Σχολικά Γεύματα: Όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία των Επιτροπών
Σχολικά γεύματα: Σε ΦΕΚ η απόφαση για τη λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής Σχολικών Γευμάτων

Σχολικά γεύματα: Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Ζέττας Μακρή και της υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μηχαηλίδου για τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής Σχολικών Γευμάτων.

Σχολικά γεύματα: Τριμελείς Επιτροπές Παραλαβής

Στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σχολικά Γεύματα» συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής των υπηρεσιών των αναδόχων των οικείων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο σκοπός των Επιτροπών Παραλαβής

Σκοπός των επιτροπών παραλαβής του Προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” είναι:

α) ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και η παραλαβή των σχολικών γευμάτων και υπηρεσιών των αναδόχων του Προγράμματος αυτού και

β) η αποστολή των πρακτικών ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των γευμάτων καθώς και των λοιπών παραστατικών (δελτίο αποστολής κ.λπ.), μέσω του Συντονιστή του άρθρου 6 και της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Διοίκησης των συμβάσεων του Προγράμματος που συγκροτείται στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Διαδικασία συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται κάθε συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα σχολική μονάδα.

Σύνθεση των Επιτροπών Παραλαβής

Ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών Παραλαβής ορίζονται εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας.

Αν οι υπηρετούντες στην σχολική μονάδα εκπαιδευτικοί είναι λιγότεροι από τους απαιτούμενους για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, η σύνθεσή της συμπληρώνεται από εκπαιδευτικούς ή υπαλλήλους που υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση αυτή, οι υπηρετούντες στην οικεία σχολική μονάδα εκπαιδευτικοί ορίζονται υποχρεωτικά ως τακτικά μέλη της Επιτροπής. Ο ορισθείς ως μέλος, τακτικό ή αναπληρωματικό, Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής δεν δύναται να ορισθεί παράλληλα ως μέλος έτερης αντίστοιχης Επιτροπής.

 Έργο και καθήκοντα των Επιτροπών Παραλαβής

Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, μεριμνώντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους, σύμφωνα προς τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, τις τεχνικές απαιτήσεις της και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του παρόχου των σχολικών γευμάτων.

Για την διευκόλυνση του έργου των Επιτροπών Παραλαβής, η αναθέτουσα αρχή παρέχει τις αναγκαίες λεπτομέρειες των τεχνικών απαιτήσεων της σύμβασης και τις κατευθύνσεις για την διασφάλιση της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών.

Ορισμός και καθήκοντα των Συντονιστών

Για την παρακολούθηση και διοίκηση του Προγράμματος ορίζεται/ονται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του οικείου Διευθυντή ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι ως Συντονιστής/ές του Προγράμματος.

Η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να ορίσει τόσους Συντονιστές όσους κρίνει απαραίτητο, για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν σε αυτό.

Ο/οι Συντονιστής/ές του προγράμματος είναι επιφορτισμένος/οι με αρμοδιότητες που αφορούν στην υλοποίηση και την καθημερινή ροή του προγράμματος, καθώς και στην επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΑ, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για την εφαρμογή του Προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” κατά το διδακτικό έτος 2021-2022. Κατά το τρέχον διδακτικό έτος 2020-2021, η παραλαβή των σχολικών γευμάτων του Προγράμματος διενεργείται από τις ήδη συγκροτηθείσες προς τούτο Επιτροπές Παραλαβής, η θητεία των οποίων παρατείνεται ως το τέλος του ανωτέρω διδακτικού έτους.

Δείτε εδώ αναλυτικά την κοινή υπουργική απόφαση όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

clothes-rouxa
Τοξικές ουσίες σε είδη ένδυσης και αξεσουάρ πολύ γνωστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Είναι πολύ δημοφιλής εδώ και λίγα χρόνια αφού προσφέρει μεγάλη γκάμα ρούχων και αξεσουάρ σε εξευτελιστικές τιμές.
Τοξικές ουσίες σε είδη ένδυσης και αξεσουάρ πολύ γνωστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας