Πανελλήνιες 2024: Τι αλλάζει στις εξετάσεις για την εισαγωγή φοιτητών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών
Πανελλαδικές 2024: Νέα απόφαση για τις διαδικασίες διενέργειας των εισαγωγικών εξετάσεων στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Απόφαση σχετικά με τις διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., καθώς και η σύσταση, η συγκρότηση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών, υπέγραψε σήμερα ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι διαδικασίες διενέργειας των εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου για την εισαγωγή φοιτητών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141). Επιπλέον καθορίζεται η σύσταση, η συγκρότηση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Πρόγραμμα εξετάσεων

Το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. έως και τη 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους, εντός του οποίου πραγματοποιούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στο πρόγραμμα αναφέρονται η ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος, η διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων.

Εξεταστικά κέντρα

1. Α. Το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης εξετάζεται σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που μπορεί να είναι Λύκεια ή άλλα διδακτήρια ή χώροι εκτός των Λυκείων που στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως παραρτήματα εξεταστικών κέντρων. Ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Β. Το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» εξετάζεται σε εξεταστικά κέντρα που είναι Μουσικά Σχολεία ή άλλα διδακτήρια ή χώροι εκτός των Μουσικών Σχολείων που στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως παραρτήματα των εξεταστικών κέντρων αντίστοιχων Μουσικών Σχολείων, με την προϋπόθεση να υπάρχει κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμός με μουσικά όργανα (πιάνο κλπ). Η εξέταση των υποψηφίων στα έργα της μονωδίας του είδους α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, δύναται να πραγματοποιείται για το σύνολο αυτών των υποψηφίων σε συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

2. Τα εξεταστικά κέντρα για την διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α

Επόπτες εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

Τη γενική εποπτεία των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και τον συντονισμό της διενέργειάς τους σε όλα τα εξεταστικά κέντρα και εξεταστικά παραρτήματα έχουν οι Προϊστάμενοι των οικείων Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται ως επόπτες εξετάσεων από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να οριστεί ως Επόπτης σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται στα εξεταστικά κέντρα της αρμοδιότητας του.

Δείτε όλη την απόφαση

Ειδήσεις, θέματα και λύσεις για Πανελλήνιες 2024 - Βάσεις εισαγωγής

Μηχανογραφικό 2024: Αφιέρωμα στα τμήματα Πληροφορικής των δημόσιων ΑΕΙ

Σχολές έως 15.000 μόρια με επαγγελματικές ευκαιρίες

Μηχανογραφικό: Διαφοροποιήσεις στις επιλογές των υποψηφίων και επιλογές που εκπλήσσουν

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα