7 Θέσεις στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
Θέσεις εργασίας για ψυχολόγους και ψυχιάτρους

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς , υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Α) Δομές Ψυχικής Υγείας Αττικής

ΠΕ Παιδοψυχίατρος (1) – Μονάδα Παιδιών και Εφήβων Πειραιά

ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός (1) – Μονάδα Ενηλίκων Πειραιά

ΠΕ Ψυχολόγος (1) – Αποκαταστασιακή Δομή για άτομα με νοητική υστέρηση «Το Στουπάθειο»

Β) Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης

ΠΕ Ψυχίατρος (1) – Μονάδα Ενηλίκων

ΠΕ Ψυχολόγος (1) – Μονάδα Παιδιών και Εφήβων

Γ) Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς

ΠΕ Ψυχίατρος (1) – Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών

ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (1) – Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης Δήλωσης μαζί με τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους και την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στη Διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 33
10683 ΑΘΗΝΑ

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 19/12/2018 έως και 10/01/2019

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Ο Σημίτης «αδειάζει» τα Νέα για το άρθρο κατά Κώστα Καραμανλή
Ο Σημίτης «αδειάζει» τα Νέα για το άρθρο κατά Κώστα Καραμανλή
Μετά τα ποικίλα σχόλια που απέσπασε το άρθρο του για τη Συμφωνία του Ελσίνκι, ο Κώστας Σημίτης με διευκρινιστική δήλωσή του «αδειάζει» «Τα Νέα»...
Ο Σημίτης «αδειάζει» τα Νέα για το άρθρο κατά Κώστα Καραμανλή
Ν. Στέρτζον: «Η Σκωτία θέλει το δικαίωμά της να επιλέξει το δικό της μέλλον»
Ν. Στέρτζον: «Η Σκωτία θέλει το δικαίωμά της να επιλέξει το δικό της μέλλον»
«Είναι ξεκάθαρο ότι η Σκωτία θέλει διαφορετικό μέλλον από αυτό που επελέγη από το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου Ηνωμένου Βασιλείου και η Σκωτία...
Ν. Στέρτζον: «Η Σκωτία θέλει το δικαίωμά της να επιλέξει το δικό της μέλλον»
Κατανομή διορισμών στην Ειδική: Στη Δευτεροβάθμια το 36,4% των θέσεων
Κατανομή διορισμών στην Ειδική: Στη Δευτεροβάθμια το 36,4% των θέσεων
Οι 4500 μόνιμοι διορισμοί δεν καλύπτουν τις τεράστιες ανάγκες της ΕΑΕ - Πολύ σοβαρό πρόβλημα με το παράβολο - Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις...
Κατανομή διορισμών στην Ειδική: Στη Δευτεροβάθμια το 36,4% των θέσεων