ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Προλήψεις 344 ατόμων στο Δήμο Αθηναίων
Προλήψεις 344 ατόμων στο Δήμο Αθηναίων
Ο Δήμος Αθηναίων προσλαμβάνει εποχικό προσωπικό προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της...
Προλήψεις 344 ατόμων στο Δήμο Αθηναίων