ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δραματικά τα στοιχεία της Eurostat για την χώρα μας: Στην Ελλάδα μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ
Δραματικά τα στοιχεία της Eurostat για την χώρα μας: Στην Ελλάδα μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ
Το 2022 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις περιφέρειες της Ελλάδας ήταν κάτω του 75% του μέσου όρου της ΕΕ
Δραματικά τα στοιχεία της Eurostat για την χώρα μας: Στην Ελλάδα μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ
Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ: Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης με δημοκρατικό περιεχόμενο
Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ: Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης με δημοκρατικό περιεχόμενο
«Η Ε.Ε. βρίσκεται σε μια βασική αντίφαση. Οι θεωρητικές διακηρύξεις της αμφισβητούνται στο πεδίο της δικής της πολιτικής»
Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ: Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης με δημοκρατικό περιεχόμενο
Ιδιωτικά ΑΕΙ: Πώς μας έρχονται μέσω... Λισαβόνας -με στάση στη Μπολόνια
Ιδιωτικά ΑΕΙ: Πώς μας έρχονται μέσω... Λισαβόνας -με στάση στη Μπολόνια
Η Σύμβαση της Λισαβόνας προβλέπει δυνατότητα διασύνδεσης ΑΕΙ διαφορετικών χωρών, αναγνώριση σπουδών μεταξύ των ιδρυμάτων, κ.α
Ιδιωτικά ΑΕΙ: Πώς μας έρχονται μέσω... Λισαβόνας -με στάση στη Μπολόνια
ακινητα
Eurostat: Πόσο αυξήθηκαν τα ενοίκια και οι τιμές των κατοικιών από το 2010 έως το 2023
Μεταξύ του 2010 και του τρίτου τριμήνου του 2023, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 48% και τα ενοίκια κατά 22%
Eurostat: Πόσο αυξήθηκαν τα ενοίκια και οι τιμές των κατοικιών από το 2010 έως το 2023
europe-flag-europaiki-enosi.jpg
Προσλήψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Μέχρι πότε οι αιτήσεις με μηνιαίο μισθό πάνω από 5.500 ευρώ
Πώς θα κάνετε αίτηση για την πρόσληψη 60 μεταφραστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Προσλήψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Μέχρι πότε οι αιτήσεις με μηνιαίο μισθό πάνω από 5.500 ευρώ
Ευρωπαϊκή Ένωση σημαία
Προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μέχρι αύριο οι 125 θέσεις στο Δικαστήριο της Ε.Ε
«Τρέχουν» οι ενεργές αιτήσεις για 125 προσλήψεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)
Προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μέχρι αύριο οι 125 θέσεις στο Δικαστήριο της Ε.Ε