Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 συμβάσεις σε ΕΛΚΕ και ΑΣΚΤ

Επισυναπτόμενη θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (ΑΔΑ: Ω9Τ546Ψ8ΝΖ—Μ9Λ)

στο πλαίσιο υλοποίησης του υπο έργου 1 με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» και ΚΕ 80009 της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με κωδ. ΟΠΣ 5029179.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 και στην ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ. 

σχετικά άρθρα

«Αδιανόητη Επιχείρηση»: Όταν ο Τσώρτσιλ σχεδίαζε επίθεση στη Σοβιετική Ένωση
«Αδιανόητη Επιχείρηση»: Όταν ο Τσώρτσιλ σχεδίαζε επίθεση στη Σοβιετική Ένωση
Μετά τα έξι χρόνια του πιο καταστροφικού πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας, το Λονδίνο σκόπευε να συνεχίσει τον πόλεμο αυτή τη φορά εναντίον μια...
«Αδιανόητη Επιχείρηση»: Όταν ο Τσώρτσιλ σχεδίαζε επίθεση στη Σοβιετική Ένωση