήση.

7. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν, αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ των τμημάτων. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα Πληροφορικής ή τα εργαστήρια, συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές. […] 

9. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας ή Προϊσταμένου/ης κάθε σχολικής μονάδας και της σχολικής επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επιβάλλεται σχολαστικός καθαρισμός, καθώς και η παροχή αναλώσιμων υλικών (αντισηπτικά, μάσκες κ.λπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.

10. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) γίνονται σε τμήματα και πραγματοποιούνται, κατά το δυνατόν, με αποφυγή της εναλλαγής αιθουσών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του κοινόχρηστου εξοπλισμού, των υλικών, των πάγκων εργασίας και των επιφανειών των εργαστηριακών χώρων, καθώς και να τηρούνται οι μέγιστες δυνατές αποστάσεις μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Από το πέρας των εργαστηριακών μαθημάτων έως την έναρξη του επόμενου εργαστηριακού μαθήματος, οι χώροι πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας, προκειμένου να υπάρξουν ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από το επόμενο τμήμα. Το ίδιο ισχύει κατ’ αναλογία για τα σχολικά εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.» (ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/ΦΕΚ 4187 Β΄ / 10-09-2021).
Όλες οι απαραίτητες αυτές, προληπτικές για την εμπόδιση της μετάδοσης του COVID – 19, ενέργειες είναι αυτονόητο ότι προϋποθέτουν αρκετές  εργατοώρες και, επομένως, επαρκές προσωπικό καθαριότητας σε κάθε σχολική μονάδα. 

Και, φυσικά, η εν λόγω ΚΥΑ, ορίζει ως υπεύθυνους για την εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων τον Διευθυντή/-ντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων:

 «Άρθρο 8 Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων

1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας». 

Ορθά ορίζονται τα παραπάνω. Και ορθότερα τίθενται υπεύθυνοι για την τήρησή τους ο Διευθυντής/-ντρια της σχολικής μονάδας με τον Σύλλογο Διδασκόντων. 
Το ζήτημα είναι αν υφίστανται οι προϋποθέσεις τήρησης όσων η ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπει να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού. Επαρκεί το προσωπικό καθαριότητας για την εφαρμογή όσων στην παραπάνω ΚΥΑ αναγράφονται και επισημαίνονται; 
Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς βρήκε τις σχολικές μονάδες να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην επαρκή στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας. Και, δυστυχώς, φαίνεται πως το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται μέχρι σήμερα, ενώ ολοένα αυξάνονται και πάλι τα κρούσματα λόγω COVID-19 και μαζί τους η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της πατρίδας μας (πρόβλημα που δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό). Ενδεικτική είναι, άλλωστε, η παρακάτω αναφορά στα ΜΜΕ:
 «Θεσσαλονίκη: Κοινό μέτωπο πέντε αντιδημάρχων για τις σχολικές καθαρίστριες»i. 

Στο δημοσίευμα αυτό, διαβάζουμε: « […] Μεταξύ άλλων, στην επιστολή τους (ενν.: προς το Υπουργείο Εσωτερικών και προς το Υπουργείο Παιδείας) οι πέντε αντιδήμαρχοι εκφράζουν την έκπληξη και τη λύπη τους για τη μείωση των ωρών απασχόλησης και κατά συνέπεια και της κρατικής επιχορήγησης για την μισθοδοσία των σχολικών καθαριστριών, που “είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με την περσινή χρονιά και αναφέρεται σε σχέσεις εργασίας τρίωρης απασχόλησης”. Επισημαίνουν ότι η απόπειρα η Πολιτεία να φορτώσει στους δήμους την επιπλέον δαπάνη που απαιτείται, δίνοντάς τους τη δυνατότητα, με ιδίους πόρους να καλύψουν οικονομικά την διαφορά λόγω της προφανούς αδυναμίας που προκαλείται σε ό,τι αφορά την σχολική καθαριότητα, είναι αδόκιμη και επιβαρυντική για τους δήμους […]».

Από την άλλη, σε σχετική Υπουργική Απόφασηii,  το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων θα υλοποιηθεί με τον καθορισμό των σχετικών θέσεων ή/και των ανθρωποωρών ανά Δήμο, « […] αφού ληφθεί υπόψη το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου και οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού» (Άρθρο 1)

Για τις σχολικές μονάδες, την κάθε σχολική κοινότητα, τον/την κάθε μαθητή/-τρια, τον κάθε εκπαιδευτικό, τον κάθε γονέα/κηδεμόνα αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η πιστή εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων στην κατεύθυνση της διασφάλισης των συνθηκών υγείας που επικρατούν σε κάθε σχολική μονάδα. Και, δυστυχώς, μέχρι σήμερα, φαίνεται πως υφίσταται σοβαρό πρόβλημα στην διασφάλιση αυτής της απαίτησης και, συνάμα, της υποχρέωσης της Πολιτείας να διασφαλίσει τις υγειονομικές προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), έχοντας ως δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του, καταγράφει εδώ και τέσσερις (4) εβδομάδες συνεχή αύξηση της μετάδοσης του COVID – 19 – και, μάλιστα, είναι η μόνη περιοχή στον πλανήτη που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο χρονικό διάστημα της 3ης εβδομάδας του Οκτωβρίου 2021 – καλεί τα σχολεία της Ευρώπης να παραμείνουν ανοιχτά, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισηςiii. Ενδεικτικά, ο Περιφερειακός Διευθυντής του WHO στην Ευρώπη, αναφέρει: «Το εκτεταμένο κλείσιμο των σχολείων του περασμένου έτους, που διατάραξε την εκπαίδευση εκατομμυρίων παιδιών και εφήβων, προκάλεσε περισσότερο κακό παρά καλό, ειδικά στην ψυχική και κοινωνική ευημερία των παιδιών. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη». Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά, αντί του κλεισίματος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την κινητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας για την μείωση της μετάδοσης του COVID-19. 

Είναι αυτονόητο, ότι από τα πλέον αναγκαία μέτρα στην κατεύθυνση αυτή, είναι η απόλυτη διασφάλιση των υγειονομικών συνθηκών στις σχολικές μονάδες. Και, φυσικά, αυτό προϋποθέτει – και – την πλήρη επάρκεια σε προσωπικό καθαριότητας. ΤΩΡΑ. Πριν να είναι και πάλι αργά …

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Ποια σεμινάρια Πανεπιστημίων μοριοδοτούν στους Πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ αλλά και ΓΕΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ: Προλαβαίνετε να πάρετε 11 μόρια έως τις 23 Μαϊου

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Θεσσαλονίκη: Διετής φυλάκιση και «καμπάνα» 20.000 € σε νεαρό για εκδικητική πορνογραφία
Ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ επιβλήθηκε σε 27χρονο για εκδικητική πορνογραφία - Είχε φτιάξει τρία ψεύτικα προφίλ στο όνομα...
Θεσσαλονίκη: Διετής φυλάκιση και «καμπάνα» 20.000 € σε νεαρό για εκδικητική πορνογραφία
papathanasiou
Το υπουργείο Πολιτισμού αποχαιρετά τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου
Συλλυπητήριο μήνυμα της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την απώλεια του Βαγγέλη Παπαθανασίου
Το υπουργείο Πολιτισμού αποχαιρετά τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου
Πόλεμος στην Ουκρανία
Ρωσία - ΗΠΑ: Οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων συζήτησαν για την Ουκρανία για πρώτη φορά
Οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων της Ρωσίας και των ΗΠΑ συζήτησαν θέματα «αμοιβαίου ενδιαφέροντος», συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας
Ρωσία - ΗΠΑ: Οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων συζήτησαν για την Ουκρανία για πρώτη φορά