Για τη φημολογία περί αναθέσεων του μαθήματος «Γεωλογία-Γεωγραφία» της Α´ και Β´ Γυμνασίου
Ομάδα Αναπληρωτών Γεωλόγων  (Mε τη στήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων)

Με έκπληξη και αγανάκτηση γίναμε αποδέκτες διάφορων φημολογιών το τελευταίο διάστημα, σχετικά με τις αναθέσεις του μαθήματος «Γεωλογία-Γεωγραφία» της Α´ και Β´ Γυμνασίου.

Η παραφιλολογία ενισχύθηκε και από το δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, στο οποίο αναφέρεται ότι «για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας συζητάνε (από το Υπ. Παιδείας) με το ΙΕΠ την 2η ανάθεση στη γεωγραφία».

Καταρχάς ενημερώνουμε άπαντες (επίδοξους παραχαράκτες) πως μάθημα γεωγραφία στη β/θμια εκπαίδευση δεν υφίσταται!

Υπάρχει το μάθημα «Γεωλογία-Γεωγραφία» (ΦΕΚ 304 τ.Β´ 13-03-2003) το οποίο μάλιστα δεν εξαντλείται σε ενότητες...οικολογίας.

Αντίθετα, περιλαμβάνει σημαντικές ενότητες αμιγώς γεωλογικού περιεχομένου, όπως:

 • Διαστάσεις της γης - κινήσεις της γης στο διάστημα - ισημερία, ηλιοστάσιο, εποχές
 • Κύκλος του νερού - υπόγεια νερά - παγετώνες - κατηγορίες λιμνών - γεωμορφολογία του πυθμένα των ωκεανών
 • Ηλικία της γης - σχετική και απόλυτη ηλικία πετρωμάτων - απολιθώματα - γεωλογική ιστορία της γης - χαρακτηριστικά των γεωλογικών αιώνων
 • Το εσωτερικό της γης και χαρακτηριστικά κάθε τμήματος του - θεωρία του A. Wegener για την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών και  μετακίνηση των ηπείρων
 • Δυνάμεις που διαμορφώνουν την επιφάνεια της γης - αίτια και μηχανισμοί δημιουργίας σεισμών και ηφαιστείων - δημιουργία οροσειρών και νησιών - αποσάθρωση και διάβρωση - κύκλος των πετρωμάτων
 • Γεωλογική ιστορία της Ευρώπης - ορογενέσεις
 • Διαμόρφωση του αναγλύφου στην Ευρώπη και γεωτεκτονικές της ενότητες
 • Γεωλογική ιστορία της Ελλάδας
 • Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
 • Επίδραση σεισμών και ηφαιστείων στη ζωή μας
 • Φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης
 • Θάλασσες της Ευρώπης και τα γεωμορφολογικά τους χαρακτηριστικά
 • Μεσόγειος θάλασσα - μορφολογία των ακτών της - γεωλογικό της παρελθόν και μέλλον
 • Βουνά και πεδιάδες της Ευρώπης

Επιπλέον, προβλέπεται η διεξαγωγή υποχρεωτικών πειραμάτων στο εργαστήριο σχετικά με:

 • τη δράση εξωγενών παραγόντων στη διαμόρφωση του αναγλύφου: διάβρωση - διαβρωτική ενέργεια των κυμάτων
 • υδρόσφαιρα : πείραμα για την κίνηση και αποθήκευση του νερού στο υπέδαφος

Όπως εύλογα λοιπόν προκύπτει από τo πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας, για την ειδικότητα των πρώην ΠΕ15 (και δυστυχώς όχι μόνο) δεν υπάρχει η παραμικρή σχέση - συνάφεια που να στοιχειοθετεί την διδακτική τους επάρκεια με τα παραπάνω περιεχόμενα!

Επομένως, οι απόφοιτοι των τμημάτων της Οικιακής Οικονομίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν καταρτισμένοι επιστήμονες σε θέματα φυσικών επιστημών όπως η επιστήμη της γεωλογίας και θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός να αξιώνουν οποιοδήποτε δικαίωμα διδασκαλίας αυτής.

Μάλιστα, ως επιχείρημα υπέρ της διδασκαλίας του μαθήματος «Γεωλογία-Γεωγραφία» με Β´ ανάθεση από την ειδικότητα Οικιακής Οικονομίας, αναφέρεται το προηγούμενο καθεστώς αναθέσεων που ίσχυε για πολλά χρόνια.

Λες και η χρονική διάρκεια ενός τραγικού κι εγκληματικού λάθους, μπορεί να αποτελεί επιχείρημα για τη διαιώνισή του!

Επιπρόσθετα, αναφέρεται η επιμόρφωση των πρώην ΠΕ15 στο αντικείμενο, μαζί με τους υπόλοιπους κλάδους ΠΕ04, στις ΤΠΕ Β´ επιπέδου, ως επιχείρημα για την ανάθεση του μαθήματος «Γεωλογία-Γεωγραφία».

Εκτός του ότι οι επιμορφώσεις και οι πιστοποιήσεις γίνονται κατόπιν κλήρωσης και τμηματικά, αλίμονο αν αυτές ξαφνικά αποτελέσουν κριτήριο για τις αναθέσεις των μαθημάτων, ισοπεδώνοντας αξίες και δικαιώματα που απορρέουν από τα βασικά πτυχία σπουδών πανεπιστημιακών τμημάτων! 

Ολοκληρώνοντας, είναι σημαντικό να αναδειχθεί και μια άλλη πτυχή της ενδεχόμενης απόδοσης Β´ ανάθεσης του μαθήματος στους πρώην ΠΕ15.

Ακόμα κι αν είχαν βάση τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται αυτό το ενδεχόμενο, έχουν άραγε σκεφτεί οι εμπνευστές του πως θα μπορούσε να υλοποιηθεί στην πράξη μια τέτοια απόφαση δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πλέον οι διακριτές ειδικότητες ΠΕ15, ΠΕ09, ΠΕ18 αλλά ο ενοποιημένος κλάδος οικονομίας ΠΕ80;

Αυτό θα σήμαινε πως πέρα από τους υπόλοιπους ΠΕ04, τους ΠΕ03, ΠΕ85 και ΠΕ88.01, δικαίωμα ανάθεσης θα αποκτούσε ολόκληρος ο ενοποιημένος κλάδος ΠΕ80!!

Συνειδητοποιούν αυτοί που εισηγούνται και αποφασίζουν για τις αναθέσεις των μαθημάτων τις συνέπειες των παραπάνω, πρωτίστως στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς ΠΕ04.05;

Ήδη πριν την εφαρμογή της Γ' ανάθεσης, όταν το μάθημα «Γεωλογία-Γεωγραφία» διδάσκονταν με Β' ανάθεση από πέντε ειδικότητες (ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.4 και ΠΕ15), η διδασκαλία του από τους καθ' ύλην αρμόδιους ΠΕ04.05 (με Α' ανάθεση) ανερχόταν σε ποσοστό μόλις 29%!

(Γενική Δ/νση Προσωπικού Α΄θμιας&Β΄θμιας Εκπαίδευσης, Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Β΄ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄, Αρ. Πρωτ. 124982/Ε2/04-08-2015).

Η προσθήκη ακόμα περισσότερων ειδικοτήτων στη διδασκαλία του μαθήματος, θα γιγαντώσει την υποβάθμιση της διδασκαλίας του μαθήματος και θα οδηγήσει στην περαιτέρω καταρράκωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωλόγων στην εκπαίδευση μετά την κατάργηση του μαθήματος επιλογής της Α΄Λυκείου, Γεωλογία και διαχείριση φυσικών πόρων (Υπ. αρίθμ. 74182/Δ2 ΦΕΚ Τεύχος Β´ 2338/15.06.2020) και την περικοπή των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος «Γεωλογία-Γεωγραφία» της Α΄Γυμνασίου (Υπ. αρίθμ. 93381/Δ2/07-06-2016 Υ.Α. ΦΕΚ Β´1640).

Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε συνάδελφο που βλέπει να καταργείται το μάθημά του και να χάνει τη θέση του μετά από χρόνια υπηρεσίας όταν μάλιστα πλήττεται και η πολύπλευρη, πολυδιάστατη μόρφωση που οφείλεται σε κάθε μαθητή. Άλλωστε στη θέση αυτή έχουμε βρεθεί και στο παρελθόν αλλά και τώρα, με την ανακοίνωση των νέων ωρολογίων προγραμμάτων.

Δεν είναι δυνατόν όμως να ανεχθούμε να θυσιάζονται επανειλημμένα η επιστήμη η οποία πρεσβεύουμε και τα επαγγελματικά μας δικαιώματα στα πλαίσια της διαχείρισης προσωπικού, των συντεχνιακών πιέσεων και των πολιτικών-ιδεολογικών προκαταλήψεων!

Δεν είναι δυνατόν οι μαθητές να μετατρέπονται σε πειραματόζωα όταν οποιοδήποτε ειδικότητα αποκτά δικαίωμα διδασκαλίας σε μαθήματα χωρίς αυστηρά επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά την αντίθεσή μας σε ενδεχόμενη ανάθεση του μαθήματός μας «Γεωλογία-Γεωγραφία» Α´ και Β´ Γυμνασίου, στην ειδικότητα Οικιακής Οικονομίας-Οικονομίας καθώς και στην ανάθεση μαθημάτων γενικότερα, σε ειδικότητες οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν άμεσα με τα προς διδασκαλία μαθήματα.

 

Με εκτίμηση
 

Ομάδα Αναπληρωτών Γεωλόγων

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μοριοδότηση Προσλήψεων αναπληρωτών με ετήσιο εξ αποστάσεως σεμινάριο
 

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Καταγγελία εκπαιδευτικών Κέρκυρας: Το υπ. Παιδείας συνεχίζει τον εμπαιγμό και την κοροϊδία
Καταγγελία εκπαιδευτικών Κέρκυρας: Το υπ. Παιδείας συνεχίζει τον εμπαιγμό και την κοροϊδία
Να μην προχωρήσουν οι απαράδεκτες επιδιώξεις Κυβέρνησης και Υπουργείου
Καταγγελία εκπαιδευτικών Κέρκυρας: Το υπ. Παιδείας συνεχίζει τον εμπαιγμό και την κοροϊδία
Εκπαιδευτικοί: Το Υπ. Παιδείας να ανακαλέσει τώρα την εγκύκλιο σε σχέση με τις fast track υπηρεσιακές μεταβολές!
Εκπαιδευτικοί: Το Υπ. Παιδείας να ανακαλέσει τώρα την εγκύκλιο σε σχέση με τις fast track υπηρεσιακές μεταβολές!
Να ανακαλέσει άμεσα την εγκύκλιο και να προχωρήσει στις υπηρεσιακές μεταβολές μετά το άνοιγμα των σχολείων ζητά ο Σύλλογος ΠΕ Αν. Αττικής Ο Σωκράτης...
Εκπαιδευτικοί: Το Υπ. Παιδείας να ανακαλέσει τώρα την εγκύκλιο σε σχέση με τις fast track υπηρεσιακές μεταβολές!
Καθορίστηκε ο αριθμός εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές [ΦΕΚ]
Καθορίστηκε ο αριθμός εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές [ΦΕΚ]
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές ύστερα...
Καθορίστηκε ο αριθμός εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές [ΦΕΚ]