ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Διαμαρτυρία Μουσικού ΤΕ16 προς τον Κ. Γαβρόγλου για το νέο σύστημα διορισμού
Διαμαρτυρία Μουσικού ΤΕ16 προς τον Κ. Γαβρόγλου για το νέο σύστημα διορισμού
Σχετικά με τις εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών και τον κλάδο ΤΕ16 σε αυτούς.
Διαμαρτυρία Μουσικού ΤΕ16 προς τον Κ. Γαβρόγλου για το νέο σύστημα διορισμού