ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οδηγίες για τον έλεγχο δικαιολογητικών υποψηφίων σε δομές του Υπ. Υγείας
Οδηγίες για τον έλεγχο δικαιολογητικών υποψηφίων σε δομές του Υπ. Υγείας
Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τοποθέτηση σε θέση επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρών)
Οδηγίες για τον έλεγχο δικαιολογητικών υποψηφίων σε δομές του Υπ. Υγείας
Τα δικαιολογητικά επιδόματος σίτισης των σπουδαστών ΑΕΝ (ΦΕΚ)
Τα δικαιολογητικά επιδόματος σίτισης των σπουδαστών ΑΕΝ (ΦΕΚ)
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Α.Ε.Ν του Υπ. Ναυτιλίας για το εκπαιδευτικό...
Τα δικαιολογητικά επιδόματος σίτισης των σπουδαστών ΑΕΝ (ΦΕΚ)
Έως τη Δευτέρα η υποβολή δικαιολογητικών για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
Έως τη Δευτέρα η υποβολή δικαιολογητικών για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και Δωδεκανήσου
Έως τη Δευτέρα η υποβολή δικαιολογητικών για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
Δείτε τα δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης αντιστοιχίας τίτλων και τάξεων γενικής εκπαίδευσης αλλοδαπής με αναγωγή στη βαθμολογική κλίμακα ημεδαπής
Δείτε τα δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης αντιστοιχίας τίτλων και τάξεων γενικής εκπαίδευσης αλλοδαπής με αναγωγή στη βαθμολογική κλίμακα ημεδαπής
Τα δικαιολογητικά είναι αναλυτικά παράκατω 
Δείτε τα δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης αντιστοιχίας τίτλων και τάξεων γενικής εκπαίδευσης αλλοδαπής με αναγωγή στη βαθμολογική κλίμακα ημεδαπής
Ενημέρωση του υπ. Παιδείας για τις προθεσμίες και τα δικαιολογητικά για την Πυροσβεστική
Ενημέρωση του υπ. Παιδείας για τις προθεσμίες και τα δικαιολογητικά για την Πυροσβεστική
Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Ενημέρωση του υπ. Παιδείας για τις προθεσμίες και τα δικαιολογητικά για την Πυροσβεστική