Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας
Προτού αποφασίσετε να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη/τις συγκεκριμένη/ες διαδικασία/ες επιλογής, διαβάστε όλα τα σημαντικά έγγραφα για να βεβαιωθείτε ότι κατά την ημερομηνία επικύρωσης της αίτησης υποψηφιότητάς σας πληροίτε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας. (Προθεσμία για αιτήσεις: 26 Οκτωβρίου 2021)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

241 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τεχνικούς και προσωπικό υποστήριξης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορεί να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως τεχνικούς (ομάδα καθηκόντων AST) ή ως προσωπικό υποστήριξης (ομάδα καθηκόντων AST-SC).

Αριθμός επιτυχουσών και επιτυχόντων ανά διαγωνισμό και ανά τομέα:

1. Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων: 92

2 Τεχνικοί κτιρίων: 114

3 Τεχνικοί εργαστηρίου: 20

4. Βοηθοί εργαστηρίου: 15

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Τομέας 1: Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων

Οι τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και διασκέψεων έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την παραγγελία και τη διαμόρφωση οπτικοακουστικών υποδομών, όπως εγκαταστάσεις συνεδριάσεων και ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, καθώς και για τη διαχείριση σχετικών έργων και, εάν χρειαστεί, για τη λειτουργία και την επίλυση προβλημάτων αυτών των υποδομών.

Τομέας 2: Τεχνικοί κτιρίων

Οι τεχνικοί κτιρίων βοηθούν στη διαχείριση έργων στους τομείς της κατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων, της διαχείρισης εγκαταστάσεων, της εξειδικευμένης τεχνολογίας (π.χ. για θέρμανση, αερισμό και κλιματισμό —HVAC— και ηλεκτρομηχανολογία, ηλεκτρολογική μηχανική), των στατικών εργασιών και των εργασιών τελειώματος, της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβάλλοντος των κτιρίων, της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας και των θεμάτων πρόληψης.

Τομέας 3: Τεχνικοί εργαστηρίου

Οι τεχνικοί εργαστηρίου έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται κυρίως από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τεχνικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χημικά/επιστήμης των υλικών/βιολογικά/ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εργαστήρια, ηλεκτρικά δίκτυα, υδραυλικά συστήματα και συστήματα εξαερισμού, μηχανικά εργαστήρια και συστήματα μηχατρονικής.

Τομέας 4: Βοηθοί εργαστηρίου

Οι βοηθοί εργαστηρίου εκτελούν λειτουργικά καθήκοντα που συνδέονται με τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται κυρίως από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τεχνικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χημικά/επιστήμης των υλικών/βιολογικά/ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εργαστήρια

Διαδικασία επιλογής

 • Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Μέχρις ότου επιβεβαιωθούν η ημερομηνία και η ώρα, όλες οι πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές.
 • Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω του λογαριασμού σας EPSO.  Εκεί θα βρίσκετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία, όπως προσκλήσεις συμμετοχής στις δοκιμασίες, τα αποτελέσματά σας στις δοκιμασίες που συμμετείχατε κ.λπ. 
 • Παρακαλούμε να ελέγχετε τον λογαριασμό σας EPSO τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατά τη διαδικασία επιλογής.
 • Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι αρκετό να επιτύχετε στις δοκιμασίες.
  Μόνο όσοι πέτυχαν με την υψηλότερη βαθμολογία μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο της επιλογής.

Υποψηφιότητα

Αν αποφασίσατε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Δημιουργήστε λογαριασμό EPSO, αν δεν έχετε ήδη τέτοιο λογαριασμό. Απαγορεύεται αυστηρά να έχετε πάνω από έναν λογαριασμό EPSO. Αν διαπιστωθεί ότι διαθέτετε περισσότερους, μπορεί να αποκλειστείτε σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Αν έχετε αμφιβολίες, διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας. 
 2. Κάντε κλικ στο APPLY.
 3. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας EPSO. 
 4. Διαβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης. Κατά την υποβολή αίτησης ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.Δυσκολία προσβασιμότητας; Η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την EPSO και εργαζόμαστε για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας, είτε όσον αφορά την επικοινωνία μαζί μας είτε  τις διαδικασίες επιλογής. Εξακολουθείτε παρ΄ όλα αυτά να αντιμετωπίζετε δυσκολίες πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ή/και σε έγγραφα; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας! Μπορούμε να σας δώσουμε δελτία σε προσβάσιμες μορφές ή να σας βοηθήσουμε.
 5. Διαβάστε στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τις οδηγίες σχετικά με τη γλώσσα/τις γλώσσες στην οποία/στις οποίες πρέπει να υποβάλετε το δελτίο της αίτησης.Έχετε υπόψη σας ότι η εξεταστική επιτροπή και οι υπηρεσίες πρόσληψης εργάζονται σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών επικοινωνίας (στις πιο κοινές επίσημες γλώσσες της ΕΕ). Συνεπώς, σας συνιστούμε να υποβάλετε την αίτησή σας σε μία από αυτές τις γλώσσες, ώστε να διευκολύνετε τη διαδικασία επιλογής ή/και πρόσληψης σε μεταγενέστερο στάδιο. 
 6. Η συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Σας συμβουλεύουμε να μην την αφήσετε για την τελευταία στιγμή. Η EPSO δεν μπορεί να δεχτεί αιτήσεις υποψηφιότητας από υποψηφίους που δεν θα τηρήσουν την ορισθείσα προθεσμία.
 7. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε σωστά τον βαθμό/τη γλώσσα/το προφίλ σας. Αν δεν είστε βέβαιοι ποιον βαθμό/ποια γλώσσα/ποιο προφίλ να επιλέξετε, διαβάστε την προκήρυξη του διαγωνισμού ή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να:

-είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,

-έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους,

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη (Αγγλική ή Γαλλική) τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενο που σχετίζεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων, ακολουθούμενο από 3ετή - 6ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα.

Μηνιαίος Μισθός: περίπου 3.700 €

Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Ίσπρα, στην Καρλσρούη, στο Petten (Κάτω Χώρες) και στο Geel

Προθεσμία: 26 Οκτωβρίου 2021

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ - Αποκαλυπτικό: Οι Προκηρύξεις για 4.416 νέες προσλήψεις

Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ: Όλη η προκήρυξη - Πώς κάνετε αίτηση

Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Εύκολο εξ αποστάσεως Lower & Proficiency για μοριοδότηση ΑΣΕΠ - Πάρτε πιστοποίηση σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

emvolio koronoiou
Τρίτη δόση εμβολίου: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού
Τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού η τρίτη δόση του εμβολίου ενάντια στον κορονοϊό - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού
Τρίτη δόση εμβολίου: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού
Τσανακλίδου: Ένα τηλεσκουπίδι μπήκε λέει με μπράβους σε παράσταση και τη διέκοψε
Ξέσπασε η Τάνια Τσανακλίδου για το αδιανόητο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου
Τσανακλίδου: Ένα τηλεσκουπίδι μπήκε λέει με μπράβους σε παράσταση και τη διέκοψε
Μάριος Θεμιστοκλέους
Εμβόλιο κορονοϊού: Τρίτη δόση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού
Τρίτη δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού για τους 18 και άνω
Εμβόλιο κορονοϊού: Τρίτη δόση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού
Συμβούλιο της Επικρατείας - ΣΤΕ
ΣτΕ: Συνταγματικό το νέο εργασιακό καθεστώτος εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε συνταγματική την αναμόρφωση του εργασιακού καθεστώτος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που έγινε με τον νόμο 4713/2020 - Είχε...
ΣτΕ: Συνταγματικό το νέο εργασιακό καθεστώτος εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών