Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη επτά θέσεων ΔΕΠ
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση επτά (7) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  ως εξής:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  (τηλ. 28310-77336-7)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

Αριθμός προκήρυξης: 1588/20-2-2020, ΦΕΚ 578/6-5-2020, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: : ΨΩΒ9469Β7Γ-Υ56 κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: 16072 

- Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

    ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ. 28310-77650-1-2)

Αριθμός προκήρυξης: 717/28-01-2020, ΦΕΚ 598/7-5-2020, τ. Γ’ ,

• ΑΔΑ:  ΩΚ5Ο469Β7Γ-ΔΤΞ, κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: 16071

- Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και Γραμματισμός στην πρώτη παιδική ηλικία».

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

1. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ. 28310-77405-6, 77430)

α) Αριθμός προκήρυξης: 679/28-01-2020, ΦΕΚ 508/24-04-2020, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΒΧ7469Β7Γ-ΨΕΟ κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: 16070

- Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι και Οικονομικά».

 

β) Αριθμός προκήρυξης: 469/28-01-2020, ΦΕΚ 598/7-5-2020, τ. Γ’ ,

• ΑΔΑ: ΩΕΖ0469Β7Γ-ΝΝΑ κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: 16063 (Αναπληρωτής Καθηγητής)

 Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 16064 (Επίκουρος Καθηγητής)

- Μία (1) κενή  θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά».

 

2.ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 28310- 77579 – 77577 –  77543)

     Αριθμός προκήρυξης: 1829/26-02-2020, ΦΕΚ 578/6-5-2020, τ. Γ’ ,

• ΑΔΑ: 9ΟΟ7469Β7Γ-2ΔΘ κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: 16068 (Αναπληρωτής Καθηγητής)

 κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: 16069 (Επίκουρος Καθηγητής)

- Μία (1) κενή  θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Οργανωτική Ψυχολογία».

 

3.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 2810-77468)

α) Αριθμός προκήρυξης: 953/29-01-2020, ΦΕΚ 598/7-5-2020, τ. Γ’ ,

• ΑΔΑ: ΩΕΕΞ469Β7Γ-Β8Ω κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: 16066

- Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης  βαθμίδας  και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα».

 

β) Αριθμός προκήρυξης: 2310/3-3-2020, ΦΕΚ 629/11-5-2020, τ. Γ’ ,

• ΑΔΑ: Ω35Ζ469Β7Γ-ΠΒΣ κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: APP16073

- Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13 Ιουλίου 2020.

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).

 

σχετικά άρθρα

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Υπόμνημα προς την υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας, καθώς και τον πρόεδρο του ΙΕΠ
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Η εταιρεία που εξαγόρασε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ζητά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της «κατανομής κινδύνων», όπως αυτού της...
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Η έρευνα διεξάγεται με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης από τους φοιτητές
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ