Σχολικά γεύματα: Τι θα γίνει τον Δεκέμβριο - Νέες σχολικές μονάδες και πρόγραμμα διατροφής
Εγκύκλιος Ζαχαράκη: Προθεσμία μέχρι 25 Νοεμβρίου στις διευθύνσεις να καταθέσουν πίνακα με τον αριθμό συμμετεχόντων μαθητών/τριών στο πρόγραμμα

Σε εγκύκλιο που υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, περιγράφεται πως θα γίνει η υλοποίηση προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-21- Ένταξη νέων σχολικών μονάδων, καθώς και το πρόγραμμα διατροφής

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» υλοποιείται σε δημοτικά σχολεία της χώρας από την αρχή του σχολικού έτους 2020-21. Πιο συγκεκριμένα, με τη με αρ. πρωτ. 1628/2/28-5-20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, εγκρίθηκε η παράταση των συμβάσεων παροχής ζεστών γευμάτων στους μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα 2019-20» μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα υλοποιείται ή θα υλοποιηθεί στις σχολικές μονάδες της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/108048/Δ1/21-8-20 Υ.Α. (ΦΕΚ 3606Β’/29-8-20) καθώς και στις εκατόν τριάντα έξι σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν σε αυτό με την με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/152782/Δ1/9-11-20 Υ.Α. (Β’ 4943) κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος στις νέες σχολικές μονάδες θα γνωστοποιείται σε κάθε Δ/νση Π.Ε. και θα κοινοποιείται στο ΥΠΑΙΘ από τον ΟΠΕΚΑ.


ΣΤΟΧΟΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το μενού του προγράμματος αφορά και στις πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι ειδικά
σχεδιασμένο από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για το διαιτολόγιο Πανεπιστημιακό Φορέα για να καλύψει τις
διατροφικές ανάγκες των μαθητών/τριών, στo πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού
Σχολείου (Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 109/Α’ /01-08-2017)) ως ακολούθως: Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
«Σχολικά Γεύματα» μεταβαίνουν στις οριζόμενες από τον Σύλλογο Διδασκόντων αίθουσες. Ο χρόνος υλοποίησης
του προγράμματος ολοκληρώνεται το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας της τελευταίας διδακτικής ώρας του
υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν Ολοήμερο πρόγραμμα,
οπότε και αποχωρούν από το σχολείο. Για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το
πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» ολοκληρώνεται, όπως προβλέπεται από το ισχύον πρόγραμμα του Ολοημέρου,
στις 14.00.


Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, σε ειδική
συνεδρίασή τους, κατά την έναρξη του προγράμματος, αποφασίζουν α) τον καθορισμό των απαραίτητων
αιθουσών που κατά περίπτωση κρίνονται αναγκαίες για την υλοποίηση του προγράμματος β) τις ειδικότερες
λεπτομέρειες που αφορούν στην οργάνωση και υλοποίηση της όλης διαδικασίας και γενικότερα τη ρύθμιση όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτήτων
τους, δίνεται στο σχολείο, με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, η δυνατότητα επιλογής του χρόνου
εφαρμογής του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών/τριών των επιλεγμένων σχολείων, με τη σύμφωνη γνώμη
των γονέων-κηδεμόνων αυτών, οι οποίοι συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης και στην οποία
αναφέρονται τυχόν αλλεργίες-δυσανεξίες των τέκνων τους (συν. 2, υπόδειγμα υπεύθυνων δηλώσεων).
Σύμφωνα με την Υ.Α. ΦΕΚ 1115Β’/3-3-2017 όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/08-
08-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 3508Β’/21-08-2018), οι Διευθυντές/ντριες των συμμετεχόντων Δημοτικών Σχολείων
συγκεντρώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και ηλεκτρονικά, τις υπεύθυνες δηλώσεις και καταρτίζουν
συγκεντρωτικό πίνακα με τον αριθμό συμμετεχόντων μαθητών/τριών στο πρόγραμμα, καθώς και τον αριθμό και
το είδος των αλλεργιών-δυσανεξιών, βάσει των υπευθύνων δηλώσεων που έχουν συγκεντρώσει και τις οποίες
οφείλουν να κρατούν στο αρχείο του σχολείου (συν. 3, πίνακας Διευθυντών). Στη συνέχεια, αποστέλλουν το
συγκεντρωτικό πίνακα στον/στους Συντονιστή/ές της οικείας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης μέχρι την Τετάρτη
25 Νοεμβρίου 2020.

 

Δείτε το πρόγραμμα διατροφής και την εγκύκλιο

Δείτε το ΦΕΚ για τα σχολικά γεύματα

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Έτσι θα ανοίξουν τα σχολεία 1η Φεβρουαρίου - Τι πρέπει να προσέξουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί

ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Πιστοποίηση Αγγλικών έως και C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην Ελλάδα στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για Προσλήψεις Εκπαιδευτικών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΈΚΠΤΩΣΗ  σε σεμινάρια μοριοδοτούμενα του Παν.Αιγαίου έως 25 Ιανουαρίου - 385 ευρώ 

σχετικά άρθρα

Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία ενισχύει την καταστολή, σύμφωνα με τον ΣΦΕΑ
Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία ενισχύει την καταστολή, σύμφωνα με τον ΣΦΕΑ
Ενίσχυση του κατασταλτικού μηχανισμού διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ) αναφορικά με την ίδρυση...
Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία ενισχύει την καταστολή, σύμφωνα με τον ΣΦΕΑ