ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ουσιαστικός ΣΕΠ από το γυμνάσιο
Ουσιαστικός ΣΕΠ από το γυμνάσιο
Του Κωνσταντίνου Αδριανουπολίτη, Εκπαιδευτικός – Ερευνητής, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.
Ουσιαστικός ΣΕΠ από το γυμνάσιο
Επαγγέλματα του παρόντος και του μέλλοντος στην Ελλάδα του σήμερα - Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού
Επαγγέλματα του παρόντος και του μέλλοντος στην Ελλάδα του σήμερα - Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού
Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
Επαγγέλματα του παρόντος και του μέλλοντος στην Ελλάδα του σήμερα - Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού