Σοβαρό κενό στην εκπαίδευση: Ζητείται σχολικός… προσανατολισμός
Ζητούν θεσμοθέτηση συστήματος πιστοποίησης επάρκειας προσόντων για Συμβούλους Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Επιστολή στο υπουργείο Παιδείας έστειλαν φοιτητές ΠΕΣΥΠ στο Ηράκλειο Κρήτης και καθηγητές στην ΑΣΠΑΙΤΕ, ζητώντας την άμεση θεσμοθέτηση συστήματος πιστοποίησης επάρκειας προσόντων για την υπαγωγή των νομίμων προσοντούχων στα αντίστοιχα μητρώα και υπομητρώα στελεχών Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Όπως επισημαίνει σε ρεπορτάζ της η τοπική εφημερίδα «Πατρίς», Θέμα… τύχης αποτελεί για ορισμένους μαθητές η εισαγωγή τους σε συγκεκριμένο πανεπιστημιακό Τμήμα. Η απουσία του επαγγελματικού προσανατολισμού στο σχολείο είναι ηχηρή, κάτι που όλοι θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει.

Ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό κενό όσον αφορά στα άτομα που καλούνται να αναλάβουν τον ρόλο του συμβούλου καθώς δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί, στην ουσία, το σχετικό ΦΕΚ που προσδιορίζει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη επάρκεια για την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Οι φοιτητές του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) Ηρακλείου Κρήτης και οι διδάσκοντες καθηγητές στην ΑΣΠΑΙΤΕ, με επιστολή τους προς το Υπουργείο Παιδείας, ζητούν την άμεση θεσμοθέτηση συστήματος πιστοποίησης επάρκειας προσόντων για την υπαγωγή των νομίμων προσοντούχων στα αντίστοιχα μητρώα και υπομητρώα στελεχών Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Στην επιστολή τονίζουν πως ενώ ήδη λειτουργεί το πρόγραμμα με μεγάλο αριθμό εκπαιδευόμενων και πολύ περισσότερους που έχουν αποφοιτήσει ήδη από προηγούμενα έτη, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί οι απαραίτητες δράσεις που σχεδιάζονται από τον ΕΟΠΠΕΠ για τη λειτουργία συστήματος πιστοποίησης της επάρκειας των προσόντων των Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού ούτε έχει εκδοθεί πρόσκληση ένταξης στα σχετικά υπομητρώα για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Ο διευθυντής του 12ου Γυμνασίου Ηρακλείου και φοιτητής στο ΠΕΣΥΠ, κ. Γιώργος Παυλίδης, αναφέρει πως δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των φορέων του Δημοσίου και το ΦΕΚ, ουσιαστικά, δεν εφαρμόζεται.

Αναφέρει πως, σύμφωνα με έρευνες, ελάχιστοι υποψήφιοι των πανελλαδικών ολοκληρώνονται τελικά τις σπουδές τους, με αποτέλεσμα να χάνονται χρήματα από τις οικογένειες αλλά και το κράτος.

Τονίζει πως είναι απαραίτητο ο σχολικός προσανατολισμός να εισαχθεί από το Γυμνάσιο για να είναι έτοιμα τα παιδιά όταν θα κληθούν να λάβουν τις αποφάσεις για το μέλλον τους. Είναι, όμως, κρίσιμο οι άνθρωποι που θα αναλάβουν αυτό τον ρόλο να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι.

Ο κ. Γιώργος Τσαμπούρης, μαθηματικός, τονίζει πως η «πολυπόθητη» διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μπορεί να γίνει με μια απλή εξυγίανση του τρόπου εφαρμογής του νόμου. Η Πολιτεία, όπως λέει, οφείλει να χρησιμοποιήσει τους άρτια καταρτισμένους επιστήμονες που η ίδια εξειδικεύει μέσω της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Έμειναν στο Φ.Ε.Κ.

Οι φοιτητές και οι καθηγητές του ΠΕΣΥΠ τονίζουν, ακόμα, τα εξής:

«Στο σχετικό ΦΕΚ αναφέρεται αυτολεξεί ότι: «1.3. Ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού ορίζεται ο επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη επάρκεια για την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στο αντίστοιχο πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού απαρτίζεται από τα εξής Υπομητρώα:

Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α’ (ανώτερου επιπέδου), το οποίο αποτελείται από τα εξής Υπομητρώα: Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α1 (ανώτερου επιπέδου -αξιολογητών)- Εισαγωγικό Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α2 (ανώτερου επιπέδου).

Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου),το οποίο αποτελείται από τα εξής Υπομητρώα: – Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β1 (βασικού επιπέδου) – Εισαγωγικό Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β2 (βασικού επιπέδου)»… «3.2. Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Υπομητρώο Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α2 απαιτείται να διαθέτουν: Α. Οποιοδήποτε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και Πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (τέως Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (πρώην Τμήμα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού)».

Επίσης, η με αρ. Πρωτ. 660/9/26236/07-08-2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), ΟΠΣ: 5002546 Σχολικής περιόδου 2019-2020», εμπνέει ανησυχία, αφού απαιτεί υποχρεωτικά συγκεκριμένα πτυχία χωρίς εξειδικευμένη εκπαίδευση στη Συμβουλευτική, ενώ εξειδικευμένη εκπαίδευση στη Συμβουλευτική παρέχεται σε έχοντες οποιοδήποτε πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άνω ΦΕΚ αλλά και με τις προϋποθέσεις συμμετοχής των σπουδαστών στο Πρόγραμμα ειδίκευσης του ΠΕΣΥΠ (Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό) της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Για την πρόσληψη δηλαδή στα ΣΔΕ αποκλείονται όσοι έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση στη Συμβουλευτική και δεν είναι κάτοχοι των πτυχίων που καθορίζονται στην Πρόσκληση (Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης), ενώ μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής κάτοχοι των συγκεκριμένων πτυχίων χωρίς καμία εκπαίδευση στη Συμβουλευτική.

Με τα ίδια ακριβώς κριτήρια -των ΣΔΕ- γίνεται η επιλογή συμβούλων σταδιοδρομίας στις σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. Ζητούμε να αρθεί η αντίφαση αυτή μεταξύ των προσόντων που απαιτούνται ως επιλογή των Συμβούλων βάσει του ΦΕΚ 06/2/2018, αρ. φυλ. 317 και των προσόντων που απαιτούνται προς επιλογή εργασίας ως συμβούλων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και στις σχολές του ΟΑΕΔ.

Η βασική προϋπόθεση για να καθοριστεί ποιοι έχουν τα ουσιαστικά προσόντα να ασκούν το επάγγελμα είναι να θεσμοθετηθεί άμεσα ένα σύστημα πιστοποίησης επάρκειας των προσόντων, να υπαχθούν οι νόμιμοι προσοντούχοι στα αντίστοιχα μητρώα στελεχών (που δεν λειτουργούν ακόμα) και να επιλέγονται προς εργασία μόνο εγγεγραμμένοι σε αυτά (διαδικασία η οποία έχει ανατεθεί στον ΕΟΠΠΕΠ και εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα).

Σας είναι γνωστή, καθώς έχει υποβληθεί και σε εσάς, η ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠ 2018 από την οποία προκύπτει αβίαστα η αναγκαιότητα Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όταν χαρακτηριστικά το ποσοστό αποφοίτων επί των φοιτητών στην Ελλάδα είναι 9,41%,, το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι του 24,15% του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

vouli
ΣΥΡΙΖΑ προς Πιερρακάκη: Αποσύρετε τώρα το αντισυνταγματικό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά ΑΕΙ
«Η δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου στηρίζεται στην τήρησή του Συντάγματος. Το άρθρο 16 ορίζει ότι η σύσταση και η λειτουργία ιδιωτικών...
ΣΥΡΙΖΑ προς Πιερρακάκη: Αποσύρετε τώρα το αντισυνταγματικό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά ΑΕΙ
astinomia
ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στην Αθήνα – 8 προσαγωγές
Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον οχτώ άτομα έχουν συλληφθεί και βρίσκονται στη ΓΑΔΑ μετά από επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στην Αθήνα – 8 προσαγωγές
Ξύλο με οπαδούς στην Κρήτη
Ραντεβού οπαδών μετά από σχολικό αγώνα: Άγριες διαθέσεις για ξύλο με κατσούνα και σιδερογροθιές
Το περιστατικό σημειώθηκε με αφορμή ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ σχολείων, ενώ οι συλλήψεις έγιναν σε περιοχή του Αγίου Νικολάου
Ραντεβού οπαδών μετά από σχολικό αγώνα: Άγριες διαθέσεις για ξύλο με κατσούνα και σιδερογροθιές
ΑΠΘ (2)
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Ακόμα ένα «άδειασμα» από τη σχολή ΗΜΜΥ του ΑΠΘ
Το Τμήμα, όπως έχουν κάνει και άλλα πανεπιστημιακά Τμήματα, σχολές, σύλλογοι ΔΕΠ και Σύγκλητοι, εκφράζει τη ρητή και έντονη διαφωνία του με το πνεύμα...
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Ακόμα ένα «άδειασμα» από τη σχολή ΗΜΜΥ του ΑΠΘ