Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Τμήμα Ένταξης σε νηπιαγωγείο δεν λειτουργεί ένα μήνα μετά το άνοιγμα των σχολείων, λόγω κενών εκπαιδευτικού και ΕΒΠ - Νέα καταγγελία γονέων

Σοβαρά προβλήματα και στην ειδική αγωγή ανακύπτουν από τα κενά εκπαιδευτικών και προσωπικού στα σχολεία της χώρας, ένα και πλέον μήνα μετά την έναρξη της νέας χρονιάς. Όπως καταγγέλλουν γονείς με ανοιχτή επιστολή τους προς το υπουργείο Παιδείας, Τμήμα Ένταξης νηπιαγωγείου δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού ΠΕ 60.50 και μελών ΕΒΠ.

Σύμφωνα με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του 16ου και του 77ου νηπιαγωγείων Αθήνας, η έλλειψη εκπαιδευτικού ΠΕ 60.50 «έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία τελικά υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία και ΕΕΑ που εγγράφονται στο σχολείο από άλλες περιοχές με μοναδικό σκοπό να μπορέσουν να επωφεληθούν από τη λειτουργία τη Τμήματος Ένταξης».

Επιπλέον, «παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες τόσο από τους ενδιαφερόμενους γονείς όσο και από τη Διεύθυνση των Σχολείων έχει τοποθετηθεί μόνο ένα πρόσωπο ΕΒΠ, ενώ εκκρεμεί η τοποθέτηση άλλων δύο προσώπων ΕΒΠ».

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων, «εξαιτίας των κενών θέσεων, αυτό το ένα πρόσωπο ΕΒΠ, καλείται, εντατικοποιώντας τους ρυθμούς εργασίας του, να καλύψει τις ιδιαίτερες λειτουργικές και συνεχείς ανάγκες και των τριών παιδιών, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αδυνατώντας τελικά να ανταποκριθεί επαρκώς στις ΕΕΑ των παιδιών που χρήζουν στήριξης, λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας και απαιτητικότητάς τους».

Πρόκειται για μία ακόμη καταγγελία γονέων που λαμβάνει το alfavita.gr, στην οποία αποτυπώνεται η κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία τόσο της Γενικής Εκπαίδευσης όσο και της Ειδικής Αγωγής της χώρας, καθώς τα κενά εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ, αλλά και οι συγχωνεύσεις τμημάτων, δημιουργούν πλήθος προβλημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τους μαθητές και τους γονείς τους.

Όπως μάλιστα υπογραμμίζουν οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του 16ου και του 77ου νηπιαγωγείων Αθήνας «ένα μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους, η Πολιτεία αδυνατεί να ικανοποιήσει επαρκώς τις βασικές ανάγκες και να διασφαλίσει την ένταξη και συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία και/ή ΕΕΑ, καθώς το σχολείο μας δεν έχει ακόμη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό Ειδικής Αγωγής. Η καθυστέρηση αυτή αναπόφευκτα εντείνει και βαθαίνει τις διακρίσεις, το στιγματισμό και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι μαθητές με αναπηρία και/ή ΕΕΑ, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στην εκπαίδευση».

Αναλυτικά η επιστολή των γονέων προς το υπουργείο Παιδείας:

Προς 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2021

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Ως γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών– προνηπίων και νηπίων – που φοιτούν στα συστεγαζόμενα 16ο και 77ο Νηπιαγωγεία Αθήνας, θα θέλαμε με την παρούσα να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας για τη μερική μόνο εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) και τη βαθιά ανησυχία μας για τον κίνδυνο ετεροχρονισμένης – για ακόμη μια φορά – έναρξης του σχολικού έτους για τα παιδιά που φοιτούν σε τμήματα ένταξης γενικών σχολείων ή/και που χρήζουν υποστήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ). 

Λαμβανομένου υπόψη ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση όλων των παιδιών, χωρίς διακρίσεις, είναι καθεαυτό θεμελιώδες και καταλυτικό για την υλοποίηση όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων τους, είναι αναγκαία η διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του, όπως αυτό κατοχυρώνεται σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά κείμενα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που δεσμεύουν τη Χώρα – και ιδίως το Σύνταγμα (άρθρο 16), τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρα 23, 28 και 29), τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (άρθρο 24), καθώς επίσης και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (άρθρο 13). 

Παρόλα αυτά, ενημερωθήκαμε από τη Διεύθυνση των Σχολείων στα οποία φοιτούν τα παιδιά μας ότι, παρά την έγκαιρη διαβίβαση στην Α΄/μια Εκπαίδευση Α΄ Αθήνας των σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερόμενων γονέων και κηδεμόνων που έχουν εγκριθεί από το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) για το διδακτικό έτος 2021-2022 και τη σχετική ενημέρωση εκ μέρους της Διεύθυνσης των Σχολείων για τη σοβαρότητα των συγκεκριμένων περιπτώσεων των μαθητών που χρήζουν άμεσης υποστήριξης και δεν αυτοεξυπηρετούνται λόγω του ποσοστού αναπηρίας τους, αφενός, το Τμήμα Ένταξης δεν λειτουργεί, αφετέρου, τα κενά στο ΕΒΠ εξακολουθούν να υπάρχουν. 

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στο Τμήμα Ένταξης, παραμένει κενή η θέση της εκπαιδευτικού ΠΕ 60.50 του Τμήματος Ένταξης, που λειτουργεί στο 16ο Νηπιαγωγείο με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών από την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο τη συγκεκριμένη γειτονιά που εξυπηρετεί το σχολείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία τελικά υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία και ΕΕΑ που εγγράφονται στο σχολείο από άλλες περιοχές με μοναδικό σκοπό να μπορέσουν να επωφεληθούν από τη λειτουργία τη Τμήματος Ένταξης. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα αλλά και η εκπαιδευτική πράξη έχουν αποδείξει ότι τις περισσότερες φορές οι ΕΕΑ των παιδιών και εφήβων που φοιτούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο στην κλασσική σχολική τάξη χωρίς την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης.

Η δημιουργία και λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης αποτελεί μία απαραίτητη και εξειδικευμένη δομή υποστήριξης στους μαθητές με αναπηρία και ΕΕΑ, ώστε να τους παρασχεθεί η ενδεικνυόμενη διδακτική παρέμβαση στο μαθησιακό αντικείμενο αλλά και η καταλληλότερη παιδαγωγική αντιμετώπιση ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Αποτελεί επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο υποστηρικτικό πλαίσιο όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής των σχολικών μονάδων. Σαν γονεϊκή και τοπική κοινότητα, κρίνουμε ως ζωτικής σημασίας την έναρξη του Τμήματος Ένταξης, αφενός, γιατί λειτουργεί υποστηρικτικά για αρκετές οικογένειες της ευρύτερης περιοχής, αφετέρου, γιατί η απουσία του θα στερήσει από πολλά παιδιά τους συμπεριληπτικούς και ενισχυτικούς μηχανισμούς που θα διευκολύνουν τη μετάβασή τους στις τάξεις του Δημοτικού. 

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στο ΕΒΠ, τα κενά δεν έχουν ακόμη καλυφθεί. Ειδικότερα, έως και σήμερα και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες τόσο από τους ενδιαφερόμενους γονείς όσο και από τη Διεύθυνση των Σχολείων, έχει τοποθετηθεί μόνο ένα πρόσωπο ΕΒΠ, ενώ εκκρεμεί η τοποθέτηση άλλων δύο προσώπων ΕΒΠ. Εξαιτίας των κενών θέσεων, αυτό το ένα πρόσωπο ΕΒΠ, καλείται, εντατικοποιώντας τους ρυθμούς εργασίας του, να καλύψει τις ιδιαίτερες λειτουργικές και συνεχείς ανάγκες και των τριών παιδιών, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αδυνατώντας τελικά να ανταποκριθεί επαρκώς στις ΕΕΑ των παιδιών που χρήζουν στήριξης, λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας και απαιτητικότητάς τους.

Με μεγάλη μας λύπη και ιδιαίτερα έντονο το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στα παιδιά μας, διαπιστώνουμε ότι για ακόμη μία χρονιά, ένα μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους, η Πολιτεία αδυνατεί να ικανοποιήσει επαρκώς τις βασικές ανάγκες και να διασφαλίσει την ένταξη και συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία και/ή ΕΕΑ, καθώς το σχολείο μας δεν έχει ακόμη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό Ειδικής Αγωγής. Η καθυστέρηση αυτή αναπόφευκτα εντείνει και βαθαίνει τις διακρίσεις, το στιγματισμό και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι μαθητές με αναπηρία και/ή ΕΕΑ, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Εξάλλου, δεν νοείται, εν μέσω πανδημίας, οι μαθητές αυτοί να βρίσκονται στο σχολείο χωρίς υποστήριξη. Ιδίως την τρέχουσα σχολική χρονιά, όπου οι δυσκολίες των παιδιών έχουν πολλαπλασιαστεί και το επίπεδο της σταθερότητάς τους έχει διαταραχθεί σε πολλούς τομείς της ζωής τους, η μη λειτουργία του τμήματος ένταξης και η απουσία του ΕΒΠ ισοδυναμούν με έμμεσο αποκλεισμό των μαθητών αυτών από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Για τους πιο πάνω λόγους, ζητάμε την άμεση κάλυψη του Τμήματος Ένταξης του 16ου Νηπιαγωγείου, ώστε το σύνολο των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο να έχουν την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη, καθώς επίσης και την τοποθέτηση του ΕΒΠ που έχει εγκριθεί για τους μαθητές των συστεγαζόμενων 16ου και 77ου Νηπιαγωγείων Αθήνας.

Γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των 16ου και 77ου Νηπιαγωγείων Αθήνας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Αποτελέσματα ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΙΝΑΛ: LIVE Τα αποτελέσματα σε όλη την Ελλάδα

Σχετικά με την "άψε σβήσε" απόλυση του καθηγητή που χειροδίκησε σε μαθήτρια

Τι ισχύει από τη Δευτέρα 5/12 σε σχολεία και σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές

Διορισμοί μέσω ΑΣΕΠ που ΔΕΝ χρειάζονται εξετάσεις (Προκήρυξη 7Κ/2019)

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα