Οι προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας από τα εκπαιδευτήρια ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις από τα εκπαιδευτήρια ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Στη Νέα Ελληνική Γλώσσα διαγωνίστηκαν σήμερα περίπου 87.000 υποψήφιοι των Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, παίρνοντας τη σκυτάλη από τα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια που εγκαινίασαν χτες Πέμπτη, τη φετινή εξεταστική περίοδο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το θέμα που έπεσε, ήταν άρθρο του Δημήτρη Μαρωνίτη με τίτλο "Παιδεία και Εκπαίδευση"

Παρακάτω παρουσιάζουμε σε λίγα λεπτά τις προτεινόμενες απαντήσεις από τα Εκπαιδευτήρια ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙA»
Τομέας Νέων Ελληνικών
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018
Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια

Ενδεικτικές Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Α1.

Ο αρθρογράφος συνεξετάζει τις έννοιες ‘’Παιδεία’’ και ‘’Εκπαίδευση’’, εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές. Αναφερόμενος στην ιστορική προέλευση των όρων, επισημαίνει ότι στην αρχαιότητα η παιδεία συνδεόταν με την ανατροφή του παιδιού, έπειτα με τη γνώση και την αρετή, καθώς και με την παιδική αφέλεια και το παιχνίδι, ενώ η εκπαίδευση σήμαινε σκόπιμη διδασκαλία. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι οι δύο όροι δεν πρέπει να ταυτίζονται, γιατί έτσι παρερμηνεύονται. Είναι αναγκαίο να αναδειχθεί η δυναμική τους σχέση που πραγματώνεται  μέσω του κοινού γνωρίσματός τους, που είναι η κατάκτηση της γνώσης στον θεσμό της εκπαίδευσης. Παράλληλα, εντοπίζει τις διαφορές στον χαρακτήρα της παιδείας ως ελεύθερης και προαιρετικής μεθόδου και της εκπαίδευσης ως υποχρεωτικής πράξης με συγκεκριμένους στόχους. (114 λέξεις)

ΘΕΜΑ Β1.

 1. ΛΑΘΟΣ  2. ΛΑΘΟΣ  3. ΣΩΣΤΟ  4. ΛΑΘΟΣ  5. ΣΩΣΤΟ

 

ΘΕΜΑ Β2.

α) Σύγκριση- Αντίθεση: συγκρίνονται οι έννοιες παιδεία- εκπαίδευση ( η παιδεία είναι μέθοδος, η εκπαίδευση πράξη).

 Διαρθρωτική λέξη : ‘’Αντίθετα’’.

β) ωστόσο :αντίθεση

    επομένως: συμπέρασμα

    προκειμένου: σκοπός

    που πάει να πει ότι: επεξήγηση

    κυρίως: έμφαση

ΘΕΜΑ Β3.   

 α)

ανιχνεύονται: εντοπίζονται, βρίσκονται

συνάπτεται: συνδέεται , συνδυάζεται

εμφανίζεται : παρουσιάζεται, εντοπίζεται, επισημαίνεται

συντελεστών : παραγόντων , παραμέτρων

προφανείς: φανερές, ξεκάθαρες

β)

 αναβαθμίζεται: υποβαθμίζεται

 μεταγενέστεροι: προγενέστεροι

 ιδιωτική : δημόσια

 επιτρέπουν : απαγορεύουν

 διαφορές : ομοιότητες

ΘΕΜΑ Β4.

α. εναλλάσσονται, ανιχνεύονται, αναβαθμίζεται, αναδεικνύεται, θεωρείται, συνάπτεται κτλ ( επιλέγονται 2)

β. η παθητική φωνή προσδίδει :

 • Έμφαση στην ενέργεια του ρήματος ‘’συρρικνώνοντας’’ το υποκείμενο.

 • Αντικειμενικό ύφος

 • Επιστημονική ποιότητα λόγου

 

ΘΕΜΑ Γ1.

Επικοινωνιακό πλαίσιο : Άρθρο

υποχρεωτικός τίτλος λ.χ. «Ο παιδευτικός ρόλος του σχολείου»

Πομπός: μαθητής

Δέκτης: αναγνώστες μαθητικής εφημερίδας (συμμαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί).

Ύφος: σοβαρό

Ι.  Άξονας ανάπτυξης προλόγου :

Ο επαναπροσδιορισμός του παιδευτικού ρόλου του σχολείου στον 21ο αιώνα και οι λόγοι που το επιβάλλουν (οικονομικές και κοινωνικές ανακατατάξεις, έκρηξη γνώσης και τεχνολογίας, εξειδίκευση, προσδοκίες και διαψεύσεις κ.α.)

ΙΙ. Άξονες ανάπτυξης περιεχομένου

1ο ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Η παιδευτική λειτουργία του σχολείου

 • Κοινωνικοποίηση: ανοχή απέναντι στο διαφορετικό, εξοικείωση με το κοινωνικό γίγνεσθαι και τα προβλήματά του, συλλογικότητα.

 • Πολιτικοποίηση: διαμόρφωση δημοκρατικού ήθους, ενδιαφέρον για τα κοινά.

 • Καλλιέργεια αξιών και αρχών: σεβασμός , αλληλεγγύη , ανιδιοτέλεια, οικολογική συνείδηση κ.ά.

 • Επαφή με την τέχνη και το ωραίο.

 

2ο ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Η συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας  (εκπαιδευτικών, μαθητών)

 • Δημοκρατική εκπαίδευση μέσω της καλλιέργειας του διαλόγου και της δημοκρατικής συνείδησης

 • Ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία : αυτενέργεια μαθητών, ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, εθελοντισμός κ. ά.

 • Ενίσχυση της γενικής παιδείας : αισθητικής αγωγής, φιλοσοφίας, λογοτεχνίας κ.ά.

 • Δημιουργικές δράσεις με τη συμμετοχή πνευματικών ανθρώπων.

 

ΙΙΙ. Άξονες επιλόγου

 • Συνδυασμός παιδείας και εκπαίδευσης, κυρίως με την ευθύνη των εκπαιδευτικών.

best of network

σχετικά άρθρα