τηλεκπαίδευση εξ αποστάσεως εκπαίδευση αξιολόγηση μαθητών, υπολογιστές
Περικοπές θέσεων λόγω τηλεκπαίδευσης, διάτρητες διαδικασίες στις αναθέσεις, αποκλίσεις στον υπολογισμό μορίων

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης απέστειλαν εκπαιδευτικοί των ΔΙΕΚ.

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για σοβαρές αποκλίσεις στην καταμέτρηση των μορίων στο Μητρώο Εκπαιδευτικών ΙΕΚ μεταξύ της πρώτου και δεύτερου διοικητικού ελέγχου. Οι συγκεκριμένες αποκλινεις, σύμφωνα με τη διαμαρτυρία, δίνουν την εντύπωση πως δεν εφαρμόζονται σταθερά και ενιαία κριτήρια.

Επιπλέον, καταγγέλλουν πως οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού και αναθέσεων είναι διάτρητες, ενώ διαμαρτύρονται για μεγάλη μείωση του προσωπικού με το πρόσχημα της τηλεκπαίδευσης, καθώς καταργήθηκε η δεύτερη θέση εκπαιδευτή στα εργαστήρια.

Αναλυτικά η επιστολή:

Σας απευθυνόμαστε προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε έντονα για τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθεί να παρουσιάζει το Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ κατά το δεύτερο συνεχόμενο εξάμηνο λειτουργίας του, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι αναθέσεις για το εαρινό εξάμηνο, σύμφωνα με δικές σας οδηγίες, καλώντας να τις ανακαλέσετε άμεσα.

Σε ό,τι αφορά στο Μητρώο, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του μέχρι και σήμερα έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλά σφάλματα τόσο σε τεχνικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο του διοικητικού ελέγχου και των ενστάσεων, τα οποία μαρτυρούν ότι δεν υπήρξε επαρκής σχεδιασμός πριν αυτό τεθεί σε λειτουργία, ούτε έγινε εκ των υστέρων προσεκτική διαχείριση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αστοχίες.

Αρχικά, δεν εκδόθηκαν κοινές, λεπτομερείς οδηγίες προς τους χρήστες και όσους ανέλαβαν τον διοικητικό έλεγχο και τις ενστάσεις, παρά αυτές συμπληρώνονταν ή/και άλλαζαν ενώ ο έλεγχος έτρεχε. Τόσο στις αρχές του Σεπτέμβρη, οπότε άνοιξε για πρώτη φορά το Μητρώο, όσο και στα μέσα του Νοέμβρη που επετράπη ξανά η είσοδος για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία, δόθηκε ελάχιστος χρόνος στους υποψήφιους, σε πλήρη αντίθεση με το «ανοιχτό Μητρώο» που προέβλεπε η Υπουργική Απόφαση στην οποία βασίζεται η λειτουργία του. Με αυτό τον τρόπο, όσοι εργάστηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο δεν ήταν σε θέση να προσθέσουν τη σχετική εμπειρία στον φάκελό τους, ούτε να ανανεώσουν την ιδιότητα του ανέργου, ως δικαιούνταν. Στον δεύτερο διοικητικό έλεγχο παρατηρήθηκαν, άλλωστε, πάρα πολύ μεγάλες αποκλίσεις στα μόρια εκατοντάδων υποψηφίων σε σχέση με τον πρώτο έλεγχο, οι οποίοι είχαν εντωμεταξύ είτε εργαστεί είτε αποκλειστεί, με βάση την αρχική μοριοδότηση, καθώς επίσης καταγράφηκε διαφορετική μεταχείριση ενός και του αυτού δικαιολογητικού/προσόντος από υποψήφιο σε υποψήφιο.

Οι αποκλίσεις αυτές δημιουργούν εύλογα την εντύπωση ότι δεν εφαρμόζονται σταθερά και ενιαία κριτήρια για την αξιολόγηση, συνεπώς αυτή ούτε τη δεύτερη φορά θεωρείται αξιόπιστη.

Το χειρότερο όλων ήταν ότι, αντί να αναγνωρίσετε από τη μεριά σας το πρόβλημα, δεν προβλέψατε μετά τον δεύτερο έλεγχο νέα, τυπική διαδικασία ενστάσεων, όπως κάθε σοβαρή διαδικασία επιλογής θα απαιτούσε. Αντιθέτως, ανταποκριθήκατε σε mails και τηλεφωνήματα που λάβατε από συναδέλφους οι οποίοι δίκαια παραπονούνταν, αλλάζοντας κατά περίπτωση τη μοριοδότηση, χωρίς ποτέ να καλέσετε το σύνολο των υποψηφίων να ασκήσει το αντίστοιχο δικαίωμα. Συνέβη σε πάρα πολλές περιπτώσεις να παρατηρηθούν αλλαγές σε πίνακες που είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας. Συνέβη, επίσης, να υπάρχουν πίνακες με κενά, αιτήσεις που εξαφανίστηκαν από τις λίστες και αλλαγές στη μοριοδότηση στις οποίες δεν αντιστοιχούσε καμία αιτίαση. Τα παραπάνω είναι λίγα μόνο από τα πολλά συμβάντα που μας κάνουν να θεωρούμε την εφαρμογή του Μητρώου τουλάχιστον ατυχή μέχρι και σήμερα.

Άλλωστε, είναι απαράδεκτο για μία τόσο προβεβλημένη μεταρρύθμιση ότι το Μητρώο δεν είναι διασυνδεδεμένο με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Δ.ΙΕΚ και για δεύτερο συνεχόμενο εξάμηνο καλούνται οι γραμματείες των ΙΕΚ να καταχωρούν ένα-ένα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει η συμβασιοποίηση, η οποία, ας σημειωθεί δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί για το προηγούμενο εξάμηνο.

Πέρα από το ζήτημα των καθυστερήσεων που το Μητρώο επέτεινε αντί να μειώσει, υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα διαφάνειας, με τον τρόπο που προχώρησαν, για άλλο ένα εξάμηνο, οι αναθέσεις.

Καταρχάς, θα θέλαμε να αποσαφηνιστεί ο λόγος για τον οποίο σε άλλες δομές που εποπτεύει το Υπουργείο Παιδείας εμφανίζονται ονόματα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, ενώ στα ΙΕΚ όχι. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δώσατε την εναλλακτική να αναρτώνται οι αναθέσεις, αντί για το διαδίκτυο, στον πίνακα ανακοινώσεων των ΙΕΚ, ενώ εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε περίοδο καραντίνας, κάνει ουσιαστικά τον έλεγχο αδύνατο και μας στερεί το δικαίωμα στην ένσταση. Μολονότι υπάρχουν πολλά ΙΕΚ που έχουν δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο προγράμματα, υπάρχουν εξίσου πολλά που δεν το έχουν κάνει. Οτιδήποτε δεν εφαρμόζεται οριζόντια, είναι, προφανώς, χωρίς αξία. Όλα τα παραπάνω, καθιστούν τη διαδικασία επιλογής προσωπικού διάτρητη.

Η μεγαλύτερη απογοήτευση, όμως, προκαλείται από την επιλογή σας να στείλετε οδηγίες στους διευθυντές των ΙΕΚ οι οποίες καθιστούν αδύνατη την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, σε ένα εξάμηνο που θα περίμενε κανείς να κάνετε από τη μεριά σας ό,τι μπορείτε για να το υποστηρίξετε.

Με απόφαση που εκδόθηκε στις 12/02/2021 σε ΦΕΚ με αριθμό K5/15605, ορίσατε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να παραταθεί μέχρι το τέλος του εαρινού εξαμήνου. Ορίσατε, επιπλέον, ότι τμήμα των εργαστηρίων που δεν ολοκληρώθηκαν (ακριβώς επειδή έγιναν από απόσταση) στο χειμερινό εξάμηνο, μεταφέρονται στο εαρινό. Τέλος, αγνοώντας το γεγονός ότι στα ΙΕΚ γίνεται παράλληλα με την εκπαίδευση, κατάρτιση, και την συσσωρευμένη κούραση των σπουδαστών που παρακολουθούν για τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο από απόσταση, με μικρά διαλείμματα, ορίσατε ότι οι γραπτές εργασίες μπορούν να αντικαταστήσουν τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα.

Θα περίμενε κανείς να ενισχύσετε το εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο θα αναλάβει να φέρει σε πέρας το αυξημένων απαιτήσεων αυτό έργο. Αντ’ αυτού, εκδώσατε στις 22/02/2021 οδηγίες προς τους Διευθυντές των Δ.ΙΕΚ οι οποίες μειώνουν κάθετα τον αριθμό των εκπαιδευτών, ενδεχομένως μέχρι και 40%, αγνοώντας ότι στην πραγματικότητα ο φόρτος εργασίας έχει πολλαπλασιαστεί και οι ανάγκες των τμημάτων που, χωρίς δισταγμό, συγχωνεύσατε, είναι αδύνατο να καλυφθούν από έναν και μόνο άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί, μάλιστα, εκτός εργαστηριακού περιβάλλοντος.

Η επιλογή σας να καταργήσετε τον έναν εκ των δύο εκπαιδευτών στα εργαστήρια, στερείται, άλλωστε, νομιμότητας, καθώς στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ στον οποίο στηρίζονται οι Οδηγοί Σπουδών που επικαλείστε, ορίζεται ξεκάθαρα ότι σε τμήματα που υπερβαίνουν τα 15 άτομα μπαίνει δεύτερος εκπαιδευτής. Η πρόβλεψη αυτή, πλήρως εναρμονισμένη με τις αυξημένες απαιτήσεις που εγείρει η υποστήριξη των εργαστηριακών μαθημάτων τα οποία απαιτούν διαθεματική προσέγγιση, ευρεία γνώση του επαγγελματικού πεδίου και συχνή παροχή ανατροφοδότησης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, είναι ταυτισμένη με τη λειτουργία των ΙΕΚ και θεωρούμε απαράδεκτο ότι την πιο δύσκολη περίοδο από συστάσεώς τους, επιλέγετε να την καταργήσετε.

Δεν έχει απολύτως καμία αξία για τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές των ΙΕΚ η διευκρίνιση που δίνετε ότι η συγχώνευση των τμημάτων γίνεται επειδή η κατάρτιση διεξάγεται προς το παρόν χωρίς τη φυσική παρουσία των καταρτιζομένων (παρ. 10). Μπορεί ένας διαχειριστής να βλέπει με ικανοποίηση τη συνθήκη αυτή ως ευκαιρία να εξοικονομηθούν πόροι, για όσους επιτελούμε, ωστόσο, εκπαιδευτικό έργο, είναι θλιβερή η ασυνέπεια λόγων και έργων από μέρους σας, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της κατάρτισης.

Ασχέτως με το αν το εξάμηνο διεξαχθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από απόσταση, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.

Κύριε Γενικέ, στην πλειοψηφία τους οι διευθύνσεις των ΙΕΚ απαιτούν από εμάς να συνδυάσουμε σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, να υποστηρίξουμε χωριστά σπουδαστές που δεν έχουν πρόσβαση, να διορθώνουμε πολλές δεκάδες έως και εκατοντάδες εργασίες σε εβδομαδιαία βάση, δίνοντας έστω στοιχειώδες feedback, και παράλληλα να είμαστε σε επαφή με τη γραμματεία ανταλλάσσοντας ενημερώσεις, έγγραφα, καταθέτοντας βαθμούς, φόρμες αποτίμησης κλπ. Αν προσθέσει κανείς στα παραπάνω την αυτονόητη για εμάς ανάγκη να διαγνώσουμε τις ανάγκες εκατοντάδων ανθρώπων, να προσαρμόσουμε κατάλληλα το εκπαιδευτικό υλικό και να ενισχύουμε με κάθε πρόσφορο μέσο τη διάδραση, καθώς ΤΑ ΙΕΚ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, αντιλαμβάνεται ότι μιλάμε για ένα αδύνατο εγχείρημα.

Αν το εξάμηνο γίνει εν μέρει δια ζώσης, θεωρούμε παιδαγωγικά απαράδεκτο να μπει νέο μέλος στην ομάδα λίγο πριν την ολοκλήρωση του εξαμήνου. Πώς θα ενημερωθεί; Πώς θα εξοικειωθεί με τον συνάδελφο και τους εκπαιδευόμενους; Σε ποια βάση θα αξιολογήσει την πρόοδό τους; Τι το ουσιαστικό θα προλάβει να συνεισφέρει; Και πέραν αυτών, θα χωρέσει; Αναρωτιέται κανείς τι θα γίνει όταν ανοίξουν τα ΙΕΚ, στις περιπτώσεις που το εργαστήριο φιλοξενείται σε κέντρο που δε δύναται να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό σπουδαστών, όπως, για παράδειγμα, ένα μικρό κέντρο αισθητικής. Θα χωριστεί, άραγε, τότε το τμήμα, ώστε ένας εκ των εκπαιδευτών να κληθεί να εκπαιδεύσει και να αξιολογήσει ανθρώπους με τους οποίους θα έχει συνεργαστεί συνολικά λιγότερο από ενάμιση μήνα;

Αν, από την άλλη, το εξάμηνο γίνει εξ ολοκλήρου από απόσταση, δυνατότητα που έχετε ήδη με ΦΕΚ εξασφαλίσει, δημιουργείται εύλογη απορία για ποιο λόγο ανατίθεται σε εκπρόσωπο εξωτερικού εργαστηριακού κέντρου το εργαστήριο, άσχετα με την σειρά κατάταξής του στον αξιολογικό πίνακα; Πρόκειται να κάνει μάθημα από το εργαστήριο ενώ είναι κλειστό; Στην περίπτωση αυτή δε θα βοηθούσε πολύ περισσότερο να έχει συνεργάτη δεύτερο εκπαιδευτή ώστε να μπορούν να κάνουν επίδειξη, να επιβλέπουν τις εργασίες των ομάδων και, γενικότερα, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το μάθημα;

Κύριε Γενικέ, από όποια σκοπιά και αν το δει κανείς, ο τρόπος που διαχειρίζεστε τα Δημόσια ΙΕΚ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όλα όσα έχετε κατά καιρούς ισχυριστεί για την ιδιαιτερότητα της κατάρτισης, αλλά και με τις πλέον στοιχειώδεις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το καλοκαίρι θέτατε θέμα ακαταλληλότητας του προφίλ χιλιάδων έμπειρων εκπαιδευτών, επειδή δεν είχαν έως και 20ετή επαγγελματική εμπειρία. Εξακολουθείτε μέχρι και σήμερα να υποστηρίζετε ότι είναι εκείνοι που υπήρξαν κυρίως υπεύθυνοι για τη χαμηλή ελκυστικότητα της δημόσιας κατάρτισης και τα πολύ υψηλά ποσοστά διαρροής. Παρότι το Υπουργείο που υπηρετείτε επέβαλε την ανατροπή των κριτηρίων αξιολόγησης, χωρίς ποτέ να την τεκμηριώσει, ούτε τώρα που έχει πλέον «ανανεώσει» το εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι ευχαριστημένο. Εξ ου και περικόπτει περίπου το μισό.

Όλα δείχνουν ότι το Υπουργείο Παιδείας αντιλαμβάνεται την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως αφορμή να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις του απέναντι στους φορείς δημόσιας κατάρτισης και τους χιλιάδες σπουδαστές τους, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό, με το δεδομένο ότι πρόσφατα τη θεμελίωσε και νομοθετικά με το άρθρο 25 του Νόμου 4763/2020.

Από την πλευρά μας απαιτούμε να αναγνωρίσετε, αν όχι το δίκαιο της διαμαρτυρίας μας, την ασυνέπεια των λόγων και των έργων σας.

Απαιτούμε να ανακαλέσετε άμεσα την οδηγία που δώσατε και να εγγυηθείτε ότι στον νέο Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ που αναμένεται σύντομα να εκδοθεί, θα διορθωθεί το κενό που υπάρχει.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη
Τέμπη: Εκδικάζεται αύριο η πρώτη αγωγή αποζημίωσης συγγενών θύματος
Οι συγγενείς μηχανοδηγού που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα ζητούν αποζημίωση για την ηθική βλάβη και την οδύνη
Τέμπη: Εκδικάζεται αύριο η πρώτη αγωγή αποζημίωσης συγγενών θύματος