Πανελλαδικές 2023: Οδηγός σπουδών στα Τμήματα Πολιτικών Επιστήμων (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά)
Τα τμήματα Πολιτικών Επιστημών στην χώρα μας είναι έξι και βρίσκονται όλα στο 1ο επιστημονικό πεδίο.

Ο κλάδος των Πολιτικών Επιστημών είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους υποψηφίους της θεωρητικής κατεύθυνσης και, συχνά, οι αντίστοιχες σχολές αποτελούν την αμέσως επόμενη επιλογή όσων στοχεύουν στη Νομική.

Αυτό εύκολα μπορεί να εξηγηθεί, αν δει κανείς το πρόγραμμα σπουδών από το οποίο  εύκολα διαπιστώνει την ευρεία και πολύπλευρη γνώση που παρέχουν στους φοιτητές τους. Οι απόφοιτοι των σχολών έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τις σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται μέσα σε μια κοινωνία, να αναλύσουν τα πολιτικά, πολιτειακά και διεθνή φαινόμενα, αλλά και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των διαφόρων πολιτικών εξελίξεων.

Οι πολιτικές επιστήμες είναι ένας κλάδος πολυσχιδής, που ανανεώνεται διαρκώς, εξελίσσεται και δίνει «δυνατές» λύσεις απασχόλησης τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι ένας κλάδος απαξιωμένος όμως η αλήθεια είναι ότι εάν για κάποιο νέο οι σπουδές αυτές αποτελούν όνειρο ζωής το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να τις ακολουθήσει γιατί οι δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά του είναι πολλές. Τα τμήματα Πολιτικών Επιστημών στην χώρα μας είναι έξι και βρίσκονται όλα στο 1ο επιστημονικό πεδίο. Πιο συγκεκριμένα:

• Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα (14.520 μόρια)
• Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Αθήνα (12.620 μόρια)
• Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Κομοτηνή (9.865 μόρια )
• Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο (9.075 μόρια )
• Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Κόρινθος (11.480 μόρια )
• Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη (13.780 μόρια)

«Σπουδάζοντας κανείς σε μία από τις παραπάνω σχολές έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε τομείς όπως η Πολιτική, οι Διεθνείς οργανισμοί, τα Μ.Μ.Ε., οι Μ.Κ.Ο., ως στέλεχος, εμπειρογνώμονας ή σύμβουλος σε οικονομικές και διοικητικές θέσεις στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα, ως καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις Δημόσιες Σχέσεις αλλά και σε Εταιρείες Δημοσκοπήσεων, καθώς και ως Διπλωμάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών», τονίζει στο ethnos.gr η κυρία Κατερίνα Ζησιάδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, LABORA και υπογραμμίζει ότι «ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού αλλά και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, πολλοί αναζητούν μια έξυπνη εξειδίκευση με σκοπό μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία». Αν λοιπόν είσαι μαθητής, φοιτητής ή απόφοιτος πολιτικών επιστημών και σε προβληματίζει το τι θα κάνεις στη συνέχεια, δες τις παρακάτω εξειδικεύσεις:

Δίκαιο του Περιβάλλοντος

Οι ανεξέλεγκτες ανθρώπινες δραστηριότητες καθιστούν την προστασία του περιβάλλοντος ένα από τα κυριότερα ζητήματα της σύγχρονης εποχής. Η προφύλαξη και προάσπιση του φυσικού πλούτου αποτελεί πλέον βασικό στόχο για τη χώρα μας. Το Δίκαιο του περιβάλλοντος είναι ένας αυτόνομος κλάδος δικαίου, αποτελείται από εθνικούς νόμους, διεθνείς συνθήκες, κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπληρώνει τους νόμους και τους κανόνες δικαίου που έχουν ήδη δημιουργηθεί με σκοπό την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Ο πολιτικός επιστήμονας που θα ειδικευτεί στον τομέα αυτό θα μπορεί να προσεγγίσει κριτικά τις προϋποθέσεις επιτυχούς διαμόρφωσης και εφαρμογής θεσμών περιβαλλοντικής προστασίας και να πραγματεύεται ζητήματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόκειται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης ή οργανισμού που ασχολείται με τις πρακτικές και τις πολιτικές που απαιτούνται για την επιμέλεια των πτυχών εκείνων που σχετίζονται με θέματα προσωπικού. Συγκεκριμένα με την προσέλκυση, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανταμοιβή του ανθρωπίνου δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασιακές σχέσεις, την υγεία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη και θεωρώντας τον άνθρωπο ως το σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης. Όσοι επιλέξουν την ειδίκευση αυτή θα αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να γίνουν στελέχη επιχειρήσεων ικανά στον χειρισμό τέτοιων θεμάτων.

Διεθνείς Σχέσεις

Κλάδος της πολιτικής επιστήμης που συνδυάζει, μεταξύ άλλων, την νομική, την οικονομία, το δίκαιο και τον πολιτισμό. Βασίζεται στη γνώση και ανάλυση της συνύπαρξης των διαφορετικών χωρών και των δράσεων που αναπτύσσονται σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Συγκεκριμένα μελετά όχι μόνο τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη, αλλά και ανάμεσα στα κράτη και σε οργανισμούς και θεσμούς όπως οι Μ.Κ.Ο., οι Οργανισμοί ανθρωπιστικού χαρακτήρα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι διακρατικοί οργανισμοί όπως ο Ο.Η.Ε. και η Ε.Ε.. Ο πολιτικός επιστήμονας που θα επιλέξει αυτή την ειδίκευση θα μπορεί να συνδυάσει την θεωρητική διδασκαλία με την εμπειρική μελέτη των διεθνών και στρατηγικών θεμάτων. Θα καλλιεργήσει δηλαδή τόσο την αναλυτική, όσο και την κριτική του ικανότητα και θα έχει τη δυνατότητα να βρίσκει και να προωθεί ολοκληρωμένες λύσεις.

Μεταπτυχιακές Σπουδές
 

Τα περισσότερα τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές στους ακόλουθους τομείς: Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία .Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές .Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών .Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών. Λογιστικής και Οοικονομικά της υγείας και διοίκηση υπηρεσιών υγείας. Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία 2.Θεσμοί και Πολιτικές Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πολιτική Θεωρία και Δικαιώματα .Πολιτική Ανάλυση και Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές. Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές. Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία .Πολιτική Ανάλυση .Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Στρατηγικές Σπουδές. Διακυβέρνηση. Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων. Μεσογειακές σπουδές.

Επαγγελματική αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι των συγκεκριμένων τμημάτων μπορούν να ακολουθήσουν πολλές επαγγελματικές διεξόδους, όπως: Στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς. Σε πολιτικά κόμματα, ιδρύματα, ινστιτούτα, εταιρείες δημοσκοπήσεων, επιχειρήσεις δημοσίων σχέσεων. Σε ερευνητικά κέντρα και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Στα ΜΜΕ. Σε πολιτικά ιδρύματα και αντίστοιχα ερευνητικά ινστιτούτα. Σε επιχειρήσεις με δράση στο εξωτερικό. Σε εταιρείες συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας και δημοσκοπήσεων. Σε εταιρείες συμβούλων και διαχείρισης έργων. Σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ. Στο υπουργείο Εξωτερικών, στο Διπλωματικό Σώμα κ.α

Πηγή: Νικολίτσα Τρίγκα - ethnos.gr

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Ανατροπή! Ο νεκρός σε στύλο της ΔΕΗ ήταν ο πρώην δημοσιογράφος Απόστολος Φουρνατζόπουλος

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

σχολειο μαθητές
Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ (στον ρυθμό του γνωστού τραγουδιού του Λουκιανού) - Ακούστε το
«Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ, τη δημόσια λέμε ΝΑΙ, στις αυξήσεις λέμε ΝΑΙ, στις προσλήψεις λέμε ΝΑΙ, στα παιδάκια λέμε ΝΑΙ, στα μαθήματά μας ΝΑΙ, ΟΧΙ στον...
Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ (στον ρυθμό του γνωστού τραγουδιού του Λουκιανού) - Ακούστε το
ethniki trapeza
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία