golearn-engl_970-250
Πυρ ομαδόν από εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς, πρυτάνεις ενάντια στη νέα ρύθμιση - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα 21/1, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου

Της Χρύσας Βαϊνανίδη

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας ενάντια στην επίμαχη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας που προβλέπει το διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση με πτυχίο κολεγίου χωρίς ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίζεται αύριο στη Βουλή, προβλέπεται ότι το ΑΣΕΠ θα μπορεί να κάνει δεκτά για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών τα πτυχία των πανεπιστημίων του εξωτερικού και των κολεγίων μόνο με απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Ουσιαστικά η υπουργός Παιδείας επαναφέρει το νόμο Αρβανιτόπουλου του 2012, ο οποίος καταργήθηκε ενόψει των επικείμενων διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση, από τον υπουργό Κώστα Γαβρόγλου το 2019.

Οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ, ενώσεις και φορείς εκπαιδευτικών καλούν σήμερα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:30 στα Προπύλαια, κατηγορώντας τη Νίκη Κεραμέως ότι καταστρατηγεί το άρθρο 16 και ότι εξισώνει τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων με τα αμφιβόλου ποιότητας πτυχία των κολεγίων. 

Της καταλογίζουν επίσης επιλεκτική «συμμόρφωση» στις επιταγές του ενωσιακού δικαίου (η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας επικαλείται την Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας), καθώς η χώρα μας δεν έχει λάβει μέριμνα, όπως ορίζει η Οδηγία 1999/70/ΕΚ, για τους «επαναλαμβανόμενα προσλαμβανόμενους συμβασιούχους στην εκπαίδευση», ήτοι τους αναπληρωτές που καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των σχολείων χωρίς να έχουν τα ίδια εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (μισθοί, άδειες, αναρρωτικές, άδεια μητρότητας κτλ.).

Ανάλογες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις, όπως τη Θεσσαλονίκητην Ξάνθητην Κέρκυρα και τα Χανιά

Αντιδράσεις από πανεπιστημιακούς και πρυτάνεις

Ενάντια στη ρύθμιση τάσσονται και πανεπιστημιακοί των δημόσιων πανεπιστημίων, οι οποίοι αναφέρουν ότι το άρθρο 50 του νομοσχεδίου καταργεί το άρθρο 16, υποβαθμίζει τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων, ενώ υπογραμμίζουν την σημασία να εξασφαλιστεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των πτυχίων ώστε να αποτελούν βασικό προσόν διορισμού.

«Η επαγγελματική εξίσωση των αποφοίτων των κολεγίων με τους αποφοίτους δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης υποβαθμίζει περαιτέρω τη δημόσια εκπαίδευση, οξύνει το πρόβλημα της ανεργίας των αποφοίτων των πανεπιστημίων και εμπορευματοποιεί ένα κοινωνικό αγαθό αίροντας στην πράξη το άρθρο 16 του Συντάγματος».

Αυτό υπογραμμίζει η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ ο Σύλλογος Διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ εξηγεί ότι «το συγκεκριμένο άρθρο αποσυνδέει τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε πτυχιούχους καθηγητικών σχολών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής (ήτοι και από ιδιωτικά κολλέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα ως παραρτήματα ξένων ΑΕΙ) από την αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας των πτυχίων που χορηγείται από τον ΔΟΑΤΑΠ», διευκρινίζοντας πως με αυτό τον τρόπο καταργείται εμμέσως το άρθρο 16 το οποίο προβλέπει ότι «η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση».

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινείται και η ανακοίνωση του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος χαρακτηρίζει τη ρύθμιση «επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον» και «απαξιωτική για την ανώτατη δημόσια εκπαίδευση».

Για ρύθμιση που «παραβιάζει την αρχή της ισονομίας» κάνει λόγο η Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, υπενθυμίζοντας πως α) οι σπουδαστές των κολεγίων δεν επιλέγονται με πανελλαδικές εξετάσεις, β) τα κολέγια δεν έχουν αξιολογηθεί από την Α.ΔΙ.Π, γ) τα κολέγια λειτουργούν αποκλειστικά ως εκπαιδευτικά κέντρα, χωρίς να επιτελούν ερευνητικό έργο και δ) οι διδάσκοντες στα κολέγια, κατά κανόνα προσωρινοί και ωρομίσθιοι, με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθούν ισότιμοι με τους καθηγητές των δημόσιων πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με αυστηρές προϋποθέσεις, διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση.

«Εγείρονται ακαδημαϊκά, ηθικά και θεσμικά ζητήματα»

Να αποσυρθεί το άρθρο για τα πτυχία των κολεγίων ζητά επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τονίζοντας ότι οι ενστάσεις αφορούν «μείζονα ακαδημαϊκά, ηθικά και θεσμικά ζητήματα». Όπως αναφέρουν α) δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η «διακρίβωση των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων» των εκπαιδευτικών β) τα παραρτήματα ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα δεν διαθέτουν αξιολογημένα και συγκρίσιμα προγράμματα σπουδών με τα ελληνικά ΑΕΙ, ενώ η εισαγωγή νέων φοιτητών σε αυτά δεν γίνεται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων και γ) οι φοιτητές των κολεγίων αποκτούν αυτόματα ένα προνόμιο που δεν παρέχεται στους μαθητές εκείνους που θα μπορούσαν να σπουδάσουν σε κολέγια, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν δίδακτρα. Αυτό εγείρει θέματα άνισης και άδικης μεταχείρισης, προσκρούοντας ταυτοχρόνως στις πρόνοιες του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του Π.Δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

β) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Απόφοιτοι Κολεγίων

Με φόντο την έντονη διαμάχη που έχει ξεσπάσει για τη νέα ρύθμιση οι «Απόφοιτοι των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων» με επιστολή τους στο alfavita.gr αναφέρουν ότι «τα πτυχία των Κολεγίων δεν είναι πτυχία των Κολεγίων. Είναι τίτλοι σπουδών από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που τα προγράμματα σπουδών έγιναν και στην έδρα των πανεπιστημίων». Παράλληλα διερωτώνται αν η «καταβολή των διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά που πραγματοποιούνται σε ελληνικά ΑΕΙ ή το γεγονός ότι οι Έλληνες ακαδημαϊκοί εργάζονται ταυτόχρονα σε εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια από την στιγμή που είναι μόνιμοι καθηγητές σε ελληνικά Α.Ε.Ι» δεν καταστρατηγούν το άρθρο 16.

Διαβάστε περισσότερα για τις αντιδράσεις ενάντια στο άρθρο 50 εδώ

Δείτε επίσης: Η αλήθεια για τα κολέγια: ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, οι εξετάσεις και ο έλεγχος ποιότητας σπουδών

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία σε ενδεχόμενο εκλογών;

1000 ΕΥΡΩ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Στο πάρτι του γιου μου ήρθαν μόνο δύο παιδάκια και ο κλόουν μοίραζε μπαλόνια στους περαστικούς
«Τελικά το να είσαι αυτιστικός στην Ελλάδα είναι όμοιο με το να έχεις λέπρα. Τελικά όλοι αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα μέχρι το αυτιστικό να μας...
Στο πάρτι του γιου μου ήρθαν μόνο δύο παιδάκια και ο κλόουν μοίραζε μπαλόνια στους περαστικούς
Pyrkagia fotia
Πυρκαγιές: Συναγερμός για την Κυριακή - Περιπολίες από πυροσβεστική, αστυνομιία και στρατό
Σε επιφυλακή το Πυροσβεστικ;o Σώμα και όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς την Κυριακή - Αυξημένες...
Πυρκαγιές: Συναγερμός για την Κυριακή - Περιπολίες από πυροσβεστική, αστυνομιία και στρατό