ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΠ: Πρόσκληση για την ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών
ΙΕΠ: Πρόσκληση για την ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών
Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε μεικτές ομάδες/τμήματα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄ τάξης) και εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης...
ΙΕΠ: Πρόσκληση για την ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών
Εκπαιδευτική τηλεόραση της ΕΡΤ: Πρόσκληση για εκπαιδευτικούς-διερμηνείς νοηματικής
Εκπαιδευτική τηλεόραση της ΕΡΤ: Πρόσκληση για εκπαιδευτικούς-διερμηνείς νοηματικής
Πρόσκληση για τη συγκρότηση ομάδας εκπαιδευτικών - πιστοποιημένων διερμηνέων ελληνικής νοηματικής γλώσσας υπέγραψε η Σοφία Ζαχαράκη
Εκπαιδευτική τηλεόραση της ΕΡΤ: Πρόσκληση για εκπαιδευτικούς-διερμηνείς νοηματικής
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 συμβάσεις σε ΕΛΚΕ και ΑΣΚΤ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 συμβάσεις σε ΕΛΚΕ και ΑΣΚΤ

Επισυναπτόμενη θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 συμβάσεις σε ΕΛΚΕ και ΑΣΚΤ
ΕΣΠΑ: Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 προσκλήσεις
ΕΣΠΑ: Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 προσκλήσεις
Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ...
ΕΣΠΑ: Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 προσκλήσεις