Πανελλήνιες: Οι επιδόσεις των υποψηφίων ανά μάθημα στην κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών (2012-2018)
Το alfavita.gr με τη συνδρομή των καθηγητών Δημήτρη Παγκαλή και Αντώνη Γαβρίλη από το Φροντιστήριο Ορόσημο σας παρουσιάζει αναλυτικά τις βαθμολογίες των υποψηφίων στα Γενικά Λύκεια, σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά κατεύθυνση από το 2012 έως το 2018.

Της Χρύσας Βαϊνανίδη

Η παρουσίαση αυτή στοχεύει στην ενημέρωση των φετινών υποψηφίων για τις διακυμάνσεις των επιδόσεων τα τελευταία χρόνια ανά μάθημα και κατεύθυνση, οι οποίες βέβαια σχετίζονται με το βαθμό ευκολίας/δυσκολίας των θεμάτων. Παράλληλα, τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα «μπούσουλα» για την κίνηση των βάσεων, καθώς αυτή προσδιορίζεται όχι αυτοτελώς, αλλά πάντα σε σύγκριση με τις επιδόσεις των υποψηφίων της προηγούμενης χρονιάς.

Πρέπει βέβαια να γίνει κατανοητό ότι ο αριθμός των εισακτέων (αυξημένος φέτος κατά 3.643 συγκριτικά με πέρσι), ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων και οι τελικές προτιμήσεις των υποψηφίων όπως αποτυπώνονται στο μηχανογραφικό δελτίο είναι οι τρεις παράγοντες που διαμορφώνουν κάθε χρόνο τις βάσεις εισαγωγής.

Σύμφωνα με τον καθηγήτη Δημήτρη Παγκαλή, στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών δεν αναμένονται μεγάλες διαφορές συγκριτικά με πέρυσι καθώς οι βάσεις αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα, με κατά τόπους αυξομειώσεις. Παρατηρούμε επίσης ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων που φτάνει τις 30.000, πολλοί υποψήφιοι με βαθμολόγια άνω των 10.000 μορίων δεν επιτυγχάνουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πεδία, στα οποία οι εισακτέοι εισάγονται με 5.000 και 6.000 μόρια. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νεοελληνική Γλώσσα

Ο συνολικός αριθμός υποψηφίων που έδωσαν το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας το 2018 ήταν 83.658. Πρόκειται για το μάθημα με τους περισσότερους υποψηφίους κάθε χρόνο καθώς είναι κοινό για όλους από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Οι επιδόσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας κυμαίνεται στις μεσαίες βαθμολογίες (50-60%), ενώ σε γενικές γραμμές οι υποψήφιοι που γράφουν πάνω από 15 και κάτω από 10 είναι πολύ λιγότεροι. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, οι βαθμολογίες δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές την τελευταία εξαετία καθώς κυμαίνονται πάνω – κάτω στα ίδια επίπεδα. 

Ειδικότερα, το 2018 υψηλές βαθμολογίες πέτυχε το 24,48% των υποψηφίων, μικρότερο κατά 4 μονάδες σε σχέση με το 2017, ενώ μεταξύ 10-15 έγραψε το 59% των υποψηφίων το 2018 και το 57% το 2017. Μεταξύ 12-15% κυμαίνεται το ποσοστό των υποψηφίων που έγραψε κάτω από 10 τα τέσσερα τελευταία χρόνια. 

ΕΤΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15-20

10-14,9

0-9,9

2012

25,48 %

51,66 %

22,82 %

2013

29,45 %

57,54 %

12,98 %

2014

22,15%

57,85%

20,01%

2015

25,22%

59,17%

15,61%

2016(νέο σύστημα)

26,19%

61,76%

12,03%

2017

28,60%

57,82%

13,58%

2018

24,48%

59,63%

15,9%


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Αριθμός υποψηφίων: 28.902)

Παρά το γεγονός ότι τα Αρχαία Ελληνικά αποτελούν μάθημα βαρύτητας για τους υποψηφίους της Ομάδας των Ανθρωπιστικών Σπουδών, το ποσοστό που πετυχαίνει βαθμολογία άνω του 15 είναι εξαιρετικά μικρό, με την πλειοψηφία να γράφει κάτω από 15. 

Είναι ενδεικτικό ότι το 2016, περισσότεροι από τους μισούς υποψηφίους (52%) έγραψε κάτω από 10, ενώ το ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά 12 περίπου μονάδες (40%) το 2017. Καλύτερες ήταν οι επιδόσεις των υποψηφίων πέρυσι όπου το 24% έγραψε πάνω από 15, το 63% έγραψε μεταξύ 10-15 και το 36% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση. Βαθμολογίες μεταξύ 15-20 είχε επιτύχει το 16% των υποψηφίων το 2016 και 18% το 2017.

ΕΤΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15-20

10-14,9

0-9,9

2012

18,74 %

31,84 %

49,39 %

2013

13,55%

34,54 %

51,89 %

2014

22,12%

36,23%

41,65%

2015

10,6%

39,74%

49,66%

2016(νέο σύστημα)

15,96%

31,4%

52,65%

2017

18,22%

40,89%

40,89%

2018

24,54%

62,97%

36,59%

ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Αριθμός υποψηφίων: 27.182)

Καλύτερη είναι εικόνα των επιδόσεων των υποψηφίων στο μάθημα των Λατινικών, το οποίο σε γενικές γραμμές θεωρείται εύκολο δίνοντας «ένα μπόνους» στους προετοιμασμένους υποψηφίους. 

Οι επιδόσεις των υποψηφίων δεν παρουσιάζουν τεράστιες αποκλίσεις τα τελευταία χρόνια με μόνη εξαίρεση την περσινή χρονιά όπου το 48% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 15, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ποσοστό υψηλών βαθμολογιών των τελευταίων έξι ετών. Το 2016 και 2017 το ποσοστό ήταν στο 40%. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι «μοιράζονται» στις βαθμολογίες μεταξύ 10-15 και κάτω από τη βάση, με το ποσοστό εκείνων που γράφουν κάτω από 10 να είναι μεγαλύτερο.

ΕΤΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15-20

10-14,9

0-9,9

2012

38,50 %

24,21 %

37,27 %

2013

36,69%

24,31%

38,97%

2014

41,61%

26,96%

31,44%

2015

32,12%

29,55%

38,33%

2016(νέο σύστημα)

40,24%

28,84%

30,91%

2017

40,40%

27,47%

32,13%

2018

48,4%

22,51%

29,11%

ΙΣΤΟΡΙΑ (Αριθμός υποψηφίων: 28,833)

Στο μάθημα της Ιστορίας, το οποίο αποτελεί μάθημα υψηλής βαρύτητας μαζί με τα Αρχαία, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική με το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων να γράφει διαχρονικά κάτω από 10. 

Τα τρία τελευταία χρόνια το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μεταξύ 47-46%, ενώ το 2014 είχε φτάσει στο 49%. Περίπου το 29-31% των υποψηφίων πετυχαίνει βαθμολογία άνω του 15, και  το 21-24% των υποψηφίων κυμαίνεται στις μεσαίες βαθμολογίες. 

Το 2018 καταγράφηκε επίσης το μικρότερο ποσοστό που πέτυχε βαθμολογία άνω του 15 (29%) την τελευταία εξαετία.  Στο 24% παρέμεινε το 2017 και το 2018 το ποσοστό εκείνων που έγραψαν μεταξύ 10 – 15. 

 ΕΤΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15-20

10-14,9

0-9,9

2012

39,26 %

22,78 %

37,93 %

2013

36,65 %

21,91 %

41,41 %

2014

31,21%

19,03%

49,76%

2015

34,84%

24%

41,15%

2016(νέο σύστημα)

30,46%

21,76%

47,77%

2017

31,85%

24,01%

44,14%

2018

29,73%

24,07%

46,21%


Διαβάστε συνολικά για τις επιδόσεις των υποψηφίων ανά μάθημα από το 2012 έως το 2018

Επίσης διαβάστε:

Πανελλήνιες: Οι επιδόσεις των υποψηφίων ανά μάθημα για την κατεύθυνση Θετικών Σπουδών (2012-2018)

Πανελλήνιες: Οι επιδόσεις των υποψηφίων ανά μάθημα στην κατεύθυνση Οικονομίας & Πληροφορικής (2012-2018)Spoudase Festival 2019 - 22,23 Ιουνίου στη Τεχνόπολη

Δωρεάν συμβουλές για την Συμπλήρωση Μηχανογραφικού, ψυχομετρικά τεστ, και επαγγελματικός προσανατολισμός για χιλιάδες μαθητές στο Spoudase Festival ακριβώς μετά τις Πανελλαδικές εξετάσεις στις 22-23 Ιουνίου στη Τεχνόπολη.

Οι χιλιάδες νέοι ανάμεσά τους και οι μαθητές θα γνωρίσουν εκπροσώπους απ' όλα τα δημόσια Πανεπιστήμια και τα τμήματά τους αλλά και τα Ιδιωτικά Κολέγια της Ελλάδας

Το Spoudase Festival είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό Φεστιβάλ στην Ελλάδα που πραγματοποιείται για 3η συνεχή χρονιά στη Τεχνόπολη με πάνω από 30.000 επισκέπτες υπό την αιγίδα της ΓΓΔΜ του Υπ.Παιδείας και της ΓΓΕΕ του Υπ.Ψηφιακής Πολιτικής

Πάνω από 200 σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού θα παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους ενώ παράλληλα πάνω από 200 σεμινάρια από δημόσια πανεπιστήμια θα πραγματοποιούνται σε 3 διαφορετικά αμφιθέατρα με σκοπό την επιμόρφωση των επισκεπτών σε όλα τα αντικείμενα

Όροι συμμετοχής

Για να συμμετέχετε είναι απαραίτητο να δηλώσετε πως θα πάτε στο event στο Facebook εδώ και να ακολουθήσετε την σελίδα μας στο Instagram
 

 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Αρίστευσε στις πανελλαδικές και στοχεύει τη Νομική - Οι συμβουλές της στους υποψηφίους της νέας χρονιάς
Αρίστευσε στις πανελλαδικές και στοχεύει τη Νομική - Οι συμβουλές της στους υποψηφίους της νέας χρονιάς
Η ανοιχτή επιστολή υποψήφιας των πανελλαδικών εξετάσεων 2020 στο alfavita.gr
Αρίστευσε στις πανελλαδικές και στοχεύει τη Νομική - Οι συμβουλές της στους υποψηφίους της νέας χρονιάς