62 Προσλήψεις γιατρών στην 3η Υγειονομική Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας
Αναλυτικοί πίνακες για προσλήψεις γιατρών

Προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω εξήντα δύο (62), επί θητεία, θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας:

εικόνα1
εικόνα2
εικόνα3
εικόνα4

Υποβολή αίτησης – δήλωσης υποψηφιότητας

Η αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr µε τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συµπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για υποβολή υποψηφιότητας πέντε (5) από τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στα Κ.Υ. ή Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία της 3ης και 4ης ∆.Υ.ΠΕ από κοινού, δηλώνοντας ταυτόχρονα και τη σειρά προτίµησης. Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού της 3ης ∆.Υ.ΠΕ.

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 10.01.2019 ώρα 12µ.µ. και λήγει στις 30.01.2019 ώρα 23:59.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου
Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου
Το τσιπουράκι, το ταπεινό ποτό των κάποτε φτωχών Βολιωτών και όχι μόνο, θα συνεχίσει να προσφέρεται, αλλά σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους που...
Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου