Οι πίνακες με τους εκπαιδευτικούς στα Τμήματα Ένταξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ενημέρωση από τον αιρετό Βασίλη Βούγια για τους πίνακες με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με οργανική θέση στα Τμήματα Ένταξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με οργανική θέση στα Τμήματα Ενταξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  • Οι Πίνακες αφορούν σε όλες τις Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) της χώρας και αναφέρονται σε αριθμούς εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 με οργανική θέση στα Τμήματα Ενταξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα my school, από υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ημερομηνία άντλησης των στοιχείων είναι η 15η Οκτωβρίου 2019.

 

σχετικά άρθρα