Τροπολογία σχετικά με τη μεταφορά μαθητών
Τροπολογία 

Με κοινή τροπολογία που κατέθεσε  ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου με τους συναρμόδιους υπουργούς , προς ψήφιση, στη Βουλή επεκτείνεται μέχρι και τις 31-12-18 η δυνατότητα της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών που προκήρυξαν διαγωνισμούς για τη μεταφορά μαθητών να  αποφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών  με τη υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

Επίσης με την ίδια τροπολογία αντιμετωπίζεται το ζήτημα που ανέκυψε με την πραγματοποίηση δαπανών κατά το πρώτο εξάμηνο των ετών 2017.2018, από τις περιφέρειες, σχετικών με τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

σχετικά άρθρα

Η Πυροσβεστική μοιράζει βεβαιώσεις παράβασης πυροπροστασίας σε Διευθυντές Σχολείων
Η Πυροσβεστική μοιράζει βεβαιώσεις παράβασης πυροπροστασίας σε Διευθυντές Σχολείων
Το θέμα της πυρασφάλειας των σχολείων είναι άμεσης προτεραιότητας και σπουδαιότητας και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τη μετάθεση των ευθυνών της...
Η Πυροσβεστική μοιράζει βεβαιώσεις παράβασης πυροπροστασίας σε Διευθυντές Σχολείων