ΠΔΕ Αττικής: Δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή των ΕΕΠ και ΕΒΠ
ΠΔΕ Αττικής

Εν όψει των προσλήψεων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το έτος 2018-2019 και με αφορμή υποβληθέντα αιτήματα για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στο ΠΥΣΕΕΠ Αττικής,  σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΠΥΣΕΕΠ Αττικής  ως εξής:

 1. ΑΙΤΗΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ  (Υπόδειγμα 1)
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ (Υπόδειγμα 2)

Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/-τρια είναι αυτοαπασχολούμενος/-η, συμπληρώνει στην υπεύθυνη δήλωσητην έδρα εργασίας του/της (ακριβής διεύθυνση) και τις  ημέρες και ώρες απασχόλησής του/της εβδομαδιαίως.

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ του σχολείου ή της υπηρεσίας ότι το έργο του/της ……….…… κλάδου…. …… στο σχολείο/υπηρεσίαδεν παρακωλύεται από την άσκηση του ιδιωτικού του/της έργου.
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ιδιώτη εργοδότη ή φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θααπασχοληθεί ο ενδιαφερόμενος (και το οποίο δεν μπορεί να είναι προγενέστερο της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του στο ΠΥΣΕΕΠ) καθώς και ο τόπος, το είδος της απασχόλησης και οι ώρες απασχόλησης την εβδομάδα.

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στα παρακάτω σημεία :

 • Η αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο πριν την έναρξη του έργου, ώστε να έχει το Συμβούλιο τον επαρκή χρόνο για να αποφανθεί για την χορήγηση ή μη αυτής.
 • Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή. ​

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΕΕΠ

Εν όψει των προσλήψεων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το έτος 2018-2019 και με αφορμή υποβληθέντα αιτήματα για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στο ΠΥΣΕΕΠ Αττικής,  σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΠΥΣΕΕΠ Αττικής  ως εξής:

 1. ΑΙΤΗΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ (Υπόδειγμα 1)
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ (Υπόδειγμα 2)

Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/-τρια είναι αυτοαπασχολούμενος/-η, συμπληρώνει στην υπεύθυνη δήλωση την έδρα εργασίας του/της (ακριβής διεύθυνση) και τις ημέρες και ώρες απασχόλησής του/της εβδομαδιαίως.

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ του σχολείου ή της υπηρεσίας ότι το έργο του/της ……….…… κλάδου…. …… στο σχολείο/υπηρεσία δεν παρακωλύεται από την άσκηση του ιδιωτικού του/της έργου.
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ιδιώτη εργοδότη ή φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απασχοληθεί ο ενδιαφερόμενος (και το οποίο δεν μπορεί να είναι προγενέστερο της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του στο ΠΥΣΕΕΠ) καθώς και ο τόπος, το είδος της απασχόλησης και οι ώρες απασχόλησης την εβδομάδα.​

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στα παρακάτω σημεία :

 • Η αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο πριν την έναρξη του έργου, ώστε να έχει το Συμβούλιο τον επαρκή χρόνο για να αποφανθεί για την χορήγηση ή μη αυτής.
 • Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή.

best of network

σχετικά άρθρα

Περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να φοιτούν σε Ελληνικά Πανεπιστήμια
Περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να φοιτούν σε Ελληνικά Πανεπιστήμια
Τι συμφωνήθηκε στη συνάντηση του Κώστα Γαβρόγλου με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Παλαιστίνης
Περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να φοιτούν σε Ελληνικά Πανεπιστήμια