golearn-engl_970-250
Thumbnail
Σχολεία: Ερώτηση 21 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την κ.Κεραμέως για την κατάργηση της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού από τα ΚΕΔΑΣΥ, που αφήνει ακάλυπτους τους μαθητές.

Ερώτηση προς την κ.Κεραμέως για τον ανύπαρκτο Επαγγελματικό Προσανατολισμό στα σχολεία, κατέθεσαν 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες ΣυΕΠ καταργήθηκαν, ξαφνικά και χωρίς διαβούλευση, από τα ΚΕΣΥ και αντ’ αυτού προβλέπεται να ιδρυθούν Γραφεία Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΥΠ) σε ομάδες σχολείων, καθώς και η τοποθέτηση ενός υπεύθυνου ΣΕΠ ανά έδρα Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ).

Προσθέτουν ότι στο πλαίσιο που τίθεται πλέον με τον νόμο 4823/2021, καταργήθηκαν οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκπαιδευτικών ΣυΕΠ στα ΚΕΣΥ και οι ίδιοι τοποθετήθηκαν σε σχολεία, αφού δεν υπήρχε μεταβατική διάταξη που να προβλέπει την παροχή υπηρεσιών ΣυΕΠ σε μαθητές μέχρι την στελέχωση των νέων δομών. Αποτέλεσμα της κυβερνητικής αβελτηρίας, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι να στερούνται για το διάστημα αυτό οι μαθητές, οι γονείς και εν γένει η εκπαιδευτική κοινότητα τις υπηρεσίες ΣυΕΠ1 , δηλαδή τόσο τις ομαδικές ενημερωτικές συναντήσεις στα σχολεία, όσο και –κυρίως– την Ατομική Συμβουλευτική.

Οι βουλευτές ερωτούν πότε πρόκειται να ιδρυθούν και να στελεχωθούν τα νέα Γραφεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΥΠ) και πώς πρόκειται να εξασφαλίσει το Υπουργείο άμεσα τις αναγκαίες υπηρεσίες ΣυΕΠ προς μαθητές, γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι τώρα αναγκάζονται να απευθύνονται σε ιδιώτες

Η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ

Η συστηματική μέριμνα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση των δομών και του προσωπικού για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στα σχολεία αποτυπώθηκε, μεταξύ άλλων, στον νόμο 4547/2018 (Α΄ 102). Ο νόμος αυτός καθόριζε τις αρμοδιότητες που ασκούν τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), μεταξύ των οποίων τις ιδιαίτερα σηµαντικές –στο πλαίσιο της τότε οικονοµικής συγκυρίας και της προσπάθειας καταπολέµησης της ανεργίας– αρμοδιότητες παροχής υπηρεσιών συµβουλευτικής σε ζητήµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού και σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, καθώς και προέβλεπε τη σύσταση στα ΚΕΣΥ 140 οργανικών θέσεων για εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ).

Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί που κάλυψαν αυτές τις θέσεις προσέφεραν σημαντική υποστήριξη στις σχολικές μονάδες για τα θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, οργάνωναν επισκέψεις και ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς και μαθητές, ενώ γενικότερα ασκούσαν ένα πολύπλευρο επιστημονικό και παιδαγωγικό έργο υπηρετώντας τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στα σχολεία, με σημαντικότερη υπηρεσία την Ατομική Συμβουλευτική σε μαθητές.

Ωστόσο, με τον νόμο 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέτρεψε αυτόν τον επιτυχημένο σχεδιασμό, προκειμένου να υπηρετήσει ιδεοληπτικές προεκλογικές εξαγγελίες. Οι υπηρεσίες ΣυΕΠ καταργήθηκαν, ξαφνικά και χωρίς διαβούλευση, από τα ΚΕΣΥ και αντ’ αυτού προβλέπεται να ιδρυθούν Γραφεία Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΥΠ) σε ομάδες σχολείων, καθώς και η τοποθέτηση ενός υπεύθυνου ΣΕΠ ανά έδρα Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ).

Στο πλαίσιο που τίθεται πλέον με τον νόμο 4823/2021, καταργήθηκαν οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκπαιδευτικών ΣυΕΠ στα ΚΕΣΥ και οι ίδιοι τοποθετήθηκαν σε σχολεία, αφού δεν υπήρχε μεταβατική διάταξη που να προβλέπει την παροχή υπηρεσιών ΣυΕΠ σε μαθητές μέχρι την στελέχωση των νέων δομών. Αποτέλεσμα της κυβερνητικής αβελτηρίας είναι να στερούνται για το διάστημα αυτό οι μαθητές, οι γονείς και εν γένει η εκπαιδευτική κοινότητα τις υπηρεσίες ΣυΕΠ1 , δηλαδή τόσο τις ομαδικές ενημερωτικές συναντήσεις στα σχολεία, όσο και –κυρίως– την Ατομική Συμβουλευτική.

Η μεγάλη σημασία των υπηρεσιών αυτών γίνεται απολύτως φανερή, ειδικά μέσα σε μια σχολική χρονιά, στην οποία οι αμφιλεγόμενες αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ, το «τριπλό» μηχανογραφικό, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης που εξελίσσεται, και άλλες αλλαγές, απαιτούν συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση και υποστήριξη προς τους μαθητές, ώστε να λάβουν τις σωστές αποφάσεις.

Επομένως:

Επειδή ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, και μάλιστα η Ατομική Συμβουλευτική, αποτελεί υπηρεσία πολύ μεγάλης σημασίας για τους μαθητές, καθώς τους βοηθά να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.

Επειδή το δοκιμασμένο και επιτυχημένο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που είχε εισάγει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αντικαταστάθηκε από ένα νέο (με τον νόμο 4823/2021), το οποίο ουδείς γνωρίζει πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Επειδή μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο σκοτάδι αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα στελέχωσης των νέων δομών (ΓΡΑΣΥΠ), αλλά και αναφορικά με το ακριβές περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών σε αυτά.

Επειδή η απουσία των προσφερόμενων υπηρεσιών στα σχολεία μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος έχει αναγκάσει και πάλι τις οικογένειες των μαθητών να υποβληθούν σε έξοδα και να αναζητήσουν ιδιωτική συμβουλευτική υποστήριξη.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

(α) Πότε πρόκειται να ιδρυθούν και να στελεχωθούν τα νέα Γραφεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΥΠ) που προβλέπει ο νόμος 4823/2021;

(β) Τα ΓΡΑΣΥΠ θα παρέχουν υπηρεσίες Ατομικής Συμβουλευτικής στους μαθητές, αντίστοιχες με αυτές που καταργήθηκαν από τα ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΣΥ);

(γ) Πότε προβλέπεται να τοποθετηθούν οι υπεύθυνοι ΣΕΠ ανά έδρα ΔΔΕ;

(δ) Πώς πρόκειται να εξασφαλίσει το Υπουργείο άμεσα τις αναγκαίες υπηρεσίες ΣυΕΠ προς μαθητές, γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι τώρα αναγκάζονται να απευθύνονται σε ιδιώτες;

1 Βλ. άρθρο 16 της αριθμ. 211076/ΓΔ4 /13.12.2018 (Β 5614) υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους.»

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Πούλου Γιώτα Φίλης Νικόλαος Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) Αυγέρη Θεοδώρα Βαρδάκης Σωκράτης Γιαννούλης Χρήστος Γκιόλας Ιωάννης Δρίτσας Θεόδωρος Ζεϊμπέκ Χουσεΐν Θραψανιώτης Εμμανουήλ Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα) Κατρούγκαλος Γεώργιος Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) Λάππας Σπυρίδων Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης) Μάρκου Κωνσταντίνος Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος Μουζάλας Ιωάννης Μπάρκας Κωνσταντίνος Μωραΐτης Αθανάσιος Νοτοπούλου Αικατερίνη Παπαηλιού Γεώργιος Ραγκούσης Ιωάννης Σαντορινιός Νεκτάριος Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος) Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σπίρτζης Χρήστος Τελιγιορίδου Ολυμπία Τζούφη Μερόπη Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος Φάμελλος Σωκράτης Φωτίου Θεανώ Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης Χρηστίδου Ραλλία Ψυχογιός Γεώργιος

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Χαλάνδρι: Πέθανε 8χρονη από θερμοπληξία μέσα σε αμάξι

Αιτήσεις για το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ευρώ σε 80000 ανέργους ΕΔΩ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Ασύλληπτη τραγωδία στο Χαλάνδρι: Κοριτσάκι πέθανε από θερμοπληξία μέσα σε ΙΧ
Τραγωδία χθες το απόγευμα στο Χαλάνδρι, όπου ένα κοριτσάκι 8 ετών βρήκε φρικτό θάνατο μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, πιθανόν από θερμοπληξία. Το τραγικό...
Ασύλληπτη τραγωδία στο Χαλάνδρι: Κοριτσάκι πέθανε από θερμοπληξία μέσα σε ΙΧ
Προσλήψεις αναπληρωτών: Οδηγός για τις δηλώσεις προτίμησης περιοχών
Οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν για την πρόσληψή τους από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδεία καθώς και με SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχουν...
Προσλήψεις αναπληρωτών: Οδηγός για τις δηλώσεις προτίμησης περιοχών