Εκπαιδευτικοί: Εξώδικο στην Κεραμέως για την ηλεκτρονική διεξαγωγή εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια
Με εξώδικο απαντούν στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως οι εκπαιδευτικοί για την ηλεκτρονική διεξαγωγή εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια

Με εξώδικη διαμαρτυρία απαντούν στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως οι εκπαιδευτικοί για την ηλεκτρονική διεξαγωγή εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια.

Συγκεκριμένα, ο «Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» έστειλε εξώδικη διαμαρτυρία στην Υπουργό Παιδείας, επισημαίνοντας ότι εγείρονται σοβαρά ζητήματα νομιμότητας της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών των αιρετών.

Το εξώδικο

Αναλυτικά, η εξώδικη διαμαρτυρία:

 Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ. 350/51/139940/Ε3 από 14/10/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία εκδώσατε με τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη (ΦΕΚ Β΄ 4537/14-10-2020),  έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020. Σύμφωνα με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι εν λόγω εκλογές προβλέπεται να διεξαχθούν, για πρώτη φορά στα χρονικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά και απομακρυσμένα. Πέραν των πρόδηλων ζητημάτων επέμβασης στο εκπαιδευτικό και συνδικαλιστικό κίνημα, τα οποία τίθενται λόγω της αιφνίδιας και άνευ οιασδήποτε προηγούμενης διαβούλευσης θεσμοθέτησης του τρόπου διεξαγωγής των εκλογών αποκλειστικά διά της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και μάλιστα απομακρυσμένα, εγείρονται και σοβαρά ζητήματα νομιμότητας της εν λόγω ΚΥΑ, με αποτέλεσμα να τυγχάνει η τελευταία ακυρωτέα για τους λόγους που θα εκτεθούν αμέσως κατωτέρω.

Όπως είναι γνωστό, με την υπ’ αριθμ. Φ.350/33/124050/Ε3 δική σας Υπουργική Απόφαση είχε προκηρυχθεί αρχικά η διεξαγωγή των εκλογών αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 1/2003. Εν συνεχεία, με το άρθρο 22 Ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α΄ 186/29-9-2020), αιφνίδια και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους αρμόδιους συνδικαλιστικούς φορείς, θεσπίστηκαν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα ως άνω Υπηρεσιακά Συμβούλια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22 Ν. 4728/2020, οι εν λόγω εκλογές θα διεξάγονται πλέον το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους, αντί της πρώτης εργάσιμης Τετάρτης του ιδίου μηνός, ως ίσχυε προηγουμένως. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι η εν λόγω «μεταρρύθμιση» δεν συνοδεύτηκε από την πρόβλεψη ελάχιστης αποζημίωσης των εμπλεκομένων στη διαδικασία εκπαιδευτικών (εφορευτικών επιτροπών και γραμματειών), όπως επιβάλλεται από την κοινή λογική ένεκα της μετάθεσης των εκλογών από ημέρα εργάσιμη σε ημέρα ανάπαυσης. Αυτό που παρέμεινε αμετάβλητο, εντούτοις, αναφορικά με τις εν λόγω εκλογές είναι η αμεσότητα, καθολικότητα και μυστικότητα που πρέπει να διέπουν τη σχετική ψηφοφορία. Εξάλλου με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 Ν. 4728/2020, προβλέφθηκε ότι οι διαδικασίες εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια δύναται να διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατόπιν δική σας απόφασης, με την οποία καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Π.Δ. 1/2003 και άλλων συναφών διατάξεων που ρυθμίζουν αποκλειστικά και μόνο τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των εκλογέων ενώπιον εφορευτικών επιτροπών ή με αλληλογραφία. Ουδέποτε, λοιπόν, καταργήθηκε με την ως άνω διάταξη η αμεσότητα, καθολικότητα και μυστικότητα της σχετικής ψηφοφορίας, είτε αυτή διεξάγεται με τον «παραδοσιακό» τρόπο είτε λαμβάνει χώρα με τη συνδρομή ηλεκτρονικών μέσων.

Κατόπιν της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης, προχωρήσατε από κοινού με τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη θεσμοθέτηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ», στο οποίο πραγματοποιείται η πρόσβαση από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr . Σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω ΚΥΑ, η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει αρχικά ένα ειδικό – εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα στους εγγεγραμμένους εκλογείς, ενημερώνοντας τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών και ακολούθως, λίγες ημέρες μετά, ένα δεύτερο ειδικό – εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο κωδικός εισόδου στο σύστημα «ΖΕΥΣ». Ο δε ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μέσω εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Μάλιστα, ο ανωτέρω τρόπος ηλεκτρονικής και απομακρυσμένης ψηφοφορίας προβλέπεται να είναι ο μοναδικός  τρόπος διεξαγωγής των προσεχών εκλογών (άρθρο 8 ΚΥΑ Φ. 350/51/139940/Ε3).

Από την ανωτέρω περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που θεσμοθετήθηκε το πρώτον με την προρρηθείσα ΚΥΑ, εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα. Κατ’ αρχάς, ουδόλως διασφαλίζεται η αμεσότητα της διαδικασίας. Τούτο διότι, με τον θεσμοθετημένο τρόπο εισόδου του ψηφοφόρου στο σύστημα «ΖΕΥΣ» απ’ οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω συνδέσμου που αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και με μοναδική μέθοδο ταυτοποίησής του την εισαγωγή κωδικού που έχει αποσταλεί με το ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εγγεγραμμένο εκλογέα, δεν διασφαλίζεται, έστω κατ’ ελάχιστο, η αποφυγή της ψήφου «δι’ αντιπροσώπου», αφού οποιοσδήποτε εκλογέας μπορεί ανεξέλεγκτα να παραχωρήσει τον κωδικό του σε οποιονδήποτε τρίτο. Επομένως, με την εν λόγω ρύθμιση καταργείται η αμεσότητα της ψηφοφορίας, αφού ουδείς ουσιαστικός έλεγχος θεσπίζεται για τη διακρίβωση της ταυτότητας εκάστου ψηφοφόρου. Περαιτέρω, ουδόλως αποτρέπεται, με τη στοιχειώδη επάρκεια, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην εκλογική διαδικασία σε πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στους σχετικούς εκλογικούς καταλόγους στη θέση και παρά τη βούληση των δικαιούμενων να μετέχουν στη διαδικασία εκλογέων, αφού η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας διεξάγεται από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή και με μοναδική μέθοδο ταυτοποίησης, έναν κωδικό που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκάστου εκλογέα.

Εξάλλου, σοβαρές αμφιβολίες εγείρονται και ως προς τη μυστικότητα της διαδικασίας, αφού ουδόλως προκύπτει από την ανωτέρω ΚΥΑ ο τρόπος διασφάλισής της, ούτε έχει προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση με τους συνδικαλιστικούς φορείς για την ενημέρωσή μας περί της μεθόδου διαλογής των ψήφων. Επιπροσθέτως, ουδεμία πρόβλεψη υφίσταται για τη στοιχειώδη έστω διασφάλιση της καθολικότητας της διαδικασίας, αφού καμία πρόβλεψη δεν υφίσταται για όσους εκπαιδευτικούς στερούνται των τεχνικών μέσων να μετάσχουν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η υπ’ αριθμ. Φ. 350/51/139940/Ε3 από 14/10/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, έχει εκδοθεί καθ’ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης που σας δόθηκε με το άρθρο 22§3 Ν. 4728/2020, αφού ουδόλως διασφαλίζεται η αμεσότητα, καθολικότητα και μυστικότητα της σχετικής ψηφοφορίας. Κατά τα προρρηθέντα, οι σχετικές πρόνοιες στο ΠΔ 1/2003 περί άμεσης, καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας κατά την εκλογή των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ουδέποτε καταργήθηκαν. Η παρέκκλιση που επιτρέπει το άρθρο 22§3 Ν. 4728/2020 αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία αφορά αποκλειστικά και μόνο την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των εκλογέων ενώπιον εφορευτικών επιτροπών ή την επιστολική ψήφο και ­δεν καταργεί την υποχρέωση διασφάλισης της αμεσότητας, της μυστικότητας και της καθολικότητας της ψηφοφορίας. Αντιθέτως, με τη θεσπισθείσα διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας καταδείχθηκε ότι εκ προοιμίου ελλείπει η πρόβλεψη οποιουδήποτε τρόπου διασφάλισης της αμεσότητας της ψηφοφορίας, της καθολικότητας αυτής και σοβαρές αμφιβολίες εγείρονται ως προς τη διασφάλιση της μυστικότητάς της. Εν κατακλείδι, μετά λύπης μας διαπιστώνουμε, ότι η υπ’ αριθμ. Φ. 350/51/139940/Ε3 από 14/10/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, αφενός μεν, καταστρατηγεί δεκαετίες αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος, μετατρέποντας μία διαφανή δημοκρατική διαδικασία σε διάτρητη και διαβλητή παρωδία κατ’ επίφαση εκλογών, αφετέρου δε, κείται εκτός των πλαισίων του νόμου. Ένεκα, μάλιστα, της δριμείας υποβάθμισης της αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας, τα υποψήφια για τις θέσεις των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια μέλη του Συλλόγου μας αναγκάστηκαν να αποσύρουν τις υποψηφιότητές τους, αφού, άλλως, η συμμετοχή τους στην αδιαφανή εκλογική διαδικασία, όπως διαμορφώθηκε με την εν λόγω ΚΥΑ, θα συνιστούσε εμπαιγμό των συναδέλφων μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας,

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

               Για την παράνομη και καθ’ υπέρβαση της σχετικής νομοθετικής εξουσιοδότησης εκδοθείσα υπ’ αριθμ. Φ. 350/51/139940/Ε3 από 14/10/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ιδιαιτέρως αναφορικά με τις ρυθμίσεις του άρθρου 5, στο οποίο καθορίζεται η εκλογική διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και του άρθρου 8, βάσει του οποίου καθορίζεται ως αποκλειστικός τρόπος διεξαγωγής των φετινών εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Επίσης, διαμαρτυρόμαστε εντόνως και για την παράλειψη οιασδήποτε πρόνοιας αποζημίωσης των εμπλεκομένων στην εκλογική διαδικασία εκπαιδευτικών (εφορευτικών επιτροπών και γραμματειών), παρόλο που η ημέρα των εκλογών μετατέθηκε πλέον από εργάσιμη ημέρα σε ημέρα αναψυχής.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

               Όπως, από κοινού με τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβείτε άμεσα στην ανάκληση της, κατά τα προδιαληφθέντα, παράνομης και καθ’ υπέρβαση της σχετικής νομοθετικής εξουσιοδότησης εκδοθείσας υπ’ αριθμ. Φ. 350/51/139940/Ε3 ΚΥΑ.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

               Ότι, σε περίπτωση κωλυσιεργίας σας να αποκαταστήσετε τη δημοκρατική νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να προσφύγουμε στη διοικητική Δικαιοσύνη, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. Φ. 350/51/139940/Ε3 ΚΥΑ και αίτηση αναστολής της σχεδιαζόμενης εκλογικής παρωδίας.

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει την παρούσα σε αυτήν που απευθύνεται, για να λάβει γνώση και για τα νόμιμα, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.

Αθήνα, 22/10/2020

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

Γεώργιος Χ. Δαλάκος

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 29-11

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

club-party.jpg
Γονείς: Αντικείμενο εκμετάλλευσης τα σχολικά πάρτι - Ανήλικοι σε τραπέζια με αλκοόλ...
Παρέμβαση γονέων: Για εμάς η διασκέδαση των παιδιών μας οφείλει και πρέπει να συνδέεται με χώρους και πρόσωπα που είναι οικεία για τους μαθητές και...
Γονείς: Αντικείμενο εκμετάλλευσης τα σχολικά πάρτι - Ανήλικοι σε τραπέζια με αλκοόλ...