ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Χημεία: Αυξημένης δυσκολίας θέματα που καλύπτουν μεγάλο φάσμα της ύλης και απαιτούν εκτενείς απαντήσεις
Χημεία: Αυξημένης δυσκολίας θέματα που καλύπτουν μεγάλο φάσμα της ύλης και απαιτούν εκτενείς απαντήσεις
Εκτιμήσεις για τα θέματα της Χημείας από τα "Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία"
Χημεία: Αυξημένης δυσκολίας θέματα που καλύπτουν μεγάλο φάσμα της ύλης και απαιτούν εκτενείς απαντήσεις
Πανελλαδικές 2020: Σχολιασμός θεμάτων και προτεινόμενες λύσεις για το μάθημα της Πληροφορικής
Πανελλαδικές 2020: Σχολιασμός θεμάτων και προτεινόμενες λύσεις για το μάθημα της Πληροφορικής
Σχολιασμός θεμάτων και προτεινόμενες απαντήσεις από τα Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία για τα θέματα τις πληροφορικής
Πανελλαδικές 2020: Σχολιασμός θεμάτων και προτεινόμενες λύσεις για το μάθημα της Πληροφορικής
Πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2020: Οι απαντήσεις στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»
Πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2020: Οι απαντήσεις στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»
Προτεινόμενες απαντήσεις για το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» από τα Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία - Παλαιό Φάληρο
Πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2020: Οι απαντήσεις στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»
Βιολογία-Πανελλαδικές 2020: Τα θέματα απαιτούν ουσιαστική κατανόηση της ύλης και κρύβουν μικρές παγίδες
Βιολογία-Πανελλαδικές 2020: Τα θέματα απαιτούν ουσιαστική κατανόηση της ύλης και κρύβουν μικρές παγίδες
Πολύ καλά διατυπωμένα θέματα, διαβαθμισμένης δυσκολίας που καλύπτουν ευρύ φάσμα της ύλης, αλλά δεν απαιτούν μεγάλης έκτασης αιτιολογήσεις. Τα θέματα...
Βιολογία-Πανελλαδικές 2020: Τα θέματα απαιτούν ουσιαστική κατανόηση της ύλης και κρύβουν μικρές παγίδες