49 προσλήψεις σε κατασκηνώσεις στο Δήμο Βόλβης
Δείτε τα δικαιολογητικά της προκήρυξης

Ο Δήμος Βόλβης θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα εννιά (49) ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με χρονική περίοδο:

Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ

 

ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1Συντονιστές1Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
2Επιμελητές3Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
3Ειδικοί συνεργάτες- Ψυχαγωγοί3Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
4Ειδικοί συνεργάτες χειροτεχνίας3Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
5Γυμναστές3Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
6Διαχειριστής1Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
7Βοηθός διαχειριστή1Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
8Αποθηκάριος1Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
9Γιατροί1Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
10Νοσοκόμοι1Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
11Μάγειροι1Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
12Βοηθός Μαγείρων1Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
13Εργάτες-Εργάτριες10Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
14Οδηγός1Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
15Προσωπικό Καθαριότητας1Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
16Φύλακας1Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
17Ειδικός Τεχνίτης1Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
18Ναυαγοσώστης1Από 01-08-2020 έως 30-09-2020
19Ομαδάρχες14Από 16-08-2020 έως 04-09-2020
20Φυσιοθεραπευτής1Από 01-08-2020 έως 14-08-2020 και από 06-09-2020 έως 30-09-2020
 

Προσόντα στελεχών και λοιπού προσωπικού

-Τα στελέχη της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών Παιδικών Εξοχών ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων.

-Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

-Ο Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β’ τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

-Ο Τμηματάρχης είναι άτομο με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία, απόφοιτος Λυκείου.

-Ο Ομαδάρχης είναι απόφοιτος Α’ τάξης Λυκείου .

-Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών: α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.

γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.

-Ο Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου.

-Ο Γιατρός της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης είναι απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

-Ο Νοσοκόμος είναι απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων

-Ο Φυσιοθεραπευτής είναι απόφοιτος σχολής Π.Ε. ή Τ.Ε. μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

-Ο Μάγειρας και ο βοηθός του είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

-Ο Αποθηκάριος είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.

-Ο Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται. -Βοηθητικό προσωπικό χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για έγγαμους ή πιστοποιητικό γέννησης για άγαμους.
  3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας ή φωτοτυπία αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
  5. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
  6. Φωτοτυπία αριθμού μητρώου ασφαλισμένου (Ε.Φ.Κ.Α.-Ι.Κ.Α.).
  7. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας.
  8. Βεβαίωση ευδόκιμης κατασκηνωτικής εμπειρίας.
  9. Βεβαίωση ανεργίας.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Παιδικής Εξοχής Σταυρού, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397021070) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 08:30-13:30, ή ηλεκτρονικά στο email [email protected] μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2020 .

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μοριοδότηση Προσλήψεων αναπληρωτών με ετήσιο εξ αποστάσεως σεμινάριο
 

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα