Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη επτά θέσεων ΔΕΠ
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση επτά (7) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  ως εξής:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  (τηλ. 28310-77336-7)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

Αριθμός προκήρυξης: 1588/20-2-2020, ΦΕΚ 578/6-5-2020, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: : ΨΩΒ9469Β7Γ-Υ56 κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: 16072 

- Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

    ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ. 28310-77650-1-2)

Αριθμός προκήρυξης: 717/28-01-2020, ΦΕΚ 598/7-5-2020, τ. Γ’ ,

• ΑΔΑ:  ΩΚ5Ο469Β7Γ-ΔΤΞ, κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: 16071

- Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και Γραμματισμός στην πρώτη παιδική ηλικία».

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

1. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ. 28310-77405-6, 77430)

α) Αριθμός προκήρυξης: 679/28-01-2020, ΦΕΚ 508/24-04-2020, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΒΧ7469Β7Γ-ΨΕΟ κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: 16070

- Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι και Οικονομικά».

 

β) Αριθμός προκήρυξης: 469/28-01-2020, ΦΕΚ 598/7-5-2020, τ. Γ’ ,

• ΑΔΑ: ΩΕΖ0469Β7Γ-ΝΝΑ κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: 16063 (Αναπληρωτής Καθηγητής)

 Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 16064 (Επίκουρος Καθηγητής)

- Μία (1) κενή  θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά».

 

2.ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 28310- 77579 – 77577 –  77543)

     Αριθμός προκήρυξης: 1829/26-02-2020, ΦΕΚ 578/6-5-2020, τ. Γ’ ,

• ΑΔΑ: 9ΟΟ7469Β7Γ-2ΔΘ κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: 16068 (Αναπληρωτής Καθηγητής)

 κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: 16069 (Επίκουρος Καθηγητής)

- Μία (1) κενή  θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Οργανωτική Ψυχολογία».

 

3.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 2810-77468)

α) Αριθμός προκήρυξης: 953/29-01-2020, ΦΕΚ 598/7-5-2020, τ. Γ’ ,

• ΑΔΑ: ΩΕΕΞ469Β7Γ-Β8Ω κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: 16066

- Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης  βαθμίδας  και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα».

 

β) Αριθμός προκήρυξης: 2310/3-3-2020, ΦΕΚ 629/11-5-2020, τ. Γ’ ,

• ΑΔΑ: Ω35Ζ469Β7Γ-ΠΒΣ κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: APP16073

- Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13 Ιουλίου 2020.

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).

 

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Για το ενδεχόμενο προκήρυξης όλων των θέσεων σε όλα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Για το ενδεχόμενο προκήρυξης όλων των θέσεων σε όλα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παρέμβαση της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΠΕ) για τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Για το ενδεχόμενο προκήρυξης όλων των θέσεων σε όλα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Μαθητικές καταλήψεις: Ένα περιοδικό φαινόμενο – «αγκάθι» στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας
Μαθητικές καταλήψεις: Ένα περιοδικό φαινόμενο – «αγκάθι» στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας
Άρθρο άποψης του εκπαιδευτικού Παντελή Γαλίτη
Μαθητικές καταλήψεις: Ένα περιοδικό φαινόμενο – «αγκάθι» στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας