ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

Πανελλαδικές 2020: Σχολιασμός θεμάτων και προτεινόμενες λύσεις για το μάθημα της Πληροφορικής
Πανελλαδικές 2020: Σχολιασμός θεμάτων και προτεινόμενες λύσεις για το μάθημα της Πληροφορικής
Σχολιασμός θεμάτων και προτεινόμενες απαντήσεις από τα Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία για τα θέματα τις πληροφορικής
Πανελλαδικές 2020: Σχολιασμός θεμάτων και προτεινόμενες λύσεις για το μάθημα της Πληροφορικής