Πανελλήνιες: Οι επιδόσεις των υποψηφίων ανά μάθημα για την κατεύθυνση Θετικών Σπουδών (2012-2018)
Το alfavita.gr με τη συνδρομή των καθηγητών Δημήτρη Παγκαλή και Αντώνη Γαβρίλη από το Φροντιστήριο Ορόσημο σας παρουσιάζει αναλυτικά τις βαθμολογίες των υποψηφίων στα Γενικά Λύκεια, σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά κατεύθυνση από το 2012 έως το 2018.

Της Χρύσας Βαϊνανίδη

Η παρουσίαση αυτή στοχεύει στην ενημέρωση των φετινών υποψηφίων για τις διακυμάνσεις των επιδόσεων τα τελευταία χρόνια ανά μάθημα και κατεύθυνση, οι οποίες βέβαια σχετίζονται με το βαθμό ευκολίας/δυσκολίας των θεμάτων. Παράλληλα, τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα «μπούσουλα» για την κίνηση των βάσεων, καθώς αυτή προσδιορίζεται όχι αυτοτελώς, αλλά πάντα σε σύγκριση με τις επιδόσεις των υποψηφίων της προηγούμενης χρονιάς.

Πρέπει βέβαια να γίνει κατανοητό ότι ο αριθμός των εισακτέων (αυξημένος φέτος κατά 3.643 συγκριτικά με πέρσι), ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων και οι τελικές προτιμήσεις των υποψηφίων όπως αποτυπώνονται στο μηχανογραφικό δελτίο είναι οι τρεις παράγοντες που διαμορφώνουν κάθε χρόνο τις βάσεις εισαγωγής.

Σύμφωνα με τον καθηγήτη Δημήτρη Παγκαλή, με βάση τα στατιστικά στοιχεία «αν στο θετικό πεδίο έχουμε μείωση των άριστων και γενικότερα μείωση των επιδόσεων, η πτώση των βάσεων μπορεί να φτάσει έως και τα 400-500 μόρια σε όλο το πεδίο, ρίχνοντας μάλιστα προς τα κάτω και τις Ιατρικές Σχολές».

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νεοελληνική Γλώσσα

Ο συνολικός αριθμός υποψηφίων που έδωσαν το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας το 2018 ήταν 83.658. Πρόκειται για το μάθημα με τους περισσότερους υποψηφίους κάθε χρόνο καθώς είναι κοινό για όλους από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Οι επιδόσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας κυμαίνεται στις μεσαίες βαθμολογίες (50-60%), ενώ σε γενικές γραμμές οι υποψήφιοι που γράφουν πάνω από 15 και κάτω από 10 είναι πολύ λιγότεροι. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, οι βαθμολογίες δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές κατά την τελευταία εξαετία καθώς κυμαίνονται πάνω – κάτω στα ίδια επίπεδα. 

Ειδικότερα, το 2018 υψηλές βαθμολογίες πέτυχε το 24,48% των υποψηφίων, μικρότερο κατά 4 μονάδες σε σχέση με το 2017, ενώ μεταξύ 10-15 έγραψε το 59% των υποψηφίων το 2018 και το 57% το 2017. Μεταξύ 12-15% κυμαίνεται το ποσοστό των υποψηφίων που έγραψε κάτω από 10 τα τέσσερα τελευταία χρόνια. 

ΕΤΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15-20

10-14,9

0-9,9

2012

25,48 %

51,66 %

22,82 %

2013

29,45 %

57,54 %

12,98 %

2014

22,15%

57,85%

20,01%

2015

25,22%

59,17%

15,61%

2016(νέο σύστημα)

26,19%

61,76%

12,03%

2017

28,60%

57,82%

13,58%

2018

24,48%

59,63%

15,9%

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Αριθμός υποψηφίων: 15,939)

Στη Βιολογία της ομάδας προσανατολισμού η πλειοψηφία των υποψηφίων καταγράφει σε γενικές γραμμές επιδόσεις άνω του 15, ωστόσο την τελευταία τετραετία το ποσοστό αυτό καταγράφει σταδιακή πτώση: το 2015 πάνω από 15 έγραψε το 82% των υποψηφίων, το 2016 το 51%, το 2017 το 42,5% και το 2018 το 39,9%. 

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι «μοιράζονται» στις βαθμολογίες μεταξύ 10-15 και κάτω από 10,  με το ποσοστό εκείνων που έχουν χαμηλές βαθμολογίες να είναι ελαφρώς «τσιμπημένο» τα δύο τελευταία χρόνια σε σχέση με εκείνους που πετυχαίνουν μεσαίες βαθμολογίες.

 ΕΤΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15-20

10-14,9

0-9,9

2012

64,01 %

20,68 %

15,28 %

2013

57,65 %

26,33 %

15,99 %

2014

67,64%

21,86%

10,49%

2015

82,23%

11,86%

5,90%

2016(νέο σύστημα)

51,38%

24,54%

24,56%

2017

42,51%

25,82%

31,66%

2018

39,99%

28,59%

31,43%

ΧΗΜΕΙΑ (Αριθμός υποψηφίων: 31.632)

Ανάλογη εικόνα με τη Βιολογία καταγράφουν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στο μάθημα της Χημείας. Σχεδόν οι μισοί υποψήφιοι πετυχαίνουν επιδόσεις άνω του 15 με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 56% το 2016, 48% το 2017, ενώ το 2018 μειώνεται στο 46,6%. 

Ουσιαστικά τις δύο τελευταίες χρονιές, η μείωση της τάξης του 2% από τις υψηλές βαθμολογίες μεταφέρθηκε στην αύξηση του ποσοστού των υποψηφίων που έγραψε κάτω από τη βάση (24% το 2017 και 26% το 2018).

Σχεδόν αμετάβλητο παραμένει το ποσοστό των υποψηφίων που έγραψαν μεταξύ 10-15 τις δύο τελευταίες χρονιές. Η διαφορά βέβαια είναι αρκετά μεγάλη σε σχέση με το 2015 και 2016, οπότε τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν κάτω από 15 να είναι αισθητά μικρότερα. 

 ΕΤΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15-20

10-14,9

0-9,9

2012

51,43%

23,14%

25,59%

2013

47,94 %

25,61 %

26,42 %

2014

51,57%

24,69%

23,73%

2015

56,98%

19,64%

21,47%

2016(νέο σύστημα)

56,31%

18,96%

24,80%

2017

48,20%

27,03%

24,78%

2018

46,69%

27,04%

26,25%

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αριθμός υποψηφίων: 22.866)

Μαθηματικά Προσανατολισμού, το μάθημα στο οποίο γίνεται διαχρονικά η μεγάλη σφαγή. Είναι ενδεικτικό ότι από το 2012 έως το 2017 η πλειοψηφία γράφει κάτω από τη βάση, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό που κυμαίνεται από 15% έως 23% τα τελευταία χρόνια γράφει πάνω από 15. 

Το 2017 μάλιστα καταγράφηκε το μικρότερο ποσοστό υποψηφίων που πέτυχε υψηλές βαθμολογίες (15%) και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο ποσοστό που έγραψε κάτω από τη βάση αγγίζοντας το 56%. Παρόμοια εικόνα είχαμε να συναντήσουμε από το 2013. Τα τελευταία δύο χρόνια πάντως σταθερό παραμένει το 56% που γράφει κάτω από τη βάση. Ελαφρώς αυξημένο είναι το ποσοστό εκείνων που έγραψε πάνω από 15 το 2018, ενώ σταθερό στο 56% έμεινε το ποσοστό των υποψηφίων που έγραψε κάτω από τη βάση.

ΕΤΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15-20

10-14,9

0-9,9

2012

28,3%

31,09%

40,58%

2013

17,08 %

35,07 %

47,82 %

2014

40%

31,48%

28,53%

2015

23,23%

37,77%

39%

2016(νέο σύστημα)

21,7%

31,54%

46,76%

2017

15,07%

28,67%

56,26%

2018

19,04%

24,74%

56,21%


ΦΥΣΙΚΗ (Αριθμός υποψηφίων: 31.697)

Στη Φυσική οι επιδόσεις των υποψηφίων το 2018 έκαναν θεαματική βουτιά κάτω από τη βάση συγκριτικά με το 2017 καθώς τα θέματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Το αποτέλεσμα ήταν το 39,7% των υποψηφίων να γράψει κάτω από 10 πέρυσι, όταν το 2017 χαμηλή βαθμολογία είχε γράψει το 27,9%. 

Μεγάλη διαφορά καταγράφεται επίσης και στις υψηλότερες βαθμολογίες: ενώ το 2017 το 45,5% είχε γράψει πάνω από 15, το 2018 μειώθηκε στο 36%. Στα ίδια περίπου επίπεδα παρέμειναν τα ποσοστά στις μεσαίες βαθμολογίες (25% το 2017 και 24% το 2018). 

ΕΤΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

15-20

10-14,9

0-9,9

2012

25,32%

29,61%

45,05%

2013

28,94 %

33,61 %

38,42 %

2014

40,16%

24,86%

34,97%

2015

19,46%

33,18%

46,7%

2016(νέο σύστημα)

48,1%

21,4%

30,5%

2017

45,57%

25,52%

27,91%

2018

36,01%

24,21%

39,78%


Διαβάστε συνολικά για τις επιδόσεις των υποψηφίων ανά μάθημα από το 2012 έως το 2018 εδώ

Επίσης δείτε:

Πανελλήνιες: Οι επιδόσεις των υποψηφίων ανά μάθημα στην κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών (2012-2018) 

Πανελλήνιες: Οι επιδόσεις των υποψηφίων ανά μάθημα στην κατεύθυνση Οικονομίας & Πληροφορικής (2012-2018)Spoudase Festival 2019 - 22,23 Ιουνίου στη Τεχνόπολη

Δωρεάν συμβουλές για την Συμπλήρωση Μηχανογραφικού, ψυχομετρικά τεστ, και επαγγελματικός προσανατολισμός για χιλιάδες μαθητές στο Spoudase Festival ακριβώς μετά τις Πανελλαδικές εξετάσεις στις 22-23 Ιουνίου στη Τεχνόπολη.

Οι χιλιάδες νέοι ανάμεσά τους και οι μαθητές θα γνωρίσουν εκπροσώπους απ' όλα τα δημόσια Πανεπιστήμια και τα τμήματά τους αλλά και τα Ιδιωτικά Κολέγια της Ελλάδας

Το Spoudase Festival είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό Φεστιβάλ στην Ελλάδα που πραγματοποιείται για 3η συνεχή χρονιά στη Τεχνόπολη με πάνω από 30.000 επισκέπτες υπό την αιγίδα της ΓΓΔΜ του Υπ.Παιδείας και της ΓΓΕΕ του Υπ.Ψηφιακής Πολιτικής

Πάνω από 200 σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού θα παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους ενώ παράλληλα πάνω από 200 σεμινάρια από δημόσια πανεπιστήμια θα πραγματοποιούνται σε 3 διαφορετικά αμφιθέατρα με σκοπό την επιμόρφωση των επισκεπτών σε όλα τα αντικείμενα

Όροι συμμετοχής

Για να συμμετέχετε είναι απαραίτητο να δηλώσετε πως θα πάτε στο event στο Facebook εδώ και να ακολουθήσετε την σελίδα μας στο Instagram
 

 

σχετικά άρθρα

«Ικέτιδες του χθες, του σήμερα ικέτες»: Στο youtube η βραβευμένη ταινία του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης
«Ικέτιδες του χθες, του σήμερα ικέτες»: Στο youtube η βραβευμένη ταινία του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης
Γράφει η Τζένη Σιούτη, εκπαιδευτικός, υπεύθυνη πολιτιστικής ομάδας, 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης
«Ικέτιδες του χθες, του σήμερα ικέτες»: Στο youtube η βραβευμένη ταινία του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης