Διδάσκοντες Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ: Η διάταξη για τα πτυχία των κολεγίων ακυρώνει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Για έμμεση κατάργηση του άρθρου 16 και για ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας κάνει λόγο ο Σύλλογος Διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Τη ρύθμιση για τα πτυχία των αποφοίτων κολεγίων που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή καταδικάζει με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του Συλλόγου Διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Ακόμη, κάνει λόγο για πολιτική επιλογή από πλευράς υπουργείου που «σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται για εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «τιμωρητική» την αξιολόγηση που συνδέεται πλέον με τη χρηματοδότηση των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το ΔΣ του Συλλόγου Διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ καταδικάζει απερίφραστα το άρθρο 50 του νομοσχεδίου προς ψήφιση για την ίδρυση «Εθνικής Αρχής Ανώτατης εκπαίδευσης» που κατατέθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2020 σύμφωνα με το οποίο «Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του Π.Δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

β) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Το συγκεκριμένο άρθρο αποσυνδέει τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε πτυχιούχους καθηγητικών σχολών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής (ήτοι και από ιδιωτικά κολλέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα ως παραρτήματα ξένων ΑΕΙ) από την αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας των πτυχίων που χορηγείται από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δηλαδή, καταργεί εμμέσως το άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος που προβλέπει ότι «η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση».

Σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται για εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως ισχυρίζεται το ΥΠΕΘ, αλλά για πολιτική επιλογή. Οι απόφοιτοι των κολλεγίων, έχουν μεν αποκτήσει επαγγελματική ισοδυναμία, όμως δε διαθέτουν πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, που είναι το τυπικό προσόν για τον διορισμό εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο δημόσιο.

Επομένως, αφού οι απόφοιτοι ιδιωτικών κολλεγίων δεν έχουν αναγνωρισμένο πτυχίο από το ελληνικό κράτος, δε δικαιούνται να διοριστούν σε θέσεις οι οποίες το απαιτούν για την πλήρωσή τους.

Το εν λόγω άρθρο αποτελεί μια ισοπεδωτική νομοθετική ρύθμιση που ακυρώνει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και υποβαθμίζει τα προσόντα των μελλοντικών καθηγητών-τριών, αφού δημιουργεί διδάσκοντες δύο ταχυτήτων με ή χωρίς αναγνωρισμένο πτυχίο. Πρόκειται για μια ρύθμιση μελλοντικά επιβλαβή για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία γενικότερα.

Τα τελευταία χρόνια, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο μέσα σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες βελτίωσε σημαντικά τη θέση του στις διεθνείς λίστες κατάταξης και ανταποκρίθηκε επιτυχώς σε όλες τις διαδικασίες αυστηρής αξιολόγησης, που
διενεργήθηκαν στις εκπαιδευτικές δομές, προγράμματα σπουδών και επιλογής και εξέλιξης του προσωπικού του.

Ωστόσο, το ΥΠΕΠΘ, αντί να αναγνωρίσει την προσφορά του και να μεριμνήσει για τις οικονομικές ανάγκες του, προχωρεί σε απαξίωση των πτυχίων του εξισώνοντάς τα με αυτά των κολλεγίων, στα οποία σημειωτέον δεν έχουν επιβληθεί αντίστοιχες αξιολογήσεις.

Επίσης, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η χορήγηση μόνο του 80% της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης στα ΑΕΙ της χώρας, ενώ το υπόλοιπο 20% θα δίνεται με βάση ενδεικτικούς δείκτες «ποιότητας και επιτευγμάτων». Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι το Υπουργείο χρησιμοποιεί το, χρήσιμο και απαραίτητο, εργαλείο της αξιολόγησης με τιμωρητική διάθεση, ακυρώνοντας στην ουσία τόσο τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού -ο οποίος κατά την παρουσίαση του Προγράμματος για την Ανώτατη Εκπαίδευση είχε τονίσει ότι η αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί για την επιβράβευση και όχι την τιμωρία των Ιδρυμάτων- όσο και την ουσία της διαδικασίας, η οποία θα καταλήξει μια ακόμα γραφειοκρατική διαδικασία με συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη «ρουτίνα» επιτυχίας. Αξίζει να τονιστεί ότι η χρηματοδότηση των ΑΕΙ έχει μειωθεί σε ποσοστό πέραν του 40% κατά την περίοδο της κρίσης και η εκ νέου μείωσή της θα οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τα Ιδρύματα.

Οι πρωτοβουλίες αυτές του ΥΠΕΠΘ κρίνονται ως αρνητικές για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, καθώς καταδεικνύουν πολιτικές επιλογές που δεν οδηγούν στην αναβάθμιση των Ελληνικών ΑΕΙ, ούτε βέβαια συνάδουν με πολιτική που στόχο έχει τη βελτίωση της παρεχόμενης Τριτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης. Όπως γίνεται εδώ και καιρό, για μια ακόμα φορά το κράτος στηρίζεται στο φιλότιμο των διδασκόντων μελών ΔΕΠ και επιστημονικών συνεργατών, προκειμένου τα ΑΕΙ να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία στις διεθνείς λίστες κατάταξης και να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε όλες τις διαδικασίες αυστηρής αξιολόγησης όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο.

Το ΔΣ του Συλλόγου Διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, υπερασπιζόμενο το Δημόσιο χαρακτήρα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το διδακτικό και ερευνητικό έργο των ελληνικών πανεπιστημίων, και έχοντας άμεση γνώση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου γνώσης και παιδαγωγικής κατάρτισης που παρέχει η Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ στους πτυχιούχους της, απορρίπτει κάθε προσπάθεια απαξίωσης των πτυχίων του Ελληνικού Πανεπιστημίου και ζητεί από το ΥΠΕΠΘ την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Εκπαίδευση, την Εργασία, την Πολιτική και την Κοινωνία στο alfavita.gr


Η Αναγνωρισμένη Επιμόρφωση - Εξειδίκευση 420 ωρών από τον ΑΣΕΠ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 

Όλα τα σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς ΕΔΩ: Σχολική Ψυχολογία, ΕΑΕ, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Παιδαγωγική κ.α.
 

Νέες Προσλήψεις Καθηγητών στα ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας): ΑΛΛΑΞΕ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

σχετικά άρθρα

Σάμος: Ο πυροσβέστης που βρήκε τα δύο παιδιά, “προσπάθησαν να φύγουν αλλά δεν πρόλαβαν”
Σάμος: Ο πυροσβέστης που βρήκε τα δύο παιδιά, “προσπάθησαν να φύγουν αλλά δεν πρόλαβαν”
Πατέρας του Άρη: ”Σε καμάρωνα αγόρι μου. Έβλεπα σε σένα τα δικά μου νιάτα. Ανέπνεες για την Κλαίρη και η Κλαίρη για σένα.
Σάμος: Ο πυροσβέστης που βρήκε τα δύο παιδιά, “προσπάθησαν να φύγουν αλλά δεν πρόλαβαν”