ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Προσλήψεις καθαριότητας και φύλαξης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Προσλήψεις καθαριότητας και φύλαξης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13)...

Προσλήψεις καθαριότητας και φύλαξης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο