ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία - Διαδικασία, προσόντα, μοριοδότηση [ΦΕΚ]
Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία - Διαδικασία, προσόντα, μοριοδότηση [ΦΕΚ]
Σε ΦΕΚ αναλυτικά οι διαδικασίες για τις προσλήψεις καθαριστών/καθαριστριών στα σχολεία
Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία - Διαδικασία, προσόντα, μοριοδότηση [ΦΕΚ]